Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

0 Компании свързани с лицето УНИКРЕДИТ БУЛБАНКАД, ЕИК: 831919536, БАНКА ДСКЕАД, ЕИК:121830616, РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД, ЕИК: 831558413 (виж второ ниво)
Companies connected to UNIKREDIT BULBANKAD, EIK: 831919536, BANKA DSKEAD, EIK:121830616, RAYFAYZENBANK (BALGARIYA) EAD, EIK: 831558413

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons

Проверки в други регистри за лицето УНИКРЕДИТ БУЛБАНКАД, ЕИК: 831919536, БАНКА ДСКЕАД, ЕИК:121830616, РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД, ЕИК: 831558413
Check other registries about the person UNIKREDIT BULBANKAD, EIK: 831919536, BANKA DSKEAD, EIK:121830616, RAYFAYZENBANK (BALGARIYA) EAD, EIK: 831558413

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate