Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

39 Компании свързани с лицето ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to TENCHO HRISTOV LILYANOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
108034258АРПЕЗОС БУС ООД
ARPEZOS BUS OOD

Публични фондове Public money
 • 1 881 447,07 лв. от 38 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
108066672КЪРДЖАЛИ - ФИЛМ 98 ООД
KARDZHALI - FILM 98 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
108080405АРПЕЗОС БУС - 2000 АД
ARPEZOS BUS - 2000 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
108551031ВИТ ООД
VIT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115755408СКАДАРЛИЯ 2000 ООД
SKADARLIYA 2000 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121003328СДРУЖЕНИЕ БРАНШОВА КАМАРА НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ХЛЕБОПРОИЗВОДИТЕЛИ И СЛАДКАРИ В БЪЛГАРИЯ ASSOC
SDRUZHENIE BRANSHOVA KAMARA NA INDUSTRIALNITE HLEBOPROIZVODITELI I SLADKARI V BALGARIYA ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121296169ББТ ПРОДЖЕКТС АД
BBT PRODZHEKTS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
123122384ЗАГОРА ФИНАКОРП АД
ZAGORA FINAKORP AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
125531718ЕКО ПРЕС ООД
EKO PRES OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126003951ХАСКОВО ФИЛМ АД
HASKOVO FILM AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126005322ХЛЕБОЗАВОД АД
HLEBOZAVOD AD

Публични фондове Public money
 • 121 051,60 лв. от 3 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126087771ЗЪРНЕНИ ХРАНИ АД
ZARNENI HRANI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126092220ФИКС ЕООД
FIKS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126129683ФИНАКОРП ООД
FINAKORP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
  TENCHO HRISTOV LILYANOV

  Последен запис/Last Deed:
  2008-02-08 14:05:29 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2008-02-08 14:05:29 Manager
 • ФИКС
  FIKS

  Последен запис/Last Deed:
  2008-02-08 14:05:29 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2008-02-08 14:05:29 Partner
 • ИНВЕСТКОМ
  INVESTKOM

  Последен запис/Last Deed:
  2008-02-08 14:05:29 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2008-02-08 14:05:29 Partner
 • ФОРУКОМ
  FORUKOM

  Последен запис/Last Deed:
  2008-02-08 14:05:29 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2008-02-08 14:05:29 Partner
126137797ХАРМАН АД
HARMAN AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126142278ЛИЗИНГ-ТАКСИ ООД
LIZING-TAKSI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126530423ВАРИАНТ 2000 ООД
VARIANT 2000 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ХЕПИ ФЪН
  HEPI FAN

  Последен запис/Last Deed:
  2016-03-21 13:40:37 ShareTransfer
  Buy from: ФИНАКОРП ООД 1200

  Първи запис/First Deed:
  2016-03-21 13:40:37 ShareTransfer
  Buy from: ФИНАКОРП ООД 1200
 • ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ
  GEORGI DELCHEV GEORGIEV

  Последен запис/Last Deed:
  2016-01-21 14:10:10 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2016-01-21 14:10:10 Manager
 • ФИНАКОРП
  FINAKORP

  Последен запис/Last Deed:
  2016-03-21 13:40:37 ShareTransfer
  Sell to: ХЕПИ ФЪН ЕООД 1200

  Първи запис/First Deed:
  2015-07-03 16:12:23 ShareTransfer
  Buy from: ВЕНЕРА ИНВЕСТ ООД 4000
 • ВЕНЕРА ИНВЕСТ
  VENERA INVEST

  Последен запис/Last Deed:
  2015-07-03 16:12:23 ShareTransfer
  Sell to: ФИНАКОРП ООД 4000

  Първи запис/First Deed:
  2011-11-21 13:45:45 ShareTransfer
  Buy from: ФОРУКОМ АД 4000
 • ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
  TENCHO HRISTOV LILYANOV

  Последен запис/Last Deed:
  2010-02-11 11:50:07 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2010-02-11 11:50:07 Manager
 • ФОРУКОМ
  FORUKOM

  Последен запис/Last Deed:
  2011-11-21 13:45:45 ShareTransfer
  Sell to: ВЕНЕРА ИНВЕСТ ООД 4000

  Първи запис/First Deed:
  2009-12-08 10:15:05 ShareTransfer
  Buy from: РОСИЦА ВАСИЛЕВА ГАРГОВА 1500
 • ИНВЕСТКОМ
  INVESTKOM

  Последен запис/Last Deed:
  2009-12-08 10:15:05 ShareTransfer
  Buy from: НАДЕЖДА СЛАВИЛОВА ЛИЛЯНОВА 300

  Първи запис/First Deed:
  2009-12-08 10:15:05 ShareTransfer
  Buy from: НАДЕЖДА СЛАВИЛОВА ЛИЛЯНОВА 300
 • ФИКС
  FIKS

  Последен запис/Last Deed:
  2009-12-08 10:15:05 ShareTransfer
  Buy from: НАДЕЖДА СЛАВИЛОВА ЛИЛЯНОВА 700

  Първи запис/First Deed:
  2009-12-08 10:15:05 ShareTransfer
  Buy from: НАДЕЖДА СЛАВИЛОВА ЛИЛЯНОВА 700
 • НАДЕЖДА СЛАВИЛОВА ЛИЛЯНОВА
  NADEZHDA SLAVILOVA LILYANOVA

  Последен запис/Last Deed:
  2009-12-08 10:15:05 ShareTransfer
  Sell to: ИНВЕСТКОМ ЕООД 300

  Първи запис/First Deed:
  2008-02-08 14:51:10 Partner
 • РОСИЦА ВАСИЛЕВА ГАРГОВА
  ROSITSA VASILEVA GARGOVA

  Последен запис/Last Deed:
  2009-12-08 10:15:05 ShareTransfer
  Sell to: ФОРУКОМ АД 1500

  Първи запис/First Deed:
  2008-02-08 14:51:10 Partner
126618873КАРОЛИНА ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТС БЪЛГАРИЯ ЕООД
KAROLINA DELTA INVESTMANTS BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126629777НЕО-ТИТАН ООД
NEO-TITAN OOD

Публични фондове Public money
 • 28 105 660,44 лв. от 16 общ. поръчки
 • 203 573,00 лв. от проекти по ОП (2)

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126669654ФОРУКОМ АД
FORUKOM AD

Публични фондове Public money
 • 2 927 098,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126722797ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ ИАД
FORUKOM FOND IMOTI IAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126729838ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД
EKO TRADEKS GRUP AD

Публични фондове Public money
 • 110 752 778,84 лв. от 61 общ. поръчки
 • ??? лв. като изп. проекти по ОП

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126740368ЗАГОРА ФИНАКОРП АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ZAGORA FINAKORP ASET MENIDZHMANT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126741534ЕКО-НЕО ГРУП АД
EKO-NEO GRUP AD

Публични фондове Public money
 • 16 384 591,38 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131175835КАРАДЕРЕ АД
KARADERE AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131307870ТИТАН АЕС АД
TITAN AES AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
176614183НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ СЪЮЗ НА ХЛЕБАРИТЕ И СЛАДКАРИТЕ ASSOC
NATSIONALEN BRANSHOVI SAYUZ NA HLEBARITE I SLADKARITE ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200145389ЕКО - ТИТАН ГРУП АД
EKO - TITAN GRUP AD

Публични фондове Public money
 • 5 850 000,00 лв. от 3 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200610991БКС - ДИМИТРОВГРАД - КОНСОРЦИУМ АД
BKS - DIMITROVGRAD - KONSORTSIUM AD

Публични фондове Public money
 • 9 604 193,93 лв. от 15 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202758921ГЛОБЪЛ КЛИНЪР ООД
GLOBAL KLINAR OOD

Публични фондове Public money
 • 7 776 234,99 лв. от 19 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203102973ХЕПИ ФЪН ЕООД
HEPI FAN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203263229Хлебопроизводство СЗ ООД
Hleboproizvodstvo SZ OOD

Публични фондове Public money
 • 98 870,20 лв. от 3 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203436357Лендфил АД
Lendfil AD

Публични фондове Public money
 • 9 200 000,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205072646Парадайс Билд Инвест ООД
Paradays Bild Invest OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
814255710ЯНТРА - ТРАНСПОРТ АД
YANTRA - TRANSPORT AD

Публични фондове Public money
 • 494 864,96 лв. от 8 общ. поръчки
 • 118 947,00 лв. от проекти по ОП (1)
 • ??? лв. като изп. проекти по ОП

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
836019058СПОРТЕН КЛУБ ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ,СИЛОВ ТРИБОЙ И КУЛТУРИЗЪМ БЯЛА МЕЧКА ASSOC
SPORTEN KLUB PO VDIGANE NA TEZHESTI,SILOV TRIBOY I KULTURIZAM BYALA MECHKA ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
836034051ФОРУКОМ И КОМПАНИЯ ООД
FORUKOM I KOMPANIYA OOD

Публични фондове Public money
 • 6 768 456,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
836143549ХЛЕБНА ПРОМИШЛЕНОСТ АД
HLEBNA PROMISHLENOST AD

Публични фондове Public money
 • 70 780,16 лв. от 3 общ. поръчки
 • 798 103,00 лв. от проекти по ОП (1)
 • 0,00 лв. от ПСРС 2007-2013

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
836154976ТЕНЧО ЛИЛЯНОВ ЕТ
TENCHO LILYANOV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
Check other registries about the person TENCHO HRISTOV LILYANOV

 • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate