Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ТОПЛИВО (ЕИК: 831924394)
Events with persons connected to the company TOPLIVO (ID: 831924394)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831924394)
Към 2019-10-14 06:13:45 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-14 06:13:45 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 98 обществени поръчки за 5 940 378,34 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Има данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2014-2020
  The company is EU funded projects contractor.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-04-19 08:05:41ТОПЛИВО АД
TOPLIVO AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2017-06-07 16:16:16Мария Борисова Сипкова
Mariya Borisova Sipkova
БЪЛГАРИЯDirector
2016-06-23 17:45:04Преслав Красимиров Козовски
Preslav Krasimirov Kozovski
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-06-23 17:45:04Марияна Иванова Станева
Mariyana Ivanova Staneva
БЪЛГАРИЯDirector
2016-06-23 17:45:04Людмила Викторовна Стамова
Lyudmila Viktorovna Stamova
БЪЛГАРИЯDirector
2016-06-23 17:45:04Преслав Красимиров Козовски
Preslav Krasimirov Kozovski
БЪЛГАРИЯDirector
2014-12-16 14:52:29Румен Валери Панайотов
Rumen Valeri Panayotov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-01-13 09:12:21Асен Димитров Стойнев
Asen Dimitrov Stoynev
BranchManagers
2011-11-29 12:33:13Бисерка Георгиева Николова
Biserka Georgieva Nikolova
BranchManagers
2010-03-22 15:10:28ТОПЛИВО АД
TOPLIVO AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-03-11 11:31:53Златко Александров Шекеров
Zlatko Aleksandrov SHekerov
BranchManagers
2010-02-03 11:08:01ТОПЛИВО АД
TOPLIVO AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-01-28 16:33:55Гинка Иванова Михайлова
Ginka Ivanova Mihaylova
BranchManagers
2009-10-01 15:10:19ТОПЛИВО АД
TOPLIVO AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-04-09 09:57:50ЖЕНЯ ВАСИЛЕВА ФЕОДОТОВА
ZHENYA VASILEVA FEODOTOVA
BranchManagers
2009-04-06 16:21:47ТОПЛИВО АД
TOPLIVO AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-09-08 16:59:00ВИОЛЕТА МИНЧЕВА ИЛИЕВА
VIOLETA MINCHEVA ILIEVA
BranchManagers
2008-06-05 09:10:22ТОПЛИВО АД
TOPLIVO AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СОЛУНСКА 2
2008-06-05 09:10:22Илиян Николов Грънчаров
Iliyan Nikolov Grancharov
Director
2008-03-07 18:07:24ЛЮДМИЛ МАЛИНОВ ЕЛЕНКОВ
LYUDMIL MALINOV ELENKOV
BranchManagers
2008-03-07 18:07:24Асен Димитров Стойнев
Asen Dimitrov Stoynev
BranchManagers
2008-03-07 18:07:24НЕДЕЛЧО КОЛЕВ ГРОЗДЕВ
NEDELCHO KOLEV GROZDEV
BranchManagers
2008-03-07 18:07:24ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ
DIMITAR GEORGIEV FILIPOV
BranchManagers
2008-03-07 18:07:24АТАНАС ДРАГОМИРОВ ЛАЗАРОВ
ATANAS DRAGOMIROV LAZAROV
BranchManagers
2008-03-07 18:07:24ИВАН ЯНЕВ РИЗОВ
IVAN YANEV RIZOV
BranchManagers
2008-03-07 18:07:24АТАНАСКА ДИМИТРОВА ПЕШЕВА
ATANASKA DIMITROVA PESHEVA
BranchManagers
2008-03-07 18:07:24МАРИЯНА ИВАНОВА СТАНЕВА
MARIYANA IVANOVA STANEVA
BranchManagers
2008-02-14 14:12:41ТОПЛИВО
TOPLIVO
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-14 14:12:41ТОПЛИВО АД
TOPLIVO AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СОЛУНСКА 2
2008-02-14 14:12:41ТОПЛИВО АД
TOPLIVO AD
SubjectOfActivity
ДОСТАВКА,СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ С ГАЗ ПРОПАН - БУТАН , ТЕЧНИ ГОРИВА ,НЕФТОПРОДУКТИ , ВЪГЛИЩА И БРИКЕТИ ОТ ВНОС И МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И СТОКИ ЗА ЖИЛИЩНО ОБЗАВЕЖДАНЕ , РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА МОТОРНИ РЛЕВОЗНИ СРЕДСТВА ,БИТОВИ , ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И УСЛУГИ ; ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГАЖДАНЕ НА ОБЕКТИ ЗА СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ГОРИВА И СТОКИ , ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКСИ ; ПРОЕКТИРАНЕ , ДОСТАВКА НА СЪОРАЖЕНИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА БИТОВО И ПРОМИШЛЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ГАЗ,ПРОПАН - БУТАН ; ТРАНСПАРТНА И ЕКСПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ; МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ ; ТЪРГОВСКО ПРЕДТСТАВИТЕЛСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ; ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ; ИЗЛОЖБЕНА И МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ , ТЪРГОВИЯ СЪС СЕМЕНА , ЗЪРНО , ЗЪРНЕНИ И ХЛЕБНИ ПРОДУКТИ ; ТЪРГОВИЯ С ЛАКОВО - БОЯДЖИЙСКИ И ДРУГИ ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ ; ТЪРГОВИЯ С ИЗТОЧНИЦИ НА СВЕТЛИНА , ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И КВАРЦОВИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕТО; ПОКУПКИ И ПРОДАЖБИ НА МАШИНИ , СЪОРЪЖЕНИЯ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ . ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.
2008-02-14 14:12:41ЩИЛИЯН ЙОВЧЕВ СТОЯНОВ
SHTILIYAN YOVCHEV STOYANOV
Representative
2008-02-14 14:12:41БЕДО БОХОС ДОГАНЯН
BEDO BOHOS DOGANYAN
Representative
2008-02-14 14:12:41ЩИЛИЯН ЙОВЧЕВ СТОЯНОВ
SHTILIYAN YOVCHEV STOYANOV
Director
2008-02-14 14:12:41ПЕТЪР ПЕЕВ ЦАНОВ
PETAR PEEV TSANOV
Director
2008-02-14 14:12:41БЕДО БОХОС ДОГАНЯН
BEDO BOHOS DOGANYAN
Director
2008-02-14 14:12:41ТОПЛИВО АД
TOPLIVO AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-14 14:12:41ТОПЛИВО АД
TOPLIVO AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-14 14:12:41ТОПЛИВО АД
TOPLIVO AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-14 14:12:41ТОПЛИВО АД
TOPLIVO AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-14 14:12:41ТОПЛИВО АД
TOPLIVO AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-14 14:12:41ТОПЛИВО АД
TOPLIVO AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-14 14:12:41ТОПЛИВО АД
TOPLIVO AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-14 14:12:41ТОПЛИВО АД
TOPLIVO AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat

Проверки в други регистри за фирмата ТОПЛИВО TOPLIVO (ЕИК: 831924394)
Check other registries about the company ТОПЛИВО TOPLIVO (ID: 831924394)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate