Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

1 Компании свързани с лицето БАНК АУСТРИА КРЕДИТАНЩАЛТ АГ, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, ЕИК:831919536, ГР.СОФИЯ, РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ, ул.СВЕТА НЕДЕЛЯ № 7, РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД, ЕИК:831558413, ГР.СОФИЯ, РАЙОН СРЕДЕЦ, ул. ГОГОЛ № 18-20, БАНКА ДСК ЕАД, ЕИК:121830616, ГР.СОФИЯ, РАЙОН ОБОРИ (виж второ ниво)
Companies connected to BANK AUSTRIA KREDITANSHTALT AG, UNIKREDIT BULBANK AD, EIK:831919536, GR.SOFIYA, RAYON VAZRAZHDANE, ul.SVETA NEDELYA № 7, RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ EAD, EIK:831558413, GR.SOFIYA, RAYON SREDETS, ul. GOGOL № 18-20, BANKA DSK EAD, EIK:121830616, GR.SOFIYA, RA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
826009605ХАН АСПАРУХ АД
HAN ASPARUH AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето БАНК АУСТРИА КРЕДИТАНЩАЛТ АГ, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, ЕИК:831919536, ГР.СОФИЯ, РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ, ул.СВЕТА НЕДЕЛЯ № 7, РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД, ЕИК:831558413, ГР.СОФИЯ, РАЙОН СРЕДЕЦ, ул. ГОГОЛ № 18-20, БАНКА ДСК ЕАД, ЕИК:121830616, ГР.СОФИЯ, РАЙОН ОБОРИ
Check other registries about the person BANK AUSTRIA KREDITANSHTALT AG, UNIKREDIT BULBANK AD, EIK:831919536, GR.SOFIYA, RAYON VAZRAZHDANE, ul.SVETA NEDELYA № 7, RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ EAD, EIK:831558413, GR.SOFIYA, RAYON SREDETS, ul. GOGOL № 18-20, BANKA DSK EAD, EIK:121830616, GR.SOFIYA, RA

Wrong query SELECT id FROM pep WHERE MATCH('БАНК АУСТРИА КРЕДИТАНЩАЛТ АГ, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, ЕИК:831919536, ГР.СОФИЯ, РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ, ул.СВЕТА НЕДЕЛЯ № 7, РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД, ЕИК:831558413, ГР.СОФИЯ, РАЙОН СРЕДЕЦ, ул. ГОГОЛ № 18-20, БАНКА ДСК ЕАД, ЕИК:121830616, ГР.СОФИЯ, РАЙОН ОБОРИ') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM ktbofficials WHERE MATCH('БАНК АУСТРИА КРЕДИТАНЩАЛТ АГ, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, ЕИК:831919536, ГР.СОФИЯ, РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ, ул.СВЕТА НЕДЕЛЯ № 7, РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД, ЕИК:831558413, ГР.СОФИЯ, РАЙОН СРЕДЕЦ, ул. ГОГОЛ № 18-20, БАНКА ДСК ЕАД, ЕИК:121830616, ГР.СОФИЯ, РАЙОН ОБОРИ') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate