Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

1 Компании свързани с лицето ИНГ БАНК Н.В., НИДЕРЛАНДИЯ-33031431 ; ИНГ БАНК ЗТР,УНГАРИЯ-Cg01-10-04168; ИНГ БАНК Н.В.,КЛОН СОФИЯ,БЪЛГАРИЯ-831553814 ; ЕРСТЕ БАНК ГЕРОСТЕРАЙХШТЕН ШПАРКАСЕН АГ,ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-FN33209 m; РАЙФАЙЗЕН ЦЕНТРАЛБАНК ОСТЕРАЙХ АГ, АВСТРИЯ-FN58882 t ; ; РАЙФАЙЗЕН БА (виж второ ниво)
Companies connected to ING BANK N.V., NIDERLANDIYA-33031431 ; ING BANK ZTR,UNGARIYA-Cg01-10-04168; ING BANK N.V.,KLON SOFIYA,BALGARIYA-831553814 ; ERSTE BANK GEROSTERAYHSHTEN SHPARKASEN AG,VELIKOBRITANIYA-FN33209 m; RAYFAYZEN TSENTRALBANK OSTERAYH AG, AVSTRIYA-FN58882 t ; ; RAY

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131392828ЕВРОКОМ КАБЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
EVROKOM KABEL MENIDZHMANT BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money
  • 62 280,00 лв. от 1 общ. поръчки
  • 8 479,00 лв. от проекти по ОП (1)

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ИНГ БАНК Н.В., НИДЕРЛАНДИЯ-33031431 ; ИНГ БАНК ЗТР,УНГАРИЯ-Cg01-10-04168; ИНГ БАНК Н.В.,КЛОН СОФИЯ,БЪЛГАРИЯ-831553814 ; ЕРСТЕ БАНК ГЕРОСТЕРАЙХШТЕН ШПАРКАСЕН АГ,ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-FN33209 m; РАЙФАЙЗЕН ЦЕНТРАЛБАНК ОСТЕРАЙХ АГ, АВСТРИЯ-FN58882 t ; ; РАЙФАЙЗЕН БА
Check other registries about the person ING BANK N.V., NIDERLANDIYA-33031431 ; ING BANK ZTR,UNGARIYA-Cg01-10-04168; ING BANK N.V.,KLON SOFIYA,BALGARIYA-831553814 ; ERSTE BANK GEROSTERAYHSHTEN SHPARKASEN AG,VELIKOBRITANIYA-FN33209 m; RAYFAYZEN TSENTRALBANK OSTERAYH AG, AVSTRIYA-FN58882 t ; ; RAY

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate