Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

4 Компании свързани с лицето СВЕТОСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРАКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to SVETOSLAV VLADIMIROV DIMITRAKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103942552ТЕДИ 94 ООД
TEDI 94 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200031745НЕТУЪРК КОНСТРЪКШЪНС ЕООД
NETUARK KONSTRAKSHANS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201070270ИТЕРАЦИО АД
ITERATSIO AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202762396ТИ ЕЙЧ КО ООД
TI EYCH KO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ДЖОНГ КАНГ ЧОЛ
  DZHONG KANG CHOL

  Последен запис/Last Deed:
  2016-12-05 14:35:37 ShareTransfer
  Sell to: „ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ЕООД 50

  Първи запис/First Deed:
  2015-12-19 16:17:50 ShareTransfer
  Buy from: КИМ ЧОЛ 50
 • РИ Ю СОНГ
  RI YU SONG

  Последен запис/Last Deed:
  2017-03-17 17:31:23 ShareTransfer
  Sell to: ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 50

  Първи запис/First Deed:
  2015-12-19 16:17:50 ShareTransfer
  Buy from: РИ ЙОНГ РИМ 50
 • КИМ ЧОЛ НАМ
  KIM CHOL NAM

  Последен запис/Last Deed:
  2017-03-17 17:31:23 ShareTransfer
  Sell to: ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 100

  Първи запис/First Deed:
  2015-12-19 16:17:50 ShareTransfer
  Buy from: ПАК ИОНГ ЧОЛ 100
 • КИМ КВАНГ СОНГ
  KIM KVANG SONG

  Последен запис/Last Deed:
  2017-03-17 17:31:23 ShareTransfer
  Sell to: ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 50

  Първи запис/First Deed:
  2015-12-19 16:17:50 ShareTransfer
  Buy from: ПАК УН ИЛ 50
 • РИ КВАНГ ХИОК
  RI KVANG HIOK

  Последен запис/Last Deed:
  2016-06-02 09:38:00 ShareTransfer
  Sell to: „ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ЕООД 100

  Първи запис/First Deed:
  2014-07-31 12:38:42 ShareTransfer
  Buy from: КИМ ХВА СОНГ 50
 • КИМ КУМ ХИОК
  KIM KUM HIOK

  Последен запис/Last Deed:
  2017-03-17 17:31:23 ShareTransfer
  Sell to: ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 50

  Първи запис/First Deed:
  2014-07-31 12:38:42 ShareTransfer
  Buy from: ИМ ЧУНГ ХИОК 50
 • РИ КЮ СОНГ
  RI KYU SONG

  Последен запис/Last Deed:
  2016-06-02 09:38:00 ShareTransfer
  Sell to: „ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ЕООД 50

  Първи запис/First Deed:
  2014-07-31 12:38:42 ShareTransfer
  Buy from: ПАК УН ИЛ 50
 • ЧЕ ЙОНГ
  CHE YONG

  Последен запис/Last Deed:
  2017-03-17 17:31:23 ShareTransfer
  Sell to: ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 50

  Първи запис/First Deed:
  2014-07-31 12:38:42 ShareTransfer
  Buy from: РИ ЧОЛ ДЖИН 50
 • РИМ СУ ДЖИН
  RIM SU DZHIN

  Последен запис/Last Deed:
  2017-03-17 17:31:23 ShareTransfer
  Sell to: ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 50

  Първи запис/First Deed:
  2014-07-31 12:38:42 ShareTransfer
  Buy from: КУ ДЖОНГ ГИЛ 50
 • ПАК ДЖУ СОНГ
  PAK DZHU SONG

  Последен запис/Last Deed:
  2016-06-02 09:38:00 ShareTransfer
  Sell to: „ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ЕООД 50

  Първи запис/First Deed:
  2014-07-31 12:38:42 ShareTransfer
  Buy from: ЮН МИОНГ ХИОК 50
 • ПАК СОНГ УОН
  PAK SONG UON

  Последен запис/Last Deed:
  2015-02-09 10:46:51 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2014-07-31 12:38:42 ShareTransfer
  Buy from: КИМ ЧОЛ 50
 • Ю ИЛ ХИОК
  YU IL HIOK

  Последен запис/Last Deed:
  2015-01-12 15:45:25 ShareTransfer
  Sell to: „ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ЕООД 50

  Първи запис/First Deed:
  2014-07-31 12:38:42 ShareTransfer
  Buy from: РИ МИОНГ ДЖИН 50
 • РИУ ХО ЧОЛ
  RIU HO CHOL

  Последен запис/Last Deed:
  2017-03-17 17:31:23 ShareTransfer
  Sell to: ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 50

  Първи запис/First Deed:
  2014-07-31 12:38:42 ShareTransfer
  Buy from: РИУ КВАНГ ЧОН 50
 • ЧОН ХЕНГ СОН
  CHON HENG SON

  Последен запис/Last Deed:
  2017-03-17 17:31:23 ShareTransfer
  Sell to: ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 50

  Първи запис/First Deed:
  2014-07-31 12:38:42 ShareTransfer
  Buy from: РИ ИЛ ХИОН 50
 • РИ ЙОНГ РИМ
  RI YONG RIM

  Последен запис/Last Deed:
  2014-07-31 12:38:42 ShareTransfer
  Sell to: РИ КВАНГ ХИОК 50

  Първи запис/First Deed:
  2014-07-31 12:38:42 ShareTransfer
  Sell to: РИ КВАНГ ХИОК 50
 • КИМ ХВА СОНГ
  KIM HVA SONG

  Последен запис/Last Deed:
  2017-03-17 17:31:23 ShareTransfer
  Sell to: ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 50

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-03 22:02:50 ShareTransfer
  Buy from: ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 100
 • ИМ ЧУНГ ХИОК
  IM CHUNG HIOK

  Последен запис/Last Deed:
  2017-03-17 17:31:23 ShareTransfer
  Sell to: ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 50

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-03 22:02:50 ShareTransfer
  Buy from: ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 100
 • КИМ ЧОЛ
  KIM CHOL

  Последен запис/Last Deed:
  2015-12-19 16:17:50 ShareTransfer
  Sell to: ДЖОНГ КАНГ ЧОЛ 50

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-03 22:02:50 ShareTransfer
  Buy from: ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 100
 • ЮН МИОНГ ХИОК
  YUN MIONG HIOK

  Последен запис/Last Deed:
  2017-03-17 17:31:23 ShareTransfer
  Sell to: ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 50

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-03 22:02:50 ShareTransfer
  Buy from: ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 100
 • РИ ИЛ ХИОН
  RI IL HION

  Последен запис/Last Deed:
  2017-03-17 17:31:23 ShareTransfer
  Sell to: ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 50

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-03 22:02:50 ShareTransfer
  Buy from: ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 100
 • РИ ЙОНГ РИМ
  RI YONG RIM

  Последен запис/Last Deed:
  2015-12-19 16:17:50 ShareTransfer
  Sell to: РИ Ю СОНГ 50

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-03 22:02:50 ShareTransfer
  Buy from: ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 100
 • ДЖОНГ ХО ИЛ
  DZHONG HO IL

  Последен запис/Last Deed:
  2017-03-17 17:31:23 ShareTransfer
  Sell to: ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 100

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-03 22:02:50 ShareTransfer
  Buy from: ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 100
 • РИ ЧОЛ ДЖИН
  RI CHOL DZHIN

  Последен запис/Last Deed:
  2017-03-17 17:31:23 ShareTransfer
  Sell to: ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 50

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-03 22:02:50 ShareTransfer
  Buy from: ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 100
 • Татяна Видева Троева
  Tatyana Videva Troeva

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-03 22:02:50 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-03 22:02:50 Manager
 • КУ ДЖОНГ ГИЛ
  KU DZHONG GIL

  Последен запис/Last Deed:
  2015-01-12 15:45:25 ShareTransfer
  Sell to: „ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ЕООД 50

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-03 22:02:50 ShareTransfer
  Buy from: ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 100
 • РИ МИОНГ ДЖИН
  RI MIONG DZHIN

  Последен запис/Last Deed:
  2015-01-12 15:45:25 ShareTransfer
  Sell to: „ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ЕООД 50

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-03 22:02:50 ShareTransfer
  Buy from: ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 100
 • ПАК УН ИЛ
  PAK UN IL

  Последен запис/Last Deed:
  2015-12-19 16:17:50 ShareTransfer
  Sell to: КИМ КВАНГ СОНГ 50

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-03 22:02:50 ShareTransfer
  Buy from: ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 100
 • РИУ КВАНГ ЧОН
  RIU KVANG CHON

  Последен запис/Last Deed:
  2015-09-30 16:36:07 ShareTransfer
  Sell to: „ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ЕООД 50

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-03 22:02:50 ShareTransfer
  Buy from: ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 100
 • ПАК ИОНГ ЧОЛ
  PAK IONG CHOL

  Последен запис/Last Deed:
  2015-12-19 16:17:50 ShareTransfer
  Sell to: КИМ ЧОЛ НАМ 100

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-03 22:02:50 ShareTransfer
  Buy from: ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ 100
 • СВЕТОСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРАКОВ
  SVETOSLAV VLADIMIROV DIMITRAKOV

  Последен запис/Last Deed:
  2013-09-30 11:36:50 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2013-09-30 11:36:50 Manager
 • ДАНДОНГ ХАОТОНГ КЪМЪРШЪЛ - ТРЕЙД КО ООД
  DANDONG HAOTONG KAMARSHAL - TREYD KO OOD

  Последен запис/Last Deed:
  2015-02-09 10:46:51 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2013-09-30 11:36:50 Partner
 • ТАНЯ ИМПОРТ ЕКСПРОРТ
  TANYA IMPORT EKSPRORT

  Последен запис/Last Deed:
  2017-03-17 17:31:23 ShareTransfer
  Buy from: РИМ СУ ДЖИН 50

  Първи запис/First Deed:
  2013-09-30 11:36:50 Partner

Проверки в други регистри за лицето СВЕТОСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРАКОВ
Check other registries about the person SVETOSLAV VLADIMIROV DIMITRAKOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate