Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ЕМУ (ЕИК: 835013079)
Events with persons connected to the company EMU (ID: 835013079)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 835013079)
Към 2019-10-21 04:44:22 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-21 04:44:22 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 172 обществени поръчки за 166 271 606,21 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-04-18 13:59:48МИРОСЛАВ ПАНАЙОТОВ ПАНОВ
MIROSLAV PANAYOTOV PANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2016-08-23 14:09:46ЕМУ АД
EMU AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Разбойна 7707
2016-08-23 14:09:46ЕМУ АД
EMU AD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНА, БИТОВА И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И ЕДРО С РАЗРЕШЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА СТОКИ; КОМИСИОННА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ЕЛЕКТРОМОНТАЖНА И ЕЛЕКТРОРЕМОНТНА ДЕЙНОСТ; ПРОЕКТИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНА И МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ; РАЗВЛЕКАТЕЛНИ, ЗАБАВНИ И УВЕСЕЛИТЕЛНИ ИГРИ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; АВТОРЕМОНТНА ДЕЙНОСТ; РЕМОНТ НА ПРОМИШЛЕНА И БИТОВА ТЕХНИКА; ЗАЛОЖНА КЪЩА; ТЪРГОВИЯ С ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; МАРКЕТИНГ; МЕНИДЖМЪНТ; ОКАЗИОННА КЪЩА; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ВТОРА УПОТРЕБА; ИЗКУПУВАНЕ И ПРОДАЖБА НА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ; ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА СТРОИТЕЛНА И СТРОИТЕЛНОМОНТАЖНА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО, РЕМОНТ И МОНТАЖ НА СТОМАНО-РЕШЕТЪЧНИ И СТОМАНО-БЕТОННИ СТЪЛБОВЕ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ГРУПА ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА „ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ТОПЛОФИКАЦИОННИ ЦЕНТРАЛИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ” /ДВ бр.34/2007 г./ И „ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V”/ДВ.бр.21/2005 г./, ПУСКОВО- НАКЛАДЪЧНИ РАБОТИ НА ЕЛ. СЪОРЪЖЕНИЯ, АВТОМАТИКИ И ЗАЩИТА КЪМ ТЯХ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЕЛЕМЕХАНИЗИРАНЕ НА ОБЕКТИ И ВЪВЕЖДАНЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ, ВИСОКОВОЛТОВИ ИЗПИТАНИЯ НА ЕЛ. СЪОРЪЖЕНИЯ, УРЕДИ И ДИЕЛЕКТИЧНИ СРЕДСТВА; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ; ПРИ СНАБДЯВАНЕ С НЕОБХОДИМИТЕ ЛИЦЕНЗИ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА. ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ СЕ РАЗВИВАТ В РБ И ЧУЖБИНА.
2015-10-05 11:35:17ЕМУ АД
EMU AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-03-10 10:12:32ДРАГАН ТАНЕВ ГЕОРГИЕВ
DRAGAN TANEV GEORGIEV
BranchManagers
2012-03-07 13:34:11ЕМУ АД
EMU AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-04-13 09:39:54РУМЯНА АНТОНОВА ВАСИЛЕВА
RUMYANA ANTONOVA VASILEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2011-01-25 14:20:29ДИМЧО ПЕТРОВ ИВАНОВ
DIMCHO PETROV IVANOV
BranchManagers
2011-01-24 10:22:23ЕМУ АД
EMU AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-06-14 10:26:50ЕМУ АД
EMU AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Разбойна
2009-12-16 11:03:25ЕМУ АД
EMU AD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНА, БИТОВА И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И ЕДРО С РАЗРЕШЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА СТОКИ; КОМИСИОННА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ЕЛЕКТРОМОНТАЖНА И ЕЛЕКТРОРЕМОНТНА ДЕЙНОСТ; ПРОЕКТИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНА И МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ; РАЗВЛЕКАТЕЛНИ, ЗАБАВНИ И УВЕСЕЛИТЕЛНИ ИГРИ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; АВТОРЕМОНТНА ДЕЙНОСТ; РЕМОНТ НА ПРОМИШЛЕНА И БИТОВА ТЕХНИКА; ЗАЛОЖНА КЪЩА; ТЪРГОВИЯ С ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; МАРКЕТИНГ; МЕНИДЖМЪНТ; ОКАЗИОННА КЪЩА; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ВТОРА УПОТРЕБА; ИЗКУПУВАНЕ И ПРОДАЖБА НА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ; ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА СТРОИТЕЛНА И СТРОИТЕЛНОМОНТАЖНА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО, РЕМОНТ И МОНТАЖ НА СТОМАНО-РЕШЕТЪЧНИ И СТОМАНО-БЕТОННИ СТЪЛБОВЕ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ГРУПА ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА „ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ТОПЛОФИКАЦИОННИ ЦЕНТРАЛИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ” /ДВ бр.34/2007 г./ И „ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V”/ДВ.бр.21/2005 г./, ПУСКОВО- НАКЛАДЪЧНИ РАБОТИ НА ЕЛ. СЪОРЪЖЕНИЯ, АВТОМАТИКИ И ЗАЩИТА КЪМ ТЯХ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЕЛЕМЕХАНИЗИРАНЕ НА ОБЕКТИ И ВЪВЕЖДАНЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ, ВИСОКОВОЛТОВИ ИЗПИТАНИЯ НА ЕЛ. СЪОРЪЖЕНИЯ, УРЕДИ И ДИЕЛЕКТИЧНИ СРЕДСТВА, ПРИ СНАБДЯВАНЕ С НЕОБХОДИМИТЕ ЛИЦЕНЗИ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА. ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ СЕ РАЗВИВАТ В РБ И ЧУЖБИНА.
2009-04-27 11:44:37ТАНЮ ГЕОРГИЕВ ТАНЕВ
TANYU GEORGIEV TANEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-04-27 11:44:37НЕДЯЛКО ДРАГАНОВ НЕДЕЛЧЕВ
NEDYALKO DRAGANOV NEDELCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-04-27 11:44:37СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ ЗАГОРОВ
SVETOSLAV HRISTOV ZAGOROV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-04-27 11:44:37СВЕТОСЛАВ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
SVETOSLAV NIKOLOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-04-27 11:44:37СТОИЧКО ИЛИЕВ ЛАЗАРОВ
STOICHKO ILIEV LAZAROV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-01-28 17:00:54ЕМУ
EMU
LegalForm
Акционерно дружество
2008-01-28 17:00:54ЕМУ АД
EMU AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Разбойна 7700
2008-01-28 17:00:54ЕМУ АД
EMU AD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНА, БИТОВА И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И ЕДРО С РАЗРЕШЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА СТОКИ; КОМИСИОННА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; СТРОИТЕЛНА И СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ЕЛЕКТРОМОНТАЖНА И ЕЛЕКТРОРЕМОНТНА ДЕЙНОСТ; ПРОЕКТИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНА И МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ; РАЗВЛЕКАТЕЛНИ И ЗАБАВНИ УВЕСЕЛИТЕЛНИ ИГРИ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; АВТОРЕМОНТНА ДЕЙНОСТ; РЕМОНТ НА ПРОМИШЛЕНА И БИТОВА ТЕХНИКА; ЗАЛОЖНА КЪЩА; ТЪРГОВИЯ С ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; МАРКЕТИНГ; МЕНИДЖМЪНТ; ОКАЗИОННА КЪЩА; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ВТОРА УПОТРЕБА; ИЗКУПУВАНЕ И ПРОДАЖБА НА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ; ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА СТРОИТЕЛНА И СТРОИТЕЛНОМОНТАЖНА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО, РЕМОНТ И МОНТАЖ НА СТОМАНОРЕШЕТЪЧНИ СТЪЛБОВЕ И СТОМАНО-БЕТОННИ СТЪЛБОВЕ /ПРИ СНАБДЯВАНЕ С НЕОБХОДИМИТЕ ЛИЦЕНЗИ, ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ/, КАТО ДЕЙНОСТИТЕ ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ГРУПА ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРАВИЛНИКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ТОПЛОФИКАЦИОННИ ЦЕНТРАЛИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ И ПРАВИЛНИКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000V.
2008-01-28 17:00:54ТАНЮ ГЕОРГИЕВ ТАНЕВ
TANYU GEORGIEV TANEV
Representative
2008-01-28 17:00:54ТАНЮ ГЕОРГИЕВ ТАНЕВ
TANYU GEORGIEV TANEV
Director
2008-01-28 17:00:54СТОИЧКО ИЛИЕВ ЛАЗАРОВ
STOICHKO ILIEV LAZAROV
Director
2008-01-28 17:00:54РУМЯНА АНТОНОВА ВАСИЛЕВА
RUMYANA ANTONOVA VASILEVA
Director

Проверки в други регистри за фирмата ЕМУ EMU (ЕИК: 835013079)
Check other registries about the company ЕМУ EMU (ID: 835013079)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate