Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията СОЛОМЕД (ЕИК: 832018046)
Events with persons connected to the company SOLOMED (ID: 832018046)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 832018046)
Към 2019-10-19 02:04:34 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-19 02:04:34 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 1368 обществени поръчки за 368 586 801,48 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Има данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2014-2020
  The company is EU funded projects contractor.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-10-21 16:20:58СОЛОМЕД
SOLOMED
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2015-10-21 16:20:58Георги Иванов Панов
Georgi Ivanov Panov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-10-21 16:20:58Станислав Радомински
Stanislav Radominski
ПОЛШАShareTransfer
36750 Sell to: Георги Иванов Панов
2015-10-21 16:20:58Георги Иванов Панов
Georgi Ivanov Panov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
36750 Buy from: Станислав Радомински
2015-09-16 10:24:26ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАНОВ
GEORGI IVANOV PANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2015-09-16 10:24:26СТАНИСЛАВ РАДОМИНСКИ
STANISLAV RADOMINSKI
ПОЛШАPartner
2015-09-16 10:24:26СТАНИСЛАВ РАДОМИНСКИ
STANISLAV RADOMINSKI
ПОЛШАShareTransfer
14700,00 Sell to: ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАНОВ
2015-09-16 10:24:26ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАНОВ
GEORGI IVANOV PANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
14700,00 Buy from: СТАНИСЛАВ РАДОМИНСКИ
2009-03-12 15:59:04СОЛОМЕД
SOLOMED
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-03-12 15:59:04СОЛОМЕД ООД
SOLOMED OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Лакатник 2272 ул. ХРИСТО БОТЕВ 44
2009-03-12 15:59:04СОЛОМЕД ООД
SOLOMED OOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CEЛCKOCTOПAHCKИ И ПPOMИШЛEHИ CTOKИ /BKЛ. HA MEДИЦИHCKИ, CTOMATOЛOГИЧHO И ЗЬБOTEXHИЧECKO OБOPУДBAHE, MATEPИAЛИ, MEДИKAMEHTИ И KOHCУMATИBИ/ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA. KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA И ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT. ИHФOPMAЦИOHHA, ПPOГPAMHA, PEKЛAMHA И ИMПPECAPCKA ДEЙHOCTИ. ПPEBOЗHИ УCЛУГИ И ABTOCEPBИЗ. TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ, XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO. TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO. ИЗBЬPШBAHE HA MEЖДУHAPOДHA ПPEBOЗHA ДEЙHOCT. PEMOHT И CEPBИЗHA ДEЙHOCT HA MEДИЦИHCKИ, CTOMATOЛOГИЧHИ И ЗЬБOTEXHИЧECKИ УPEДИ И OБOPУДBAHE, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА НА ЛЕКЦИИ, КУРСОВЕ, СЕМИНАРИ И ДРУГИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ПЕНСИОННОТО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ И СОЦИАЛАНАТА ПОЛИТИКА.
2009-03-12 15:59:04ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАНОВ
GEORGI IVANOV PANOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-03-12 15:59:04ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАНОВ
GEORGI IVANOV PANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-12 15:59:04СТАНИСЛАВ ЯН РАДОМИНСКИ
STANISLAV YAN RADOMINSKI
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата СОЛОМЕД SOLOMED (ЕИК: 832018046)
Check other registries about the company СОЛОМЕД SOLOMED (ID: 832018046)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate