Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ШУМЕН - ПЪТНИЧЕСКИ АВТОТРАНСПОРТ (ЕИК: 837068124)
Events with persons connected to the company SHUMEN - PATNICHESKI AVTOTRANSPORT (ID: 837068124)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 837068124)
Към 2019-10-18 01:04:55 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-18 01:04:55 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 77 обществени поръчки за 12 623 741,39 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Има данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2014-2020
  The company is EU funded projects contractor.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-03-24 18:19:27ЮЛИЯН СТОИЛКОВ СТОЙНЕВ, ; ДЕЯН ИВАНОВ БАНКОВ, ; ДИМИТЪР БАНКОВ ГАНЕВ, ; ИВАН ГАНЕВ БАНКОВ,
YULIYAN STOILKOV STOYNEV, ; DEYAN IVANOV BANKOV, ; DIMITAR BANKOV GANEV, ; IVAN GANEV BANKOV,
БЪЛГАРИЯPartner
2015-03-13 10:16:24ЮЛИЯН СТОИЛКОВ СТОЙНЕВ, ; ДЕЯН ГАНЕВ БАНКОВ; ДИМИТЪР БАНКОВ ГАНЕВ, ; ИВАН ГАНЕВ БАНКОВ,
YULIYAN STOILKOV STOYNEV, ; DEYAN GANEV BANKOV; DIMITAR BANKOV GANEV, ; IVAN GANEV BANKOV,
БЪЛГАРИЯPartner
2015-03-13 10:16:24КЯЗИМ ФЕРАД ИСМАИЛ
KYAZIM FERAD ISMAIL
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ДЕЯН ГАНЕВ БАНКОВ
2014-11-18 15:39:59ШУМЕН - БУС
SHUMEN - BUS
Partner
2014-11-18 15:39:59ЮЛИЯН СТОИЛКОВ СТОЙНЕВ, ; КЯЗИМ ФЕРАД ИСМАИЛ, ; ДИМИТЪР БАНКОВ ГАНЕВ, ; ИВАН ГАНЕВ БАНКОВ,
YULIYAN STOILKOV STOYNEV, ; KYAZIM FERAD ISMAIL, ; DIMITAR BANKOV GANEV, ; IVAN GANEV BANKOV,
БЪЛГАРИЯPartner
2014-11-18 15:39:59ИВАН ГАНЕВ БАНКОВ
IVAN GANEV BANKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-11-11 14:25:38ИВАН ГАНЕВ БАНКОВ
IVAN GANEV BANKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-11-11 14:25:38ГИНКА РУСЕВА ПЕТРОВА
GINKA RUSEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН ГАНЕВ БАНКОВ
2014-11-11 14:25:38ИВАН ГАНЕВ БАНКОВ
IVAN GANEV BANKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ГИНКА РУСЕВА ПЕТРОВА
2014-11-11 14:25:38РЕНЕТА МИТЕВА ИВАНОВА
RENETA MITEVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН ГАНЕВ БАНКОВ
2014-11-11 14:25:38ИВАН ГАНЕВ БАНКОВ
IVAN GANEV BANKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: РЕНЕТА МИТЕВА ИВАНОВА
2014-11-11 14:25:38СВИЛЕН МИТЕВ ИВАНОВ
SVILEN MITEV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ИВАН ГАНЕВ БАНКОВ
2014-11-11 14:25:38ИВАН ГАНЕВ БАНКОВ
IVAN GANEV BANKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: СВИЛЕН МИТЕВ ИВАНОВ
2011-06-23 16:45:13ГАЛИН ИВАНОВ БАНКОВ
GALIN IVANOV BANKOV
БЪЛГАРИЯManager
2010-05-13 15:54:44ЮЛИЯН СТОИЛКОВ СТОЙНЕВ, ; МИТЮ ИВАНОВ ПЕТРОВ, ; КЯЗИМ ФЕРАД ИСМАИЛ, ; ДИМИТЪР БАНКОВ ГАНЕВ, ; ИВАН ГАНЕВ БАНКОВ
YULIYAN STOILKOV STOYNEV, ; MITYU IVANOV PETROV, ; KYAZIM FERAD ISMAIL, ; DIMITAR BANKOV GANEV, ; IVAN GANEV BANKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-05-13 15:54:44ДИМИТЪР ПАВЛОВ КАЛАЙДЖИЕВ
DIMITAR PAVLOV KALAYDZHIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
6,8464 Sell to: ИВАН ГАНЕВ БАНКОВ
2010-05-13 15:54:44ИВАН ГАНЕВ БАНКОВ
IVAN GANEV BANKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
6,8464 Buy from: ДИМИТЪР ПАВЛОВ КАЛАЙДЖИЕВ
2008-08-19 15:07:24ШУМЕН - БУС
SHUMEN - BUS
Partner
2008-08-19 15:07:24ИВАН ГАНЕВ БАНКОВ, , ,, ЮЛИЯН СТОИЛКОВ СТОЙНЕВ, , ДИМИТЪР ПАВЛОВ КАЛАЙДЖИЕВ, , МИТЮ ИВАНОВ ПЕТРОВ, , КЯЗИМ ФЕРАД ИСМАИЛ, , ДИМИТЪР БАНКОВ ГАНЕВ, , 520 лв.
IVAN GANEV BANKOV, , ,, YULIYAN STOILKOV STOYNEV, , DIMITAR PAVLOV KALAYDZHIEV, , MITYU IVANOV PETROV, , KYAZIM FERAD ISMAIL, , DIMITAR BANKOV GANEV, , 520 lv.
Partner
2008-08-19 15:07:24ИВАН ГАНЕВ БАНКОВ
IVAN GANEV BANKOV
ShareTransfer
Buy from: РЕДЖЕБ АХМЕДОВ РЕДЖЕБОВ , ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ , МИХАИЛ МИХАЛЕВ ТРЪПКОВ , ИВАН МИНЕВ ДИНЕВ,
2008-06-10 15:49:10ИВАН ГАНЕВ БАНКОВ, , ,, ЮЛИЯН СТОИЛКОВ СТОЙНЕВ, , ДИМИТЪР ПАВЛОВ КАЛАЙДЖИЕВ, , МИТЮ ИВАНОВ ПЕТРОВ, , КЯЗИМ ФЕРАД ИСМАИЛ, , ДИМИТЪР БАНКОВ ГАНЕВ, , 520 лв.
IVAN GANEV BANKOV, , ,, YULIYAN STOILKOV STOYNEV, , DIMITAR PAVLOV KALAYDZHIEV, , MITYU IVANOV PETROV, , KYAZIM FERAD ISMAIL, , DIMITAR BANKOV GANEV, , 520 lv.
Partner
2008-06-10 15:49:10РЕДЖЕБ АХМЕДОВ РЕДЖЕБОВ , ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ , МИХАИЛ МИХАЛЕВ ТРЪПКОВ , ИВАН МИНЕВ ДИНЕВ
REDZHEB AHMEDOV REDZHEBOV , VALENTIN VASILEV TODOROV , MIHAIL MIHALEV TRAPKOV , IVAN MINEV DINEV
ShareTransfer
1030 Sell to: ИВАН ГАНЕВ БАНКОВ
2008-06-10 15:49:10ИВАН ГАНЕВ БАНКОВ
IVAN GANEV BANKOV
ShareTransfer
1030 Buy from: РЕДЖЕБ АХМЕДОВ РЕДЖЕБОВ , ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ , МИХАИЛ МИХАЛЕВ ТРЪПКОВ , ИВАН МИНЕВ ДИНЕВ
2008-03-19 14:50:05ШУМЕН - ПЪТНИЧЕСКИ АВТОТРАНСПОРТ
SHUMEN - PATNICHESKI AVTOTRANSPORT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-03-19 14:50:05ШУМЕН - ПЪТНИЧЕСКИ АВТОТРАНСПОРТ ООД
SHUMEN - PATNICHESKI AVTOTRANSPORT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. РИШКИ ПРОХОД 29
2008-03-19 14:50:05ШУМЕН - ПЪТНИЧЕСКИ АВТОТРАНСПОРТ ООД
SHUMEN - PATNICHESKI AVTOTRANSPORT OOD
SubjectOfActivity
АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ ВЪВ ВЪТРЕШНО И МЕЖДУНАРОДНО СЪОБЩЕНИЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ. ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, КАКТО И ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ. РАЗВОЙНО И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - НОУ - ХАУ В СФЕРАТА НА ДИАГНОСТИКАТА, РЕМОНТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ТРАНСПОРТА И ИНДУСТРИАЛНА ТЕХНИКА, ИЗПИТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ В СЪЩАТА СФЕРА.
2008-03-19 14:50:05ИВАН ГАНЕВ БАНКОВ
IVAN GANEV BANKOV
Manager
2008-03-19 14:50:05ШУМЕН - БУС
SHUMEN - BUS
Partner
2008-03-19 14:50:05ИВАН ГАНЕВ БАНКОВ, , ИВАН МИТЕВ ДИНЕВ, , РЕДЖЕБ АХМЕДОВ РЕДЖЕБОВ, , ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ, , ЮЛИЯН СТОИЛКОВ СТОЙНЕВ, , МИХАЛ МИХАЛЕВ ТРЪПКОВ, , ДИМИТЪР ПАВЛОВ КАЛАЙДЖИЕВ, , МИТЮ ИВАНОВ ПЕТРОВ, , КЯЗИМ ФЕРАД ИСМАИЛ, , ДИМИТЪР БАНКОВ ГАНЕВ,
IVAN GANEV BANKOV, , IVAN MITEV DINEV, , REDZHEB AHMEDOV REDZHEBOV, , VALENTIN VASILEV TODOROV, , YULIYAN STOILKOV STOYNEV, , MIHAL MIHALEV TRAPKOV, , DIMITAR PAVLOV KALAYDZHIEV, , MITYU IVANOV PETROV, , KYAZIM FERAD ISMAIL, , DIMITAR BANKOV GANEV,
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ШУМЕН - ПЪТНИЧЕСКИ АВТОТРАНСПОРТ SHUMEN - PATNICHESKI AVTOTRANSPORT (ЕИК: 837068124)
Check other registries about the company ШУМЕН - ПЪТНИЧЕСКИ АВТОТРАНСПОРТ SHUMEN - PATNICHESKI AVTOTRANSPORT (ID: 837068124)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate