Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията БЪЛГАРСКА ЕНЕРГЕТИКА (ЕИК: 831599399)
Events with persons connected to the company BALGARSKA ENERGETIKA (ID: 831599399)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831599399)
Към 2019-10-20 17:11:40 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-20 17:11:40 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 7 обществени поръчки за 68 797 815,19 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-11-03 12:16:36ГАЛИН КИРОВ БАКЪРДЖИЕВ
GALIN KIROV BAKARDZHIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-10-13 17:41:33БИСТРА ДЕНЧОВА СТОЯНОВА
BISTRA DENCHOVA STOYANOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-10-13 17:41:33НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЗЛАТЕВ
NIKOLAY IVANOV ZLATEV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-11-25 17:10:26БЪЛГАРСКА ЕНЕРГЕТИКА
BALGARSKA ENERGETIKA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-11-25 17:10:26БЪЛГАРСКА ЕНЕРГЕТИКА АД
BALGARSKA ENERGETIKA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 бул.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 23
2008-11-25 17:10:26БЪЛГАРСКА ЕНЕРГЕТИКА АД
BALGARSKA ENERGETIKA AD
SubjectOfActivity
експертизи, анализи и консултации в областта на програмните продукти; разработване и внедряване на приложни програмни продукти, бази данни, системи за вземане на решения, експертни системи и компютъризирани работни места; разработване на идейни и технически проекти; осъществяване на специализирано групово и индивидуално обучение; създаване и търговия с програмни продукти и специализирана апаратура; издателска дейност и разпространение на специализирана техническа литература, бюлетини и техническа документация; експертна, консултантска, издателска, програмна, приложна и друга дейност в следните области: надеждност на технически, административни и човекомашинни системи, безопасност на технологии, инсталации и индустриални обекти; анализ и контрол на риска от техногенни, природни и други фактори; анализ и контрол на топлохидравлични и други технологични процеси; оптимизиране на проектни и технологични решения; приложен системен анализ, дозиметрия, лъчезащита, екология и радиоекология; осигуряване и контрол на качеството на технологични и административни системи; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.
2008-11-25 17:10:26НИКОЛАЙ РАДОСЛАВОВ РАЙЧЕВ
NIKOLAY RADOSLAVOV RAYCHEV
Representative
2008-11-25 17:10:26НИКОЛАЙ РАДОСЛАВОВ РАЙЧЕВ
NIKOLAY RADOSLAVOV RAYCHEV
Director
2008-11-25 17:10:26РУМЕН КРЪСТЕВ СЕМЕРДЖИЕВ
RUMEN KRASTEV SEMERDZHIEV
Director
2008-11-25 17:10:26ЕВТИМ ПЕТКОВ ЕВТИМОВ
EVTIM PETKOV EVTIMOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата БЪЛГАРСКА ЕНЕРГЕТИКА BALGARSKA ENERGETIKA (ЕИК: 831599399)
Check other registries about the company БЪЛГАРСКА ЕНЕРГЕТИКА BALGARSKA ENERGETIKA (ID: 831599399)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate