Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

85 Компании свързани с лицето ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ (виж второ ниво)
Companies connected to EVGENI GEORGIEV PAVLOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121002048ЕВГЕНИ ПАВЛОВ ЕТ
EVGENI PAVLOV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130444955Зара Консулт ООД
Zara Konsult OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130944444МАКС АДВЪРТАЙЗИНГ И КО ООД
MAKS ADVARTAYZING I KO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131277014СИТИ ПРОПЪРТИ ООД
SITI PROPARTI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131454856ПАРИЗУ ТРЕЙДИНГ ООД
PARIZU TREYDING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175089188ДАКСЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД
DAKSER BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200292542ЛИКУС СТАР ООД
LIKUS STAR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200945979ВБ-РОМ България ЕООД
VB-ROM Balgariya EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200963938ОПДОРП МЕНИДЖМЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
OPDORP MENIDZHMANT INTERNESHANAL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201080108Истърн Медиа Ко. ЕООД
Istarn Media Ko. EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201421844Пи Ар Ви Корп ЕООД
Pi Ar Vi Korp EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201477469ЕЙЧ ЕС ВИ ЕООД
EYCH ES VI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 5 133 067,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през авг.16)
201477483ЕЛ ЕС АЙ КОРП. ЕООД
EL ES AY KORP. EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201477490ПИ ТИ ЕС ЕООД
PI TI ES EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201477501ПИ И ЕС ГРУП ЕООД
PI I ES GRUP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201477526ПИ СИ ЕЙ ЕООД
PI SI EY EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201477540ЕС. АЙ. ПИ ЕООД
ES. AY. PI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201477565БИ. АР. БИ ЕООД
BI. AR. BI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 25 967 188,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през авг.17)
 • Ицхак Калфон
  Itshak Kalfon

  Последен запис/Last Deed:
  2013-08-03 17:20:38 ShareTransfer
  Buy from: Евгени Георгиев Павлов 2

  Първи запис/First Deed:
  2013-08-03 17:20:38 ShareTransfer
  Buy from: Евгени Георгиев Павлов 2
 • ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ
  EVGENI GEORGIEV PAVLOV

  Последен запис/Last Deed:
  2013-08-03 17:20:38 ShareTransfer
  Sell to: Ицхак Калфон 2

  Първи запис/First Deed:
  2011-02-26 10:02:29 SoleCapitalOwner
201506209АЛФА СТМ ЕООД
ALFA STM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201506223Джей Ти Екс ЕООД
Dzhey Ti Eks EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201521346МЕМ Сървисиз ЕООД
MEM Sarvisiz EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201740322БИ.АЙ.БИ. ЕООД
BI.AY.BI. EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201802756ЮРО КОНТРАКТОР СЪРВИСИЗ ЕООД
YURO KONTRAKTOR SARVISIZ EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201829664Кул Търм ЕООД
Kul Tarm EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202143821ЕС ПИ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД
ES PI INVESTMANT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202144154ДИ ЕМ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
DI EM MENIDZHMANT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202346501ЗАРА ЕЙЧ АР ЕМ ЕООД
ZARA EYCH AR EM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 776 997,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през март.16)
202354505ПОЛАК ИНВЕСТМЪНТ ЕАД
POLAK INVESTMANT EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202451826Интер Тръст България ЕООД
Inter Trast Balgariya EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 1 997 843,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през септ.16)
202475738Ей Ес Ком ЕООД
Ey Es Kom EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202503600УЪРД ФЕШЪН ТРЕЙДИНГ ЕООД
UARD FESHAN TREYDING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202521609Интернешънъл Пропъртис Мениджмънт ЕООД
Interneshanal Propartis Menidzhmant EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202521616Интернешънъл Такс Мениджмънт ЕООД
Interneshanal Taks Menidzhmant EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202521630Кепитъл Инвестмънтс ЕООД
Kepital Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202521675Интер Инвестмънт Холдинг ЕООД
Inter Investmant Holding EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202521840ТРЪСТИ КЕПИТЪЛ ЕООД
TRASTI KEPITAL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202524313Джи Ел Би Джи Ем Би Ейч ЕООД
Dzhi El Bi Dzhi Em Bi Eych EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202524384Ей Ес Би Ай Би ЕООД
Ey Es Bi Ay Bi EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202574533Уелт Сърплъс Инвестмънтс ЕООД
Uelt Sarplas Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202643214Бългериън Смарт Инвестърс ООД
Balgerian Smart Investars OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202650319АЙ ЕМ СИ БИ ЕООД
AY EM SI BI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202687278Мордакс ЕООД
Mordaks EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202728351Магна Инвестмънт Корпорейшън ЕООД
Magna Investmant Korporeyshan EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202728928Монс Мениджмънт ЕООД
Mons Menidzhmant EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202729122Новъм Кънсълтинг Груп ЕООД
Novam Kansalting Grup EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202729396Оупън Хоризонс Венчърс ЕООД
Oupan Horizons Venchars EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202729841Феликс Кънсълтинг Сървисис ЕООД
Feliks Kansalting Sarvisis EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Мохаммад Амайн
  Mohammad Amayn

  Последен запис/Last Deed:
  2014-01-07 15:47:14 ShareTransfer
  Buy from: Евгени Георгиев Павлов 2

  Първи запис/First Deed:
  2014-01-07 15:47:14 ShareTransfer
  Buy from: Евгени Георгиев Павлов 2
 • ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ
  EVGENI GEORGIEV PAVLOV

  Последен запис/Last Deed:
  2014-01-07 15:47:14 ShareTransfer
  Sell to: Мохаммад Амайн 2

  Първи запис/First Deed:
  2013-09-04 15:57:21 SoleCapitalOwner
202753034СИМОС ГЕЙМС ООД
SIMOS GEYMS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202840238Ю БИ ДИ СИ - България ЕООД
YU BI DI SI - Balgariya EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202849627Емпнеа ООД
Empnea OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202867244Агура ЕООД
Agura EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 19 962 425,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през апр.17)
 • Абдул Каюм
  Abdul Kayum

  Последен запис/Last Deed:
  2014-01-27 15:57:44 ShareTransfer
  Buy from: Евгени Георгиев Павлов

  Първи запис/First Deed:
  2014-01-27 15:57:44 ShareTransfer
  Buy from: Евгени Георгиев Павлов
 • ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ
  EVGENI GEORGIEV PAVLOV

  Последен запис/Last Deed:
  2014-01-27 15:57:44 ShareTransfer
  Sell to: Абдул Каюм

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-16 12:56:23 SoleCapitalOwner
202867461Ава сървисиз ЕООД
Ava sarvisiz EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202867493Дарос трейд ЕООД
Daros treyd EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202867828Тиера Ем ЕООД
Tiera Em EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 311 176,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през юни.16)
202867901Ес Би Ем Мениджмънт ЕООД
Es Bi Em Menidzhmant EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 4 990 719,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през юни.16)
202868061Хана Инвест ЕООД
Hana Invest EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202916435Рамона Ем ЕООД
Ramona Em EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202916830Сполиант ЕООД
Spoliant EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 6 618 356,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през юли.16)
202916926Пайпекс ЕООД
Paypeks EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202916969Ай Ес Би Консулт ЕООД
Ay Es Bi Konsult EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202924243ТИ ЕФ ОУ България ООД
TI EF OU Balgariya OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202932051Бизнес Смарт Инвестърс ООД
Biznes Smart Investars OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202972875Тексам Хоум ЕООД
Teksam Houm EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203002236Брабет ЕООД
Brabet EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Аламгир Ахмед
  Alamgir Ahmed

  Последен запис/Last Deed:
  2014-12-11 14:22:01 ShareTransfer
  Buy from: Евгени Георгиев Павлов 2

  Първи запис/First Deed:
  2014-12-11 14:22:01 ShareTransfer
  Buy from: Евгени Георгиев Павлов 2
 • ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ
  EVGENI GEORGIEV PAVLOV

  Последен запис/Last Deed:
  2014-12-11 14:22:01 ShareTransfer
  Sell to: Аламгир Ахмед 2

  Първи запис/First Deed:
  2014-03-26 09:36:08 SoleCapitalOwner
203002292Браниум ЕООД
Branium EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Афсар Куреши
  Afsar Kureshi

  Последен запис/Last Deed:
  2014-04-23 16:22:37 ShareTransfer
  Buy from: Евгени Георгиев Павлов

  Първи запис/First Deed:
  2014-04-23 16:22:37 ShareTransfer
  Buy from: Евгени Георгиев Павлов
 • ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ
  EVGENI GEORGIEV PAVLOV

  Последен запис/Last Deed:
  2014-04-23 16:22:37 ShareTransfer
  Sell to: Афсар Куреши

  Първи запис/First Deed:
  2014-03-26 09:50:19 SoleCapitalOwner
203002389Вирокс Ес ЕООД
Viroks Es EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Шахи Махмуд
  SHahi Mahmud

  Последен запис/Last Deed:
  2014-04-23 15:16:38 ShareTransfer
  Buy from: Евгени Георгиев Павлов 2

  Първи запис/First Deed:
  2014-04-23 15:16:38 ShareTransfer
  Buy from: Евгени Георгиев Павлов 2
 • ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ
  EVGENI GEORGIEV PAVLOV

  Последен запис/Last Deed:
  2014-04-23 15:16:38 ShareTransfer
  Sell to: Шахи Махмуд 2

  Първи запис/First Deed:
  2014-03-26 10:04:02 SoleCapitalOwner
203002603Субранет ЕООД
Subranet EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 6 463 340,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през март.17)
203002784Ем Би Джей Инвест ЕООД
Em Bi Dzhey Invest EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 3 051 217,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през ян.17)
203033274Трейдинг Къстъмър Сървисиз ЕООД
Treyding Kastamar Sarvisiz EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203063627БГ Пауър ЕООД
BG Pauar EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203094957Линлин Инвестмънтс ЕООД
Linlin Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203160802Кенсингтън Сървисиз ЕООД
Kensingtan Sarvisiz EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203228185Абалиа ЕООД
Abalia EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203228370Арвеса ЕООД
Arvesa EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203228655Овета ЕООД
Oveta EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • КЕВИН ЧИЛТЪН
  KEVIN CHILTAN

  Последен запис/Last Deed:
  2014-12-15 16:57:01 ShareTransfer
  Buy from: ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ 2

  Първи запис/First Deed:
  2014-12-15 16:57:01 ShareTransfer
  Buy from: ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ 2
 • ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ
  EVGENI GEORGIEV PAVLOV

  Последен запис/Last Deed:
  2014-12-15 16:57:01 ShareTransfer
  Sell to: КЕВИН ЧИЛТЪН 2

  Първи запис/First Deed:
  2014-09-18 18:11:01 SoleCapitalOwner
203230332Хинато ЕООД
Hinato EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203230439Рекслер ЕООД
Reksler EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 211 555,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през март.17)
 • Натали Бойд
  Natali Boyd

  Последен запис/Last Deed:
  2014-12-19 12:52:20 ShareTransfer
  Buy from: Евгени Георгиев Павлов 2

  Първи запис/First Deed:
  2014-12-19 12:52:20 ShareTransfer
  Buy from: Евгени Георгиев Павлов 2
 • ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ
  EVGENI GEORGIEV PAVLOV

  Последен запис/Last Deed:
  2014-12-19 12:52:20 ShareTransfer
  Sell to: Натали Бойд 2

  Първи запис/First Deed:
  2014-09-19 10:12:38 SoleCapitalOwner
203262077Алукон - Флай скрийн ООД
Alukon - Flay skriyn OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203290525Наксекс Технолоджикъл Дивелъпмънт ЕООД
Nakseks Tehnolodzhikal Divelapmant EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203331210Ай Пи Джи Ес ЕООД
Ay Pi Dzhi Es EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203331307КОРПЕКС ЕНД ПАРТНЪРС ЕООД
KORPEKS END PARTNARS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203381252София Конструкт ЕООД
Sofiya Konstrukt EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203443259Сидни Тристар Дивелъпмънт ЕООД
Sidni Tristar Divelapmant EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Ирина Хойман
  Irina Hoyman

  Последен запис/Last Deed:
  2015-07-03 17:48:03 ShareTransfer
  Buy from: Евгени Георгиев Павлов 2000

  Първи запис/First Deed:
  2015-07-03 17:48:03 ShareTransfer
  Buy from: Евгени Георгиев Павлов 2000
 • ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ
  EVGENI GEORGIEV PAVLOV

  Последен запис/Last Deed:
  2015-07-03 17:48:03 ShareTransfer
  Sell to: Ирина Хойман 2000

  Първи запис/First Deed:
  2015-04-01 18:19:55 ShareTransfer
  Buy from: Зорка Евгениева Митова 2000
 • Зорка Евгениева Митова
  Zorka Evgenieva Mitova

  Последен запис/Last Deed:
  2015-04-01 18:19:55 ShareTransfer
  Sell to: Евгени Георгиев Павлов 2000

  Първи запис/First Deed:
  2015-02-27 17:18:21 SoleCapitalOwner
203447282МидГард ЕООД
MidGard EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203526881Си Ес Ес Интернешънъл ЕООД
Si Es Es Interneshanal EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ
Check other registries about the person EVGENI GEORGIEV PAVLOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate