Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК (ЕИК: 833017552)
Events with persons connected to the company MINI MARITSA - IZTOK (ID: 833017552)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 833017552)
Към 2019-10-14 16:16:13 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-14 16:16:13 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 15 обществени поръчки за 46 377 740,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-08-21 11:44:20Николай Стефанов Диков
Nikolay Stefanov Dikov
БЪЛГАРИЯDirector
2017-08-21 11:44:20Георги Иванов Коев
Georgi Ivanov Koev
БЪЛГАРИЯDirector
2017-03-15 13:14:56Георги Кръстев Айданлийски
Georgi Krastev Aydanliyski
БЪЛГАРИЯDirector
2016-03-08 14:25:22Николай Стефанов Диков
Nikolay Stefanov Dikov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-03-08 14:25:22Диан Тодоров Червенкондев
Dian Todorov CHervenkondev
БЪЛГАРИЯDirector
2016-03-08 14:25:22Андон Петров Андоноов
Andon Petrov Andonoov
БЪЛГАРИЯDirector
2015-12-28 12:52:18МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД
MINI MARITSA - IZTOK EAD
SubjectOfActivity
ДOБИB И ПЛACMEHT HA BЪГЛИЩA, ПPOMИШЛEHA, TЪPГOBCKA, ЛИЗИHГOBA, PEMOHTHA, BЪHШHO-ИKOHOMИЧECKA ДEЙHOCT, ПOДГOTOBKA И ПPEKBAЛИФИKAЦИЯ HA KAДPИ ЗA BЪГЛEДOБИBA C ЦEЛ PEAЛИЗИPAHE HA ДOXOДИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ В ПОЧИВНИ СТАНЦИИ СОБСТВЕНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО; ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ ВЪВ ВЪТРЕШНО СЪОБЩЕНИЕ, КАКТО И ДРУГИ, HEЗAБPAHEHИ ОТ ЗAKOHА ДЕЙНОСТИ.
2015-10-02 13:07:15СТОЙКО ГЕОРГИЕВ БАШАЛОВ
STOYKO GEORGIEV BASHALOV
BranchManagers
2015-10-02 11:59:59МИЛЕН ПЕНЧЕВ МАНОВ
MILEN PENCHEV MANOV
BranchManagers
2015-03-13 12:59:42ТОШКО ЖЕЛЯЗКОВ КАВАЛДЖИЕВ
TOSHKO ZHELYAZKOV KAVALDZHIEV
BranchManagers
2015-01-19 12:16:37ПЕТЬО ДИЧЕВ ПЕТКОВ
PETXO DICHEV PETKOV
BranchManagers
2014-11-26 16:32:40Андон Петров Андонов
Andon Petrov Andonov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-11-26 16:32:40Николай Стефанов Диков
Nikolay Stefanov Dikov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-11-26 16:32:40Диан Тодоров Червенкондев
Dian Todorov CHervenkondev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-08-14 15:34:34Андон Петров Андонов
Andon Petrov Andonov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-07-10 18:09:40Георги Петков Христозов
Georgi Petkov Hristozov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-01-17 16:32:40Георги Тонев Златев
Georgi Tonev Zlatev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-01-17 16:32:40Георги Тонев Златев
Georgi Tonev Zlatev
БЪЛГАРИЯDirector
2013-11-15 15:04:56Васил Стефанов Самарски
Vasil Stefanov Samarski
БЪЛГАРИЯDirector
2013-10-29 13:59:29ДРАГОМИР НИКОЛОВ КАНЕВ
DRAGOMIR NIKOLOV KANEV
BranchManagers
2013-10-10 18:44:19Иван Тодоров Йончев
Ivan Todorov Yonchev
БЪЛГАРИЯDirector
2013-09-23 14:16:55МИЛЕН ПЕНЧЕВ МАНОВ
MILEN PENCHEV MANOV
BranchManagers
2013-08-08 16:01:48Владко Генчов Владимиров
Vladko Genchov Vladimirov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-06-27 14:01:36Станимир Иванов Казлачев
Stanimir Ivanov Kazlachev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-06-27 14:01:36Щерьо Атанасов Щерев
SHTerxo Atanasov SHTerev
БЪЛГАРИЯDirector
2013-06-27 14:01:36Станимир Иванов Казлачев
Stanimir Ivanov Kazlachev
БЪЛГАРИЯDirector
2013-02-20 16:21:10Иван Стойнов Караиванов
Ivan Stoynov Karaivanov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-02-20 16:21:10Димо Динев Димов
Dimo Dinev Dimov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-02-20 16:21:10Теодор Петков Дребов
Teodor Petkov Drebov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-08-21 19:20:25ТЕОДОР ПЕТКОВ ДРЕБОВ
TEODOR PETKOV DREBOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-08-21 19:20:25ТЕОДОР ПЕТКОВ ДРЕБОВ
TEODOR PETKOV DREBOV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-05-04 15:22:23МАРИНА МИЛКОВА АРМУТЛИЕВА
MARINA MILKOVA ARMUTLIEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2012-03-09 13:18:56ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ БЛИЗНАКОВ
EVGENI DIMITROV BLIZNAKOV
BranchManagers
2011-02-04 14:11:51ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
EVGENI GEORGIEV STOYKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-02-04 14:11:51ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
EVGENI GEORGIEV STOYKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-11-25 11:30:09ДРАГОМИР НИКОЛОВ КАНЕВ
DRAGOMIR NIKOLOV KANEV
BranchManagers
2010-07-16 14:44:00ТОШКО ЖЕЛЯЗКОВ КАВАЛДЖИЕВ
TOSHKO ZHELYAZKOV KAVALDZHIEV
BranchManagers
2010-04-08 10:00:14ПЕТКО ГЕОРГИЕВ МАДЖАРОВ
PETKO GEORGIEV MADZHAROV
BranchManagers
2009-12-29 10:42:32ТОДОР ДИМЧЕВ ТОДОРОВ
TODOR DIMCHEV TODOROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-12-29 10:42:32ТОДОР ДИМЧЕВ ТОДОРОВ
TODOR DIMCHEV TODOROV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-12-29 10:42:32ИВО СИМЕОНОВ МАРИНОВ
IVO SIMEONOV MARINOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-12-29 10:42:32ИВАН СТОЙНОВ КАРАИВАНОВ
IVAN STOYNOV KARAIVANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-12-10 13:08:06МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД
MINI MARITSA - IZTOK EAD
SubjectOfActivity
ДOБИB И ПЛACMEHT HA BЪГЛИЩA, ПPOMИШЛEHA, TЪPГOBCKA, ЛИЗИHГOBA, PEMOHTHA, BЪHШHO-ИKOHOMИЧECKA ДEЙHOCT, ПOДГOTOBKA И ПPEKBAЛИФИKAЦИЯ HA KAДPИ ЗA BЪГЛEДOБИBA C ЦEЛ PEAЛИЗИPAHE HA ДOXOДИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ В ПОЧИВНИ СТАНЦИИ СОБСТВЕНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО, КАКТО И ДРУГИ, HEЗAБPAHEHИ ОТ ЗAKOHА ДЕЙНОСТИ.
2009-11-04 16:03:08ХРИСТО БОРИСОВ НИКОЛОВ
HRISTO BORISOV NIKOLOV
BranchManagers
2009-07-15 09:14:10ТОДОР ДИМЧЕВ ТОДОРОВ
TODOR DIMCHEV TODOROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-07-15 09:14:10ТОДОР ДИМЧЕВ ТОДОРОВ
TODOR DIMCHEV TODOROV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-10-31 10:59:44БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
BALGARSKI ENERGIEN HOLDING EAD
SoleCapitalOwner
2008-10-03 16:05:44ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI PETROV GEORGIEV
BranchManagers
2008-05-28 12:53:56ИВАЙЛО СТЕФАНОВ ДАНАИЛОВ
IVAYLO STEFANOV DANAILOV
Director
2008-05-12 17:51:33ДИМИТЪР КОЛЕВ ЧОЛАКОВ
DIMITAR KOLEV CHOLAKOV
BranchManagers
2008-04-11 11:49:34МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД
MINI MARITSA - IZTOK EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-03-11 18:15:58СТАМЕН ИВАНОВ ВЕДРИЧКОВ
STAMEN IVANOV VEDRICHKOV
BranchManagers
2008-03-11 18:15:58ЖИВКО МИРЧЕВ ДИМИТРОВ
ZHIVKO MIRCHEV DIMITROV
BranchManagers
2008-03-11 18:15:58ДЕЛЧО МАРИНОВ БАЛИКОВ
DELCHO MARINOV BALIKOV
BranchManagers
2008-02-15 17:10:25МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК
MINI MARITSA - IZTOK
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-02-15 17:10:25МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД
MINI MARITSA - IZTOK EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Раднево 6260 ул.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 13
2008-02-15 17:10:25МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД
MINI MARITSA - IZTOK EAD
SubjectOfActivity
ДOБИB И ПЛACMEHT HA BЬГЛИЩA, ПPOMИШЛEHA, TЬPГOBCKA, ЛИЗИHГOBA, PEMOHTHA, BЬHШHO-ИKOHOMИЧECKA ДEЙHOCT, ПOДГOTOBKA И ПPEKBAЛИФИKAЦИЯ HA KAДPИ ЗA BЬГЛEДOБИBA C ЦEЛ PEAЛИЗИPAHE HA ДOXOДИ И ДРУГИ, HEЗAБPAHEHИ ОТ ЗAKOHА ДЕЙНОСТИ.
2008-02-15 17:10:25ТЕНЧО СТЕФАНОВ КАЙРЯКОВ
TENCHO STEFANOV KAYRYAKOV
Representative
2008-02-15 17:10:25ИВАН ВЪЛЧАНОВ МАРКОВ
IVAN VALCHANOV MARKOV
Representative
2008-02-15 17:10:25ГОЧО ИЛИЕВ ХРИСТОВ
GOCHO ILIEV HRISTOV
Representative
2008-02-15 17:10:25ИВАН ВЪЛЧАНОВ МАРКОВ
IVAN VALCHANOV MARKOV
Director
2008-02-15 17:10:25ТЕНЧО СТЕФАНОВ КАЙРЯКОВ
TENCHO STEFANOV KAYRYAKOV
Director
2008-02-15 17:10:25ХРИСТО ИЛИЕВ ОВЧАРОВ
HRISTO ILIEV OVCHAROV
Director
2008-02-15 17:10:25ГОЧО ИЛИЕВ ХРИСТОВ
GOCHO ILIEV HRISTOV
Director
2008-02-15 17:10:25БОТЬО СТАНИМИРОВ ЗАХАРИНОВ
BOTXO STANIMIROV ZAHARINOV
Director
2008-02-15 17:10:25ДИМИТЪР ЧАВДАРОВ ГЕРАСИМОВ
DIMITAR CHAVDAROV GERASIMOV
Director
2008-02-15 17:10:25ГАЛИНА АНДРИЯНОВА ТОШЕВА-ГРИГОРОВА
GALINA ANDRIYANOVA TOSHEVA-GRIGOROVA
Director
2008-02-15 17:10:25ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
DARZHAVATA CHREZ MINISTARA NA IKONOMIKATA I ENERGETIKATA
SoleCapitalOwner
2008-02-15 17:10:25МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД
MINI MARITSA - IZTOK EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 17:10:25МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД
MINI MARITSA - IZTOK EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 17:10:25МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД
MINI MARITSA - IZTOK EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat

Проверки в други регистри за фирмата МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК MINI MARITSA - IZTOK (ЕИК: 833017552)
Check other registries about the company МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК MINI MARITSA - IZTOK (ID: 833017552)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate