Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА (ЕИК: 831184677)
Events with persons connected to the company KORPORATIVNA TARGOVSKA BANKA (ID: 831184677)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831184677)
Към 2019-10-19 07:32:22 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-19 07:32:22 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 36 обществени поръчки за 51 354 095,03 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-09-07 14:11:42КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
KORPORATIVNA TARGOVSKA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2016-03-02 13:49:28Кристи Христова Маринова
Kristi Hristova Marinova
Trustees
2015-11-13 13:05:37Лазар Петров Илиев
Lazar Petrov Iliev
Trustees
2015-07-08 14:21:40КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
KORPORATIVNA TARGOVSKA BANKA AD
InsolvencyDataSecIns
2015-04-23 15:33:12Росен Иванов Ангелчев
Rosen Ivanov Angelchev
Trustees
2015-04-23 14:55:47ГЕОРГИ ПАНКОВ ХРИСТОВ - отстранен от длъжност с Решение № 73 от 20.06.2014г. и Решение № 74 от 22.06.2014г. на УС на БНБ
GEORGI PANKOV HRISTOV - otstranen ot dlazhnost s Reshenie № 73 ot 20.06.2014g. i Reshenie № 74 ot 22.06.2014g. na US na BNB
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-04-23 14:55:47АЛЕКСАНДЪР МИРОСЛАВОВ ПАНТАЛЕЕВ - отстранен от длъжност с Решение № 73 от 20.06.2014г. и Решение № 74 от 22.06.2014г. на УС на БНБ
ALEKSANDAR MIROSLAVOV PANTALEEV - otstranen ot dlazhnost s Reshenie № 73 ot 20.06.2014g. i Reshenie № 74 ot 22.06.2014g. na US na BNB
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-04-23 14:55:47ОРЛИН НИКОЛОВ РУСЕВ - отстранен от длъжност с Решение № 73 от 20.06.2014г. и Решение № 74 от 22.06.2014г. на УС на БНБ
ORLIN NIKOLOV RUSEV - otstranen ot dlazhnost s Reshenie № 73 ot 20.06.2014g. i Reshenie № 74 ot 22.06.2014g. na US na BNB
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-04-23 14:55:47ИЛИАН АТАНАСОВ ЗАФИРОВ - отстранен от длъжност с Решение № 73 от 20.06.2014г. и Решение № 74 от 22.06.2014г. на УС на БНБ
ILIAN ATANASOV ZAFIROV - otstranen ot dlazhnost s Reshenie № 73 ot 20.06.2014g. i Reshenie № 74 ot 22.06.2014g. na US na BNB
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-04-22 11:05:04КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
KORPORATIVNA TARGOVSKA BANKA AD
OpenProccedings
2015-04-22 11:05:04КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
KORPORATIVNA TARGOVSKA BANKA AD
InsolvencyData
2015-04-22 11:05:04КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
KORPORATIVNA TARGOVSKA BANKA AD
DebtorBodies
2015-04-22 11:05:04КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
KORPORATIVNA TARGOVSKA BANKA AD
RestrictDebtorOrderPower
2015-04-22 11:05:04КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
KORPORATIVNA TARGOVSKA BANKA AD
GeneralSeizure
2015-04-22 11:05:04КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
KORPORATIVNA TARGOVSKA BANKA AD
CashIn
2015-04-22 11:05:04КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
KORPORATIVNA TARGOVSKA BANKA AD
DeclareBankrupt
2015-04-09 13:10:21Лазар Петров Илиев
Lazar Petrov Iliev
Trustees
2015-03-26 18:02:39Лазар Петров Илиев
Lazar Petrov Iliev
Trustees
2014-11-07 12:40:01СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЛЮТОВ
STANISLAV GEORGIEV LYUTOV
Suquestrator104
2014-11-07 12:40:01ЕЛЕНА ЗДРАВКОВА КОСТАДИНЧЕВ
ELENA ZDRAVKOVA KOSTADINCHEV
Suquestrator104
2014-06-25 16:59:42АЛЕКСАНДЪР МИРОСЛАВОВ ПАНТАЛЕЕВ - отстранен от длъжност с Решение № 73 от 20.06.2014г. и Решение № 74 от 22.06.2014г. на УС на БНБ
ALEKSANDAR MIROSLAVOV PANTALEEV - otstranen ot dlazhnost s Reshenie № 73 ot 20.06.2014g. i Reshenie № 74 ot 22.06.2014g. na US na BNB
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-06-25 16:59:42ЕЛЕНА ЗДРАВКОВА КОСТАДИНЧЕВ - квестор назчачен с Решение № 77 от 25.06.2014 г. на УС на БНБ
ELENA ZDRAVKOVA KOSTADINCHEV - kvestor nazchachen s Reshenie № 77 ot 25.06.2014 g. na US na BNB
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-06-25 16:59:42ОРЛИН НИКОЛОВ РУСЕВ - отстранен от длъжност с Решение № 73 от 20.06.2014г. и Решение № 74 от 22.06.2014г. на УС на БНБ
ORLIN NIKOLOV RUSEV - otstranen ot dlazhnost s Reshenie № 73 ot 20.06.2014g. i Reshenie № 74 ot 22.06.2014g. na US na BNB
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-06-25 16:59:42СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЛЮТОВ - квестор назчачен с Решение № 77 от 25.06.2014 г. на УС на БНБ
STANISLAV GEORGIEV LYUTOV - kvestor nazchachen s Reshenie № 77 ot 25.06.2014 g. na US na BNB
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-06-25 16:59:42ГЕОРГИ ПАНКОВ ХРИСТОВ - отстранен от длъжност с Решение № 73 от 20.06.2014г. и Решение № 74 от 22.06.2014г. на УС на БНБ
GEORGI PANKOV HRISTOV - otstranen ot dlazhnost s Reshenie № 73 ot 20.06.2014g. i Reshenie № 74 ot 22.06.2014g. na US na BNB
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-06-25 16:59:42ИЛИАН АТАНАСОВ ЗАФИРОВ - отстранен от длъжност с Решение № 73 от 20.06.2014г. и Решение № 74 от 22.06.2014г. на УС на БНБ
ILIAN ATANASOV ZAFIROV - otstranen ot dlazhnost s Reshenie № 73 ot 20.06.2014g. i Reshenie № 74 ot 22.06.2014g. na US na BNB
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-06-23 14:01:22ИЛИАН АТАНАСОВ ЗАФИРОВ - отстранен от длъжност с Решение № 73 от 20.06.2014г. и Решение № 74 от 22.06.2014г. на УС на БНБ
ILIAN ATANASOV ZAFIROV - otstranen ot dlazhnost s Reshenie № 73 ot 20.06.2014g. i Reshenie № 74 ot 22.06.2014g. na US na BNB
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-06-23 14:01:22ОРЛИН НИКОЛОВ РУСЕВ - отстранен от длъжност с Решение № 73 от 20.06.2014г. и Решение № 74 от 22.06.2014г. на УС на БНБ
ORLIN NIKOLOV RUSEV - otstranen ot dlazhnost s Reshenie № 73 ot 20.06.2014g. i Reshenie № 74 ot 22.06.2014g. na US na BNB
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-06-23 14:01:22ГЕОРГИ ПАНКОВ ХРИСТОВ - отстранен от длъжност с Решение № 73 от 20.06.2014г. и Решение № 74 от 22.06.2014г. на УС на БНБ
GEORGI PANKOV HRISTOV - otstranen ot dlazhnost s Reshenie № 73 ot 20.06.2014g. i Reshenie № 74 ot 22.06.2014g. na US na BNB
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-06-23 14:01:22ХРИСТИНА ИВАНОВА СТАМОВА - назначен квестор с Решение № 73 от 20.06.2014г. и Решение № 74 от 22.06.2014г. на УС на БНБ
HRISTINA IVANOVA STAMOVA - naznachen kvestor s Reshenie № 73 ot 20.06.2014g. i Reshenie № 74 ot 22.06.2014g. na US na BNB
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-06-23 14:01:22АЛЕКСАНДЪР МИРОСЛАВОВ ПАНТАЛЕЕВ - отстранен от длъжност с Решение № 73 от 20.06.2014г. и Решение № 74 от 22.06.2014г. на УС на БНБ
ALEKSANDAR MIROSLAVOV PANTALEEV - otstranen ot dlazhnost s Reshenie № 73 ot 20.06.2014g. i Reshenie № 74 ot 22.06.2014g. na US na BNB
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-06-23 14:01:22СЛАВИЯНА СТОИЛОВА ДАНАИЛОВА - назчачен квестор с Решение № 73 от 20.06.2014г. и Решение № 74 от 22.06.2014г. на УС на БНБ
SLAVIYANA STOILOVA DANAILOVA - nazchachen kvestor s Reshenie № 73 ot 20.06.2014g. i Reshenie № 74 ot 22.06.2014g. na US na BNB
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-06-23 14:01:22ОРЛИН НИКОЛОВ РУСЕВ - отстранен от длъжност с Решение № 73 от 20.06.2014г. и Решение № 74 от 22.06.2014г. на УС на БНБ
ORLIN NIKOLOV RUSEV - otstranen ot dlazhnost s Reshenie № 73 ot 20.06.2014g. i Reshenie № 74 ot 22.06.2014g. na US na BNB
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-06-23 14:01:22ГЕОРГИ ПАНКОВ ХРИСТОВ - отстранен от длъжност с Решение № 73 от 20.06.2014г. и Решение № 74 от 22.06.2014г. на УС на БНБ
GEORGI PANKOV HRISTOV - otstranen ot dlazhnost s Reshenie № 73 ot 20.06.2014g. i Reshenie № 74 ot 22.06.2014g. na US na BNB
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-06-23 14:01:22ИЛИАН АТАНАСОВ ЗАФИРОВ - отстранен от длъжност с Решение № 73 от 20.06.2014г. и Решение № 74 от 22.06.2014г. на УС на БНБ
ILIAN ATANASOV ZAFIROV - otstranen ot dlazhnost s Reshenie № 73 ot 20.06.2014g. i Reshenie № 74 ot 22.06.2014g. na US na BNB
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-06-23 14:01:22АЛЕКСАНДЪР МИРОСЛАВОВ ПАНТАЛЕЕВ - отстранен от длъжност с Решение № 73 от 20.06.2014г. и Решение № 74 от 22.06.2014г. на УС на БНБ
ALEKSANDAR MIROSLAVOV PANTALEEV - otstranen ot dlazhnost s Reshenie № 73 ot 20.06.2014g. i Reshenie № 74 ot 22.06.2014g. na US na BNB
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-06-23 14:01:22ЛЮБОМИР КОЛЕВ ДЕНЕВ - отстранен от длъжност с Решение № 73 от 20.06.2014г. и Решение № 74 от 22.06.2014г. на УС на БНБ
LYUBOMIR KOLEV DENEV - otstranen ot dlazhnost s Reshenie № 73 ot 20.06.2014g. i Reshenie № 74 ot 22.06.2014g. na US na BNB
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-06-23 14:01:22АБДУЛ САЛАМ МОХАМЕД АБДУЛАХ АЛ МУРШИДИ - отстранен от длъжност с Решение № 73 от 20.06.2014г. и Решение № 74 от 22.06.2014г. на УС на БНБ
ABDUL SALAM MOHAMED ABDULAH AL MURSHIDI - otstranen ot dlazhnost s Reshenie № 73 ot 20.06.2014g. i Reshenie № 74 ot 22.06.2014g. na US na BNB
ОМАНSupervisor
2014-06-23 14:01:22ФАЙСАЛ АМУР МОХАМЕД АЛ-РИЯМИ - отстранен от длъжност с Решение № 73 от 20.06.2014г. и Решение № 74 от 22.06.2014г. на УС на БНБ
FAYSAL AMUR MOHAMED AL-RIYAMI - otstranen ot dlazhnost s Reshenie № 73 ot 20.06.2014g. i Reshenie № 74 ot 22.06.2014g. na US na BNB
ОМАНSupervisor
2014-06-23 14:01:22ЦВЕТАН РАДОЕВ ВАСИЛЕВ - отстранен от длъжност с Решение № 73 от 20.06.2014г. и Решение № 74 от 22.06.2014г. на УС на БНБ
TSVETAN RADOEV VASILEV - otstranen ot dlazhnost s Reshenie № 73 ot 20.06.2014g. i Reshenie № 74 ot 22.06.2014g. na US na BNB
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-06-23 14:01:22ЗЛАТОЗАР КРЪСТЕВ СУРЛЕКОВ - отстранен от длъжност с Решение № 73 от 20.06.2014г. и Решение № 74 от 22.06.2014г. на УС на БНБ
ZLATOZAR KRASTEV SURLEKOV - otstranen ot dlazhnost s Reshenie № 73 ot 20.06.2014g. i Reshenie № 74 ot 22.06.2014g. na US na BNB
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-05-22 14:08:28АБДУЛ САЛАМ МОХАМЕД АБДУЛАХ АЛ МУРШИДИ
ABDUL SALAM MOHAMED ABDULAH AL MURSHIDI
ОМАНSupervisor
2012-12-11 18:06:25ЛЮБОМИР КОЛЕВ ДЕНЕВ
LYUBOMIR KOLEV DENEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-10-19 17:46:00АЛЕКСАНДЪР МИРОСЛАВОВ ПАНТАЛЕЕВ
ALEKSANDAR MIROSLAVOV PANTALEEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-10-19 17:46:00АЛЕКСАНДЪР МИРОСЛАВОВ ПАНТАЛЕЕВ
ALEKSANDAR MIROSLAVOV PANTALEEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-11-15 11:22:32Александър Мирославов Панталеев
Aleksandar Miroslavov Pantaleev
Procurators
2011-05-04 17:48:48КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
KORPORATIVNA TARGOVSKA BANKA AD
SubjectOfActivity
ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА), ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2; ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.9; Б) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.9; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ И ДРУГА ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ (ФАКТОРИНГ, ФОРФЕТИНГ И ДРУГИ); ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ; ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА (БНБ).
2009-12-07 13:08:47ЮЛИ ТОДОРОВ ПОПОВ
YULI TODOROV POPOV
Procurators
2009-06-09 12:41:11КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
KORPORATIVNA TARGOVSKA BANKA AD
SubjectOfActivity
ИЗВЪРШВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009 Г. - ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЛАТЕЖНИ КАРТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА), ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2; ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС:А)ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.9;Б)ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В)ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАНТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.9; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ(ФАКТОРИНГ); ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА (БНБ).
2009-03-26 11:52:03ФАЙСАЛ АМУР МОХАМЕД АЛ-РИЯМИ
FAYSAL AMUR MOHAMED AL-RIYAMI
ОМАНSupervisor
2009-03-26 11:52:03ВАРИТ МУБАРАК САИД АЛ-КАРУСИ
VARIT MUBARAK SAID AL-KARUSI
ОМАНSupervisor
2008-12-19 12:55:08ЮЛИ ТОДОРОВ ПОПОВ
YULI TODOROV POPOV
Procurators
2008-12-18 11:17:39ГЕОРГИ ПАНКОВ ХРИСТОВ
GEORGI PANKOV HRISTOV
Representative
2008-12-18 11:17:39ГЕОРГИ ПАНКОВ ХРИСТОВ
GEORGI PANKOV HRISTOV
BoardManager2
2008-07-22 12:43:42КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
KORPORATIVNA TARGOVSKA BANKA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ГРАФ ИГНАТИЕВ 10
2008-07-22 12:43:42КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
KORPORATIVNA TARGOVSKA BANKA AD
SubjectOfActivity
ИЗВЪРШВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ; ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т. 2; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А)ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; Б)ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В)ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ФИНАНСОВО БРОКЕРСТВО, КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ(ФАКТОРИНГ); ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ ,ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА.
2008-06-26 16:43:50КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
KORPORATIVNA TARGOVSKA BANKA AD
SubjectOfActivity
ИЗВЪРШВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ЕЛЕКРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ; ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; ДЕЙНОСТИ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТРУКЦИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, ИЗВЪН СЛУЧАЙТЕ ПО Т. 2; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС:А)ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ;Б)ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;В)ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМИНТИ; ФИНАНСОВО БРОКЕРСТВО, КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ(ФАКТОРИНГ); ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ ,ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА.
2008-01-29 10:07:13ИВАН РАЧЕВ ЧОМАКОВ
IVAN RACHEV CHOMAKOV
BranchManagers
2008-01-28 17:51:29ЮЛИ ТОДОРОВ ПОПОВ
YULI TODOROV POPOV
Procurators
2008-01-21 12:23:32КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
KORPORATIVNA TARGOVSKA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-01-21 12:23:32КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
KORPORATIVNA TARGOVSKA BANKA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ГРАФ ИГНАТИЕВ 10
2008-01-21 11:14:22КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА
KORPORATIVNA TARGOVSKA BANKA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-01-21 11:14:22КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
KORPORATIVNA TARGOVSKA BANKA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ГРАФ ИГНАТИЕВ 10 10
2008-01-21 11:14:22КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
KORPORATIVNA TARGOVSKA BANKA AD
SubjectOfActivity
Извършване на публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск;извършване на безналични преводи и други форми на безналични плащания като акредитив и инкасо; издаване и администриране на средства за плащане като електронни платежни документи, пътнически чекове; приемане на ценности на депозит;дейност като депозитарна или попечителска институция;извършване на парични преводи извън случаите по т.2; финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със а)инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и др. б) чуждестранна валута и благородни метали в) финансови фючърси, опции, инструменти,свързани с валутни курсове и лихвени проценти; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа,участие в емисси на ценни книжа, както и други услуги идейности по чл.54 ал.2 и 3 от ЗППЦК ;финансово брокерство; консултации относно портфейлни инвестиции;покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги и поемане на риска от събирането на тези вземания (фасторинг) ; придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти, други подобни дейности определени с наредба на БНБ
2008-01-21 11:14:22ИЛИАН АТАНАСОВ ЗАФИРОВ
ILIAN ATANASOV ZAFIROV
Representative
2008-01-21 11:14:22ОРЛИН НИКОЛОВ РУСЕВ
ORLIN NIKOLOV RUSEV
Representative
2008-01-21 11:14:22ЛЮБОМИР ИВАНОВ ВЕСОВ
LYUBOMIR IVANOV VESOV
Representative
2008-01-21 11:14:22ИЛИАН АТАНАСОВ ЗАФИРОВ
ILIAN ATANASOV ZAFIROV
BoardManager2
2008-01-21 11:14:22ОРЛИН НИКОЛОВ РУСЕВ
ORLIN NIKOLOV RUSEV
BoardManager2
2008-01-21 11:14:22ЛЮБОМИР ИВАНОВ ВЕСОВ
LYUBOMIR IVANOV VESOV
BoardManager2
2008-01-21 11:14:22ЦВЕТАН РАДОЕВ ВАСИЛЕВ
TSVETAN RADOEV VASILEV
Supervisor
2008-01-21 11:14:22ЗЛАТОЗАР КРЪСТЕВ СУРЛЕКОВ
ZLATOZAR KRASTEV SURLEKOV
Supervisor
2008-01-21 11:14:22ЯНЧО ПАНАЙОТОВ АНГЕЛОВ
YANCHO PANAYOTOV ANGELOV
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА KORPORATIVNA TARGOVSKA BANKA (ЕИК: 831184677)
Check other registries about the company КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА KORPORATIVNA TARGOVSKA BANKA (ID: 831184677)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate