Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията 2 ПЛЮС - СТАРА ЗАГОРА (ЕИК: 833161944)
Events with persons connected to the company 2 PLYUS - STARA ZAGORA (ID: 833161944)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 833161944)
Към 2019-10-22 00:50:02 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-22 00:50:02 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-03-13 10:26:35Радко Стоянов Калапанков
Radko Stoyanov Kalapankov
Liquidator
2018-03-07 17:21:14Румен Иванов Бозуков
Rumen Ivanov Bozukov
Liquidator
2017-11-20 15:16:36Адриан Димитров Хаджииванов
Adrian Dimitrov Hadzhiivanov
Liquidator
2017-10-16 12:27:54Тодор Христов Ташев
Todor Hristov Tashev
Liquidator
2017-09-27 10:11:34Христина Димова Петрова
Hristina Dimova Petrova
Liquidator
2017-09-22 21:23:01Румяна Атанасова Атанасова
Rumyana Atanasova Atanasova
Liquidator
2017-08-28 15:18:21Соня Пламенова Тодорова
Sonya Plamenova Todorova
Liquidator
2016-11-24 13:39:14Мария Минчева Иванова
Mariya Mincheva Ivanova
Liquidator
2012-12-10 12:10:08Веска Стефанова Стоилова
Veska Stefanova Stoilova
БЪЛГАРИЯLiquidator
2012-11-22 16:24:54Албена Тодорова Арбалова - Радева
Albena Todorova Arbalova - Radeva
Liquidator
2012-11-12 13:09:02Таня Иванова Желева
Tanya Ivanova ZHeleva
БЪЛГАРИЯLiquidator
2012-10-09 09:27:26Зорница Светославова Петрова
Zornitsa Svetoslavova Petrova
Liquidator
2010-03-05 16:20:522 ПЛЮС - СТАРА ЗАГОРА
2 PLYUS - STARA ZAGORA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-03-05 16:20:522 ПЛЮС - СТАРА ЗАГОРА ООД
2 PLYUS - STARA ZAGORA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ПАРЧЕВИЧ 46
2010-03-05 16:20:522 ПЛЮС - СТАРА ЗАГОРА ООД
2 PLYUS - STARA ZAGORA OOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПОСРЕДНИЧЕСКА И КОМИСИОННА, ТЪРГОВИЯ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ /БЕЗ ПОЩА/, СТРОИТЕЛСТВО, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛНО ПРЕДПИЕМАЧЕСТВО И ТУРИЗЪМ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ /СЛЕД СЪОТВЕТНО РАЗРЕШЕНИЕ/, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, КОЯТО ПО ПРЕДМЕТ И ОБЕМ ИЗИСКВА ДА СЕ ВОДИ ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН.
2010-03-05 16:20:52Антони Георгиев Казлачев
Antoni Georgiev Kazlachev
БЪЛГАРИЯManager
2010-03-05 16:20:52Петко Монев Монев
Petko Monev Monev
БЪЛГАРИЯPartner
2010-03-05 16:20:52Емил Стойчев Златев
Emil Stoychev Zlatev
БЪЛГАРИЯPartner
2010-03-05 16:20:52Нина Василева Бакалова
Nina Vasileva Bakalova
БЪЛГАРИЯPartner
2010-03-05 16:20:52Антони Георгиев Казлачев
Antoni Georgiev Kazlachev
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата 2 ПЛЮС - СТАРА ЗАГОРА 2 PLYUS - STARA ZAGORA (ЕИК: 833161944)
Check other registries about the company 2 ПЛЮС - СТАРА ЗАГОРА 2 PLYUS - STARA ZAGORA (ID: 833161944)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate