Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

25 Компании свързани с лицето РУЖА ИГНАТОВА (виж второ ниво)
Companies connected to RUZHA IGNATOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121018593ДЕСПРЕД АД
DESPRED AD

Публични фондове Public money
 • 198 509,00 лв. от проекти по ОП (2)

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121276540БАЛКАН ПРЕС АД
BALKAN PRES AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131385285СИЕСАЙЕФ АД
SIESAYEF AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175142491МУЛТИНЕШЪНЪЛ АСЕТ ПОРТФОЛИО/МАП/ АД
MULTINESHANAL ASET PORTFOLIO/MAP/ AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175262786СИ ЕС АЙ ЕФ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ ЕООД
SI ES AY EF FAYNENSHAL SARVISIZ EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175450457АЛУБЕСТ ЕООД
ALUBEST EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200171576АЛУКАСТ КОМПЛЕКТ ЕООД
ALUKAST KOMPLEKT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 85 274,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през окт.12)
 • МИЛЕН ПЕТРОВ ДРАГНЕВ
  MILEN PETROV DRAGNEV

  Последен запис/Last Deed:
  2012-09-11 10:32:24 ShareTransfer
  Buy from: РИЛАСТАР ЕООД 5000

  Първи запис/First Deed:
  2012-09-11 10:32:24 ShareTransfer
  Buy from: РИЛАСТАР ЕООД 5000
 • РИЛАСТАР
  RILASTAR

  Последен запис/Last Deed:
  2012-09-11 10:32:24 ShareTransfer
  Sell to: МИЛЕН ПЕТРОВ ДРАГНЕВ 5000

  Първи запис/First Deed:
  2012-07-04 16:16:35 ShareTransfer
  Buy from: РУЖА ИГНАТОВА 5000
 • АЛУКАСТ КОМПЛЕКТ
  ALUKAST KOMPLEKT

  Последен запис/Last Deed:
  2012-01-12 14:31:22 DebtorOverSecureClaims

  Първи запис/First Deed:
  2012-01-12 14:31:22 DebtorOverSecureClaims
 • БЬОРН ЩТРЕЛ
  BYORN SHTTREL

  Последен запис/Last Deed:
  2012-01-12 14:31:22 AtPawnCreditors

  Първи запис/First Deed:
  2012-01-12 14:31:22 AtPawnCreditors
 • Ружа Игнатова
  Ruzha Ignatova

  Последен запис/Last Deed:
  2010-10-21 10:00:16 DebtorOverSecureClaims

  Първи запис/First Deed:
  2010-10-21 10:00:16 DebtorOverSecureClaims
 • Бьорн Торбен Щтрел
  Byorn Torben SHTtrel

  Последен запис/Last Deed:
  2010-10-21 10:00:16 AtPawnCreditors

  Първи запис/First Deed:
  2010-10-21 10:00:16 AtPawnCreditors
 • ПЛАМЕН ИГНАТОВ
  PLAMEN IGNATOV

  Последен запис/Last Deed:
  2008-04-24 13:53:28 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2008-04-24 13:53:28 Manager
 • РУЖА ИГНАТОВА
  RUZHA IGNATOVA

  Последен запис/Last Deed:
  2012-07-04 16:16:35 ShareTransfer
  Sell to: „РИЛАСТАР” ЕООД 5000

  Първи запис/First Deed:
  2008-04-24 13:53:28 SoleCapitalOwner
200291262МУЛТИНЕШЪНЪЛ АСЕТ ПОРТФОЛИО СЪПОРТ /МАПС/ АД
MULTINESHANAL ASET PORTFOLIO SAPORT /MAPS/ AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200292389СОФИЯ СИТИ ЦЕНТЪР ЕАД
SOFIYA SITI TSENTAR EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200292923СИЕСАЙЕФ ПРОДЖЕКТ ЕАД
SIESAYEF PRODZHEKT EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200299241ТЕРЕС ФОНД ЕАД
TERES FOND EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200781330РИЛАКАП ЕООД
RILAKAP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • КРАСИМИР СИМКОВ СЕРАФИМОВ
  KRASIMIR SIMKOV SERAFIMOV

  Последен запис/Last Deed:
  2014-10-20 13:55:38 ShareTransfer
  Buy from: РИЛАСТАР ЕООД 5000

  Първи запис/First Deed:
  2014-10-20 13:55:38 ShareTransfer
  Buy from: РИЛАСТАР ЕООД 5000
 • РИЛАСТАР
  RILASTAR

  Последен запис/Last Deed:
  2014-10-20 13:55:38 ShareTransfer
  Sell to: Красимир Симков Серафимов 5000

  Първи запис/First Deed:
  2012-07-04 16:04:29 ShareTransfer
  Buy from: РУЖА ИГНАТОВА 5000
 • РИЛАКАП
  RILAKAP

  Последен запис/Last Deed:
  2012-01-12 14:11:38 DebtorOverSecureClaims

  Първи запис/First Deed:
  2012-01-12 14:11:38 DebtorOverSecureClaims
 • БЬОРН ЩТРЕЛ
  BYORN SHTTREL

  Последен запис/Last Deed:
  2012-01-12 14:11:38 AtPawnCreditors

  Първи запис/First Deed:
  2012-01-12 14:11:38 AtPawnCreditors
 • ВЕСКА ИГНАТОВ
  VESKA IGNATOV

  Последен запис/Last Deed:
  2012-09-24 16:06:33 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2009-07-13 15:04:40 Manager
 • РУЖА ИГНАТОВА
  RUZHA IGNATOVA

  Последен запис/Last Deed:
  2012-07-04 16:04:29 ShareTransfer
  Sell to: „РИЛАСТАР” ЕООД 5000

  Първи запис/First Deed:
  2009-07-13 15:04:40 SoleCapitalOwner
200918074КЕПИТЪЛ АПАРТМЪНТС ЕООД
KEPITAL APARTMANTS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201063308ШАФТ АВТОСЕРВИЗ ЕООД
SHAFT AVTOSERVIZ EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201508060ХЕЪРХАУС ЕООД
HEARHAUS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201531486РИЛАКО БЕТА ЕООД
RILAKO BETA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201531550РИЛАКО ГАМА ЕООД
RILAKO GAMA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Веска Игнатов
  Veska Ignatov

  Последен запис/Last Deed:
  2016-04-12 10:41:19 Liquidator

  Първи запис/First Deed:
  2016-04-12 10:41:19 Liquidator
 • АРТЕФИКС ЕВРОПА
  ARTEFIKS EVROPA

  Последен запис/Last Deed:
  2014-07-17 17:42:11 ShareTransfer
  Buy from: РИЛАКАСТ ЕООД 2

  Първи запис/First Deed:
  2014-07-17 17:42:11 ShareTransfer
  Buy from: РИЛАКАСТ ЕООД 2
 • ВЕСКА ИГНАТОВ
  VESKA IGNATOV

  Последен запис/Last Deed:
  2012-08-28 11:30:37 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2012-08-28 11:30:37 Manager
 • РУЖА ИГНАТОВА
  RUZHA IGNATOVA

  Последен запис/Last Deed:
  2011-04-08 12:13:08 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2011-04-08 12:13:08 Manager
 • ХЕЪРХАУС
  HEARHAUS

  Последен запис/Last Deed:
  2014-07-17 17:42:11 ShareTransfer
  Sell to: АРТЕФИКС ЕВРОПА ЕООД 2

  Първи запис/First Deed:
  2011-04-08 12:13:08 SoleCapitalOwner
201531600РИЛАКО ДЕЛТА ЕООД
RILAKO DELTA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201553778МАРБЕРТ КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД
MARBERT KOZMETIKS BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Веска Игнатов
  Veska Ignatov

  Последен запис/Last Deed:
  2015-12-07 12:10:50 Liquidator

  Първи запис/First Deed:
  2015-12-07 12:10:50 Liquidator
 • АРТЕФИКС ЕВРОПА
  ARTEFIKS EVROPA

  Последен запис/Last Deed:
  2014-07-18 10:11:07 ShareTransfer
  Buy from: РИЛАКАСТ 2

  Първи запис/First Deed:
  2014-07-18 10:11:07 ShareTransfer
  Buy from: РИЛАКАСТ 2
 • ВЕСКА ИГНАТОВ
  VESKA IGNATOV

  Последен запис/Last Deed:
  2012-08-28 11:04:44 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2012-08-28 11:04:44 Manager
 • РУЖА ИГНАТОВА
  RUZHA IGNATOVA

  Последен запис/Last Deed:
  2011-04-28 13:42:41 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2011-04-28 13:42:41 Manager
 • ХЕЪРХАУС
  HEARHAUS

  Последен запис/Last Deed:
  2014-07-18 10:11:07 ShareTransfer
  Sell to: АРТЕФИКС ЕВРОПА 2

  Първи запис/First Deed:
  2011-04-28 13:42:41 SoleCapitalOwner
201589799РИЛАПРИНТ ЕООД
RILAPRINT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Веска Игнатов
  Veska Ignatov

  Последен запис/Last Deed:
  2015-12-07 11:23:15 Liquidator

  Първи запис/First Deed:
  2014-12-12 09:57:54 Manager
 • НЕВЕН ТОДОРОВ ЩИЛИЯНОВ
  NEVEN TODOROV SHTILIYANOV

  Последен запис/Last Deed:
  2012-06-28 09:01:35 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2012-06-28 09:01:35 Manager
 • ФЪНКИ
  FANKI

  Последен запис/Last Deed:
  2014-12-12 09:57:54 ShareTransfer
  Sell to: РИЛАСТАР ЕООД 80

  Първи запис/First Deed:
  2012-06-28 09:01:35 ShareTransfer
  Buy from: РИЛАСТАР ЕООД 80
 • РУЖА ИГНАТОВА
  RUZHA IGNATOVA

  Последен запис/Last Deed:
  2011-05-31 19:23:14 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2011-05-31 19:23:14 Manager
 • РИЛАСТАР
  RILASTAR

  Последен запис/Last Deed:
  2014-12-12 09:57:54 ShareTransfer
  Buy from: ФЪНКИ ЕООД 80

  Първи запис/First Deed:
  2011-05-31 19:23:14 SoleCapitalOwner
201744356РИЛА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТ ООД
RILA KEPITAL INVESTMANT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201744388МБ КЕПИТЪЛ ЕООД
MB KEPITAL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Веска Игнатов
  Veska Ignatov

  Последен запис/Last Deed:
  2015-12-07 10:13:48 Liquidator

  Първи запис/First Deed:
  2015-12-07 10:13:48 Liquidator
 • АРТЕФИКС ЕВРОПА
  ARTEFIKS EVROPA

  Последен запис/Last Deed:
  2014-07-10 16:21:26 ShareTransfer
  Buy from: ГРАВИТАС КОНСУЛТ ЕООД 100

  Първи запис/First Deed:
  2014-07-10 16:21:26 ShareTransfer
  Buy from: ГРАВИТАС КОНСУЛТ ЕООД 100
 • РИЛАСТАР
  RILASTAR

  Последен запис/Last Deed:
  2014-06-25 13:21:35 ShareTransfer
  Sell to: ГРАВИТАС КОНСУЛТ ЕООД 100

  Първи запис/First Deed:
  2014-05-13 13:58:44 ShareTransfer
  Sell to: ГРАВИТАС КОНСУЛТ ЕООД 100
 • ГРАВИТАС КОНСУЛТ
  GRAVITAS KONSULT

  Последен запис/Last Deed:
  2014-07-10 16:21:26 ShareTransfer
  Sell to: АРТЕФИКС ЕВРОПА ЕООД 100

  Първи запис/First Deed:
  2014-05-13 13:58:44 ShareTransfer
  Buy from: РИЛАСТАР ЕООД 100
 • ВЕСКА ИГНАТОВ
  VESKA IGNATOV

  Последен запис/Last Deed:
  2012-10-11 11:54:19 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2012-10-11 11:54:19 Manager
 • РИЛАСТАР ЕООД
  RILASTAR EOOD

  Последен запис/Last Deed:
  2012-01-26 18:43:20 SoleCapitalOwner

  Първи запис/First Deed:
  2012-01-26 18:43:20 SoleCapitalOwner
 • РУЖА ИГНАТОВА
  RUZHA IGNATOVA

  Последен запис/Last Deed:
  2011-10-11 18:44:48 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2011-10-11 18:44:48 Manager
 • РИЛАКАП
  RILAKAP

  Последен запис/Last Deed:
  2011-10-11 18:44:48 SoleCapitalOwner

  Първи запис/First Deed:
  2011-10-11 18:44:48 SoleCapitalOwner
201744406ПЕГАРОН ИНВЕСТ ЕООД
PEGARON INVEST EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201744413РУМАК ИНВЕСТ ЕООД
RUMAK INVEST EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Веска Игнатов
  Veska Ignatov

  Последен запис/Last Deed:
  2015-12-07 13:13:15 Liquidator

  Първи запис/First Deed:
  2015-12-07 13:13:15 Liquidator
 • ВЕСКА ИГНАТОВ
  VESKA IGNATOV

  Последен запис/Last Deed:
  2012-11-05 14:54:43 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2012-11-05 14:54:43 Manager
 • РИЛА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТ
  RILA KEPITAL INVESTMANT

  Последен запис/Last Deed:
  2011-11-11 17:34:28 ShareTransfer
  Buy from: РИЛАКАП ЕООД 550

  Първи запис/First Deed:
  2011-11-11 17:34:28 ShareTransfer
  Buy from: РИЛАКАП ЕООД 550
 • МБ КЕПИТЪЛ
  MB KEPITAL

  Последен запис/Last Deed:
  2014-05-13 13:58:44 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2011-11-11 17:34:28 ShareTransfer
  Buy from: РИЛАКАП ЕООД 225
 • ПЕГАРОН ИНВЕСТ
  PEGARON INVEST

  Последен запис/Last Deed:
  2011-11-11 17:34:28 ShareTransfer
  Buy from: РИЛАКАП ЕООД 225

  Първи запис/First Deed:
  2011-11-11 17:34:28 ShareTransfer
  Buy from: РИЛАКАП ЕООД 225
 • РУЖА ИГНАТОВА
  RUZHA IGNATOVA

  Последен запис/Last Deed:
  2011-10-11 19:04:38 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2011-10-11 19:04:38 Manager
 • РИЛАКАП
  RILAKAP

  Последен запис/Last Deed:
  2011-11-11 17:34:28 ShareTransfer
  Sell to: РИЛА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТ ООД 550

  Първи запис/First Deed:
  2011-10-11 19:04:38 SoleCapitalOwner
201745134МАКРУ ИНВЕСТ ЕООД
MAKRU INVEST EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Веска Игнатов
  Veska Ignatov

  Последен запис/Last Deed:
  2015-12-07 11:50:07 Liquidator

  Първи запис/First Deed:
  2015-12-07 11:50:07 Liquidator
 • ВЕСКА ИГНАТОВ
  VESKA IGNATOV

  Последен запис/Last Deed:
  2012-11-12 11:11:54 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2012-11-12 11:11:54 Manager
 • РУМАК ИНВЕСТ
  RUMAK INVEST

  Последен запис/Last Deed:
  2011-11-11 17:54:04 ShareTransfer
  Buy from: РИЛАКАП ЕООД 1000

  Първи запис/First Deed:
  2011-11-11 17:54:04 ShareTransfer
  Buy from: РИЛАКАП ЕООД 1000
 • РУЖА ИГНАТОВА
  RUZHA IGNATOVA

  Последен запис/Last Deed:
  2011-10-11 19:18:53 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2011-10-11 19:18:53 Manager
 • РИЛАКАП
  RILAKAP

  Последен запис/Last Deed:
  2011-11-11 17:54:04 ShareTransfer
  Sell to: РУМАК ИНВЕСТ ЕООД 1000

  Първи запис/First Deed:
  2011-10-11 19:18:53 SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за лицето РУЖА ИГНАТОВА
Check other registries about the person RUZHA IGNATOVA

Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name РУЖА @SecondName ИГНАТОВА @ThirdName @CheckResult неустановена принадлежност') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name РУЖА @SecondName ИГНАТОВА @ThirdName @CheckResult Решение') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate