Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ИНТЕРТРЪСТ ХОЛДИНГ (ЕИК: 831592561)
Events with persons connected to the company INTERTRAST HOLDING (ID: 831592561)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831592561)
Към 2019-10-19 22:01:58 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-19 22:01:58 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-01-17 16:37:05ИНТЕРТРЪСТ ХОЛДИНГ АД
INTERTRAST HOLDING AD
DebtorBodies
2017-01-17 16:37:05ИНТЕРТРЪСТ ХОЛДИНГ АД
INTERTRAST HOLDING AD
RestrictDebtorOrderPower
2017-01-17 16:37:05ИНТЕРТРЪСТ ХОЛДИНГ АД
INTERTRAST HOLDING AD
GeneralSeizure
2017-01-17 16:37:05ИНТЕРТРЪСТ ХОЛДИНГ АД
INTERTRAST HOLDING AD
CashIn
2017-01-17 16:37:05ИНТЕРТРЪСТ ХОЛДИНГ АД
INTERTRAST HOLDING AD
DeclareBankrupt
2015-07-22 14:46:40ИНТЕРТРЪСТ ХОЛДИНГ АД
INTERTRAST HOLDING AD
HoldProceedings
2015-06-25 15:12:26Георги Георгиев Миленов
Georgi Georgiev Milenov
Trustees
2015-04-14 16:56:59Георги Георгиев Миленов
Georgi Georgiev Milenov
Trustees
2015-04-14 16:13:39ИНТЕРТРЪСТ ХОЛДИНГ АД
INTERTRAST HOLDING AD
OpenProccedings
2015-04-14 16:13:39ИНТЕРТРЪСТ ХОЛДИНГ АД
INTERTRAST HOLDING AD
InsolvencyData
2015-04-14 16:13:39ИНТЕРТРЪСТ ХОЛДИНГ АД
INTERTRAST HOLDING AD
GeneralSeizure
2013-02-12 17:19:21ИНТЕРТРЪСТ ХОЛДИНГ АД
INTERTRAST HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 120Д
2012-05-22 18:45:16ИНТЕРТРЪСТ ХОЛДИНГ АД
INTERTRAST HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Н.Й. ВАПЦАРОВ 53А
2008-10-14 16:54:04ИНТЕРТРЪСТ ХОЛДИНГ
INTERTRAST HOLDING
LegalForm
Акционерно дружество
2008-10-14 16:54:04ИНТЕРТРЪСТ ХОЛДИНГ АД
INTERTRAST HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 район ЛОЗЕНЕЦ, бул. Н.Й. ВАПЦАРОВ 53А
2008-10-14 16:54:04ИНТЕРТРЪСТ ХОЛДИНГ АД
INTERTRAST HOLDING AD
SubjectOfActivity
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ, ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ, РЕСТОРАНТЬОРСКА И ХОТЕЛИЕРСКА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ОРГАНИЗИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЪВМЕСТНИ ПРОИЗВОДСТВА, КОНСУЛТИНГ, ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ, МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ, БИЗНЕСУСЛУГИ, ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ, ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ, ИНВЕСТИРАНЕ НА КАПИТАЛИ В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА В ПРОМИШЛЕНИ КОМПЛЕКСИ И ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКСИ И ВЕРИГИ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ, ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКСИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ, ОТКРИВАНЕ НА СВОИ КЛОНОВЕ, ОФИСИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ДОПУСТИМА ПО ЗАКОН.
2008-10-14 16:54:04РОБЕРТО ВЪЛКОВ МЛАДЕНОВ
ROBERTO VALKOV MLADENOV
Representative
2008-10-14 16:54:04КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ ЗАХАРИЕВ
KIRIL VALENTINOV ZAHARIEV
Representative
2008-10-14 16:54:04БОЙКО НИКОЛОВ НОЕВ
BOYKO NIKOLOV NOEV
Director
2008-10-14 16:54:04ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ ЗАХАРИЕВ
VALENTIN KIRILOV ZAHARIEV
Director
2008-10-14 16:54:04КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ ЗАХАРИЕВ
KIRIL VALENTINOV ZAHARIEV
Director
2008-10-14 16:54:04РОБЕРТО ВЪЛКОВ МЛАДЕНОВ
ROBERTO VALKOV MLADENOV
Director
2008-10-14 16:54:04ЦВЕТАНКА АНГЕЛОВА ЛЮБЕНОВА
TSVETANKA ANGELOVA LYUBENOVA
Director

Проверки в други регистри за фирмата ИНТЕРТРЪСТ ХОЛДИНГ INTERTRAST HOLDING (ЕИК: 831592561)
Check other registries about the company ИНТЕРТРЪСТ ХОЛДИНГ INTERTRAST HOLDING (ID: 831592561)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate