Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ (ЕИК: 831373560)
Events with persons connected to the company BALGARSKI ENERGIEN HOLDING (ID: 831373560)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831373560)
Към 2019-10-19 07:03:07 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-19 07:03:07 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-07-28 16:48:25НАБУКО ГАЗ ПАЙПЛАЙН БЪЛГАРИЯ
NABUKO GAZ PAYPLAYN BALGARIYA
TransformingCompany
2017-07-28 16:48:25БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ
BALGARSKI ENERGIEN HOLDING
Successor703
2017-06-23 13:19:37Петър Асенов Илиев
Petar Asenov Iliev
БЪЛГАРИЯDirector
2017-04-07 18:18:29Константин Симеонов Делисивков
Konstantin Simeonov Delisivkov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-07-26 14:39:12БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА
BALGARSKATA DARZHAVA CHREZ MINISTARA NA ENERGETIKATA
SoleCapitalOwner
2016-02-09 13:49:15Петьо Ангелов Иванов
Petxo Angelov Ivanov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-02-09 13:49:15Петьо Ангелов Иванов
Petxo Angelov Ivanov
БЪЛГАРИЯDirector
2015-11-05 16:33:16Жечо Дончев Станков
ZHecho Donchev Stankov
БЪЛГАРИЯDirector
2015-02-27 16:49:40ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИНЧЕВ
ZHIVKO DIMITROV DINCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-08-27 10:29:26ВЛАДИМИР ДЕНЧЕВ ДЕНЧЕВ
VLADIMIR DENCHEV DENCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-08-14 15:41:19Антон Борисов Павлов
Anton Borisov Pavlov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-07-10 13:53:12Жаклен Йосиф Коен
ZHaklen Yosif Koen
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-07-10 13:53:12Жаклен Йосиф Коен
ZHaklen Yosif Koen
БЪЛГАРИЯDirector
2013-12-14 15:35:42Иван Тодоров Йончев
Ivan Todorov Yonchev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-12-14 15:35:42Иван Тодоров Йончев
Ivan Todorov Yonchev
БЪЛГАРИЯDirector
2013-06-18 20:02:40Боян Иванов Боев
Boyan Ivanov Boev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-06-18 20:02:40Илко Димитров Желязков
Ilko Dimitrov ZHelyazkov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-06-18 20:02:40Боян Иванов Боев
Boyan Ivanov Boev
БЪЛГАРИЯDirector
2013-06-18 20:02:40Георги Петков Христозов
Georgi Petkov Hristozov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-04-22 14:09:16Тодор Димитров Шопов
Todor Dimitrov SHopov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-04-22 14:09:16Божан Стефанов Стоянов
Bozhan Stefanov Stoyanov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-10-12 14:39:59БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
BALGARSKI ENERGIEN HOLDING EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ВЕСЛЕЦ 16
2012-10-05 16:49:45БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
BALGARSKI ENERGIEN HOLDING EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ул. Веслец 16
2012-04-10 17:21:28Илко Димитров Желязков
Ilko Dimitrov ZHelyazkov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-03-26 10:52:36Михаил Янчев Андонов
Mihail YAnchev Andonov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-03-26 10:52:36Валентин Алексиев Николов
Valentin Aleksiev Nikolov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-03-26 10:52:36Михаил Янчев Андонов
Mihail YAnchev Andonov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-03-20 15:29:39БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
BALGARSKATA DARZHAVA CHREZ MINISTARA NA IKONOMIKATA I ENERGETIKATA
SoleCapitalOwner
2011-06-16 14:17:46ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
DELYAN ALEKSANDROV DOBREV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-07-22 11:41:43ЙОРДАН КАРЛОВ ГЕОРГИЕВ
YORDAN KARLOV GEORGIEV
АВСТРИЯRepresentative
2010-07-22 11:41:43ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ГРУЕВ
VALENTIN IVANOV GRUEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-07-22 11:41:43ЙОРДАН КАРЛОВ ГЕОРГИЕВ
YORDAN KARLOV GEORGIEV
АВСТРИЯDirector
2010-07-22 11:41:43МАРИЙ НИКОЛАЕВ КОСЕВ
MARIY NIKOLAEV KOSEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-06-14 09:32:38МАЯ КРУМОВА ХРИСТОВА
MAYA KRUMOVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-04-12 16:54:21ДОБРИН ДИНКОВ СТЕФКИН
DOBRIN DINKOV STEFKIN
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-04-12 16:54:21ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
EVGENI ANGELOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-17 15:15:19ДОБРИН ДИНКОВ СТЕФКИН
DOBRIN DINKOV STEFKIN
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-17 15:15:19ГАЛИНА АНДРИЯНОВА ТОШЕВА-ГРИГОРОВА
GALINA ANDRIYANOVA TOSHEVA-GRIGOROVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-17 15:15:19МАЯ КРУМОВА ХРИСТОВА
MAYA KRUMOVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-01-20 14:17:12ГАЛИНА АНДРИЯНОВА ТОШЕВА-ГРИГОРОВА
GALINA ANDRIYANOVA TOSHEVA-GRIGOROVA
Representative
2009-01-20 14:17:12ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ДИМИТРОВ
DIMITAR STANIMIROV DIMITROV
Director
2009-01-20 14:17:12ДИМИТЪР ИВАНОВ ГОГОВ
DIMITAR IVANOV GOGOV
Director
2009-01-20 14:17:12ГАЛИНА АНДРИЯНОВА ТОШЕВА-ГРИГОРОВА
GALINA ANDRIYANOVA TOSHEVA-GRIGOROVA
Director
2009-01-20 14:17:12ТЕНЧО НИКОЛОВ ПОПОВ
TENCHO NIKOLOV POPOV
Director
2009-01-20 14:17:12БОРИС ТОМОВ ПЕКОВ
BORIS TOMOV PEKOV
Director
2008-09-18 15:39:30ГАЛИНА АНДРИЯНОВА ТОШЕВА-ГРИГОРОВА
GALINA ANDRIYANOVA TOSHEVA-GRIGOROVA
Representative
2008-09-18 15:39:30ИВАН ВЪЛЧАНОВ МАРКОВ
IVAN VALCHANOV MARKOV
Director
2008-09-18 15:39:30ГАЛИНА АНДРИЯНОВА ТОШЕВА-ГРИГОРОВА
GALINA ANDRIYANOVA TOSHEVA-GRIGOROVA
Director
2008-09-18 15:39:30ГЕОРГИ ПЕТКОВ ХРИСТОЗОВ
GEORGI PETKOV HRISTOZOV
Director
2008-09-18 15:39:30ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ ВЕЛКОВ
LYUBOMIR MIHAYLOV VELKOV
Director
2008-09-18 15:39:30БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
BALGARSKI ENERGIEN HOLDING EAD
SubjectOfActivity
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВО, ДОБИВА, ПРЕНОСА ,ТРАНЗИТА, СЪХРАНЕНИЕТО. УПРАВЛЕНИЕТО, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО, ПРОДАЖБАТА И/ИЛИ ИЗКУПУВАНЕТО НА ПРИРОДЕН ГАЗ, ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ; ТОПЛОЕНЕРГИЯ, ВЪГЛИЩА, КАКТО И ВСЯКАВИ ВИДОВЕ ЕНЕРГИЯ И СУРОВИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И, УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ТАКИВА ДРУЖЕСТВА, ФИНАНСИРАНЕТО ИМ, ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА, ЕМИТИРАНЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ, ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ДРУЖЕСТВА, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА СОБСТВЕНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИЛИ ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ.
2008-09-18 15:39:30ИВАН КИРОВ ГЕНОВ
IVAN KIROV GENOV
Director
2008-08-01 12:24:18НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ГАНЕВ
NIKOLAY ANGELOV GANEV
Director
2008-05-15 14:53:20БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ
BALGARSKI ENERGIEN HOLDING
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-05-15 14:53:20БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
BALGARSKI ENERGIEN HOLDING EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 бул. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66
2008-05-15 14:53:20БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
BALGARSKI ENERGIEN HOLDING EAD
SubjectOfActivity
УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ДРУЖЕСТВА В ОБЛАСТТА НА ДОСТАВКАТА, ТРАНСПОРТА, ТРАНЗИТА, СЪХРАНЕНИЕТО И ОБЩЕСТВЕНАТА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ, ТЕЛЕКОМИНИКАЦИОННИТЕ УСЛУГИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ КООРДИНАЦИЯТА НА ДРУЖЕСТВАТА, С ОГЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕДИННА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, АНАЛИТИЧНО-КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ, УЧАСТИЕ ВЪВ ВЪНШНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВА СОБСТВЕНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИЛИ ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ.
2008-05-15 14:53:20ЛЮБОМИР АНДРЕЕВ ДЕНЧЕВ
LYUBOMIR ANDREEV DENCHEV
Representative
2008-05-15 14:53:20БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
BALGARSKI ENERGIEN HOLDING EAD
Representative
2008-05-15 14:53:20ЛЮБОМИР АНДРЕЕВ ДЕНЧЕВ
LYUBOMIR ANDREEV DENCHEV
Director
2008-05-15 14:53:20КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕГОВ
KIRIL GEORGIEV GEGOV
Director
2008-05-15 14:53:20ВАЛЕНТИН ГОРЯНОВ ИВАНОВ
VALENTIN GORYANOV IVANOV
Director
2008-05-15 14:53:20КИРИЛ МИЛАНОВ АНАНИЕВ
KIRIL MILANOV ANANIEV
Director
2008-05-15 14:53:20ВАЛЕНТИН МЕТОДИЕВ РАДОМИРСКИ
VALENTIN METODIEV RADOMIRSKI
Director
2008-05-15 14:53:20БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
BALGARSKATA DARZHAVA CHREZ MINISTARA NA IKONOMIKATA I ENERGETIKATA
SoleCapitalOwner
2008-05-15 14:53:20БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
BALGARSKI ENERGIEN HOLDING EAD
SubjectOfActivity
УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ДРУЖЕСТВА В ОБЛАСТТА НА ДОСТАВКАТА, ТРАНСПОРТА, ТРАНЗИТА, СЪХРАНЕНИЕТО И ОБЩЕСТВЕНАТА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ УСЛУГИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ КООРДИНАЦИЯТА НА ДРУЖЕСТВАТА, С ОГЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕДИННА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, АНАЛИТИЧНО-КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ, УЧАСТИЕ ВЪВ ВЪНШНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВА СОБСТВЕНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИЛИ ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

Проверки в други регистри за фирмата БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ BALGARSKI ENERGIEN HOLDING (ЕИК: 831373560)
Check other registries about the company БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ BALGARSKI ENERGIEN HOLDING (ID: 831373560)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate