Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ (ЕИК: 831553811)
Events with persons connected to the company ING BANK N.V. - KLON SOFIYA (ID: 831553811)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831553811)
Към 2019-10-18 16:59:39 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-18 16:59:39 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 2 обществени поръчки за 82 189 100,80 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-02-07 17:05:12Гжегож Марек Кониечни
Gzhegozh Marek Koniechni
ПОЛШАRepresentative102
2013-12-11 12:09:24Егберт Хармен Якоб Вурман
Egbert Harmen YAkob Vurman
НИДЕРЛАНДИЯRepresentative102
2013-03-05 14:46:40Цветомир Стефанов Узунов
TSvetomir Stefanov Uzunov
БЪЛГАРИЯRepresentative102
2012-10-26 11:03:25Мирослава Михайлова Страшилова
Miroslava Mihaylova Strashilova
БЪЛГАРИЯRepresentative102
2010-11-17 16:33:59АРКАДИЙ ГЕРАСЕНКО
ARKADIY GERASENKO
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯRepresentative102
2010-01-14 10:14:33ЕМИЛ СЛАВОВ АСПАРУХОВ
EMIL SLAVOV ASPARUHOV
БЪЛГАРИЯRepresentative102
2009-12-03 15:22:01ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ КЧТ
ING BANK N.V. - KLON SOFIYA KCHT
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 - бул.България 49Б - А
2009-12-03 15:22:01ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ КЧТ
ING BANK N.V. - KLON SOFIYA KCHT
SubjectOfActivity
ПРИЕМАНЕ НА ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА; КРЕДИТИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО: ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ, ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ, ФАКТОРИНГ СЪС ИЛИ БЕЗ ПРАВО НА ОБРАТЕН ИСК, ФИНАНСИРАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ТРАНЗАКЦИИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ФОРФЕТИРАНЕ); ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА РАЗПЛАЩАНЕ (НАПРИМЕР КРЕДИТНИ КАРТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И БАНКОВИ ТРАТИ); ГАРАНЦИИ И АНГАЖИМЕНТИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С: ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР (ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ), ВАЛУТА, ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ И ОПЦИИ, ВАЛУТНИ И ЛИХВЕНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПРЕХВЪРЛИМИ ЦЕННИ КНИЖА; УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТАКИВА ЕМИСИИ; КОНСУЛТИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ОТНОСНО СТРУКТУРАТА НА КАПИТАЛА, ОТРАСЛОВАТА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ, КАКТО И УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЛИВАНИЯ И ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; ПАРИЧНА БРОКЕРСКА ДЕЙНОСТ, УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛИ И КОНСУЛТИРАНЕ; СЪХРАНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕННИ КНИЖА; УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ СЪС СПРАВКИ ПО КРЕДИТИ; УСЛУГИ ЗА ДОВЕРИТЕЛНО ПАЗЕНЕ.
2009-06-16 14:37:47ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ КЧТ
ING BANK N.V. - KLON SOFIYA KCHT
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ИВАН ВАЗОВ ЕМИЛ БЕРСИНСКИ 12
2009-06-16 14:37:47ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ КЧТ
ING BANK N.V. - KLON SOFIYA KCHT
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул.България 49Б А
2009-05-19 16:34:14МАРЖЕНА МАЛГОЖАТА МИШЕВИЧ
MARZHENA MALGOZHATA MISHEVICH
ПОЛШАRepresentative102
2009-05-19 16:34:14ЖИВКО ИВАНОВ ТОДОРОВ
ZHIVKO IVANOV TODOROV
БЪЛГАРИЯRepresentative102
2008-04-11 10:05:13ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ
ING BANK N.V. - KLON SOFIYA
LegalForm
Клон на чуждестранен търговец
2008-04-11 10:05:13ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ КЧТ
ING BANK N.V. - KLON SOFIYA KCHT
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ИВАН ВАЗОВ ЕМИЛ БЕРСИНСКИ 12
2008-04-11 10:05:13ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ КЧТ
ING BANK N.V. - KLON SOFIYA KCHT
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИВЛЕЧЕНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ И ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК, ПОКУПКА НА МЕНИТЕЛНИЦИ И ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД, СДЕЛКИ С ЧУЖДЕСТРАННИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ И С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ, СДЕЛКИ ПО ЧЛ.54, АЛ.1 ОТ ЗППЦК, ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПЕРАЦИИ ПО БЕЗКАСОВИ ПЛАЩАНИЯ И КЛИРИНГ НА ЧЕКОВИ СМЕТКИ НА ДРУГИ ЛИЦА, ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ /ФАКТОРИНГ/, ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ, ИЗДАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА БАНКОВИ КАРТИ. СДЕЛКИ СЪС:ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ И ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БАНКОВИ КАСЕТИ, ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ, КОНСУЛТАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО КАПИТАЛОВАТА ИМ СТРУКТУРА, ПРОМИШЛЕНА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ, КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ.
2008-04-11 10:05:13ФРАНК БРУС МАКДОНАЛД ХОКС
FRANK BRUS MAKDONALD HOKS
Representative102
2008-04-11 10:05:13ВЛАДИМИР БОЯНОВ ЧИМОВ
VLADIMIR BOYANOV CHIMOV
Representative102
2008-04-11 10:05:13ДИМИТЪР НИКОЛОВ КОСТАДИНОВ
DIMITAR NIKOLOV KOSTADINOV
Representative102
2008-04-11 10:05:13ЙОХАНЕС АЛБЕРТУС МАРСЕЛУС БАРТОЛОМЕУС
YOHANES ALBERTUS MARSELUS BARTOLOMEUS
Representative102

Проверки в други регистри за фирмата ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ ING BANK N.V. - KLON SOFIYA (ЕИК: 831553811)
Check other registries about the company ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ ING BANK N.V. - KLON SOFIYA (ID: 831553811)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate