Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ (ЕИК: 831160078)
Events with persons connected to the company NAPOITELNI SISTEMI (ID: 831160078)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831160078)
Към 2019-11-16 01:07:04 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-11-16 01:07:04 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 101 обществени поръчки за 56 623 302,20 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Има данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2014-2020
  The company is EU funded projects contractor.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-04-16 15:58:42АТАНАС СЛАВЧЕВ КАЦАРЧЕВ
ATANAS SLAVCHEV KATSARCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2018-02-01 14:38:19АНТОАНЕТА НИКОЛОВА ДРЪНДОВА
ANTOANETA NIKOLOVA DRANDOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2017-11-10 17:26:02САШКА СТЕФАНОВА ЦЕЛЕВА
SASHKA STEFANOVA TSELEVA
BranchManager
2017-11-10 17:26:02НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
BranchManagers
2017-10-23 17:28:11ГРИША НИКОЛОВ БОСАШКИ
GRISHA NIKOLOV BOSASHKI
BranchManager
2017-10-23 17:28:11НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
BranchManagers
2017-10-03 17:23:26ЗДРАВКО МИТКОВ МЛАДЕНОВ
ZDRAVKO MITKOV MLADENOV
BranchManager
2017-10-03 17:23:26НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
BranchManagers
2017-08-15 14:24:44ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА НИНОВА
VESELKA GEORGIEVA NINOVA
BranchManager
2017-08-15 14:24:44НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
BranchManagers
2017-08-15 14:03:04НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
SubjectOfActivity
CTOПAHИCBAHE, EKCПЛOATAЦИЯ, PEMOHT, ПOДДЪPЖAHE, PAЗPШИPЯBAHE, ИHBECTИPAHE, ПPOУЧBAHE,ПPOEKTИPAHE,ИHЖEHEPИHГOBA ДEЙHOCT ЗA KOMПЛEKCHO ИЗПOЛЗУBAHE HA XИДPOMИЛEOPATИBHИЯ ФOHД; ДOCTABKA И ПPOДAЖБA HA BOДA ЗA HAПOЯBAHE И ПPOMИШEHO BOДOCHAБДЯBAHE, MEЛИOPATИBHO CTPOИTEЛCTBO; ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ C CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, ДЪPBEH MATEPИAЛ, EЛ. EHEPГИЯ, PИБA И PИБHИ ПPOДУKTИ; OTДABAHE ПOД HAEM HA XИДPOTEXHИЧECKИ CЪOPЪЖEHИЯ И CГPAДИ;PECTOPAHTЬOPCTBO И XOTEЛИEPCTBO,КАКТО И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ,НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.СРУЖЕСТВОТО ЩЕ ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТИТЕ,ВКЛЮЧЕНИ В ПРЕДМЕТА МУ НА ДЕЙНОСТ,ЗА КОИТО СЪС ЗАКОН Е ПРЕДВИДЕН РАЗРЕШИТЕЛЕН ,ЛИЦЕНЗИОНЕН ИЛИ РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ,САМО СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ РЕГИСТРАЦИЯ.
2017-07-14 14:41:46ОЛГА МАКСИМОВА СТОЯНОВА
OLGA MAKSIMOVA STOYANOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2017-07-14 14:41:46МАРИАНА СТЕФАНОВА МАРИНОВА
MARIANA STEFANOVA MARINOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2017-04-13 11:39:04МИГЛЕНА СВЕТЛИНОВА ТРИФОНОВА
MIGLENA SVETLINOVA TRIFONOVA
BranchManager
2017-04-13 11:39:04НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
BranchManagers
2017-03-31 16:05:37Георги Христов Такев
Georgi Hristov Takev
BranchManager
2017-03-31 16:05:37НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
BranchManagers
2017-03-28 15:15:30Николай Василев Чалъков
Nikolay Vasilev CHalakov
BranchManager
2017-03-28 15:15:30НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
BranchManagers
2017-03-14 15:43:12АТАНАС СПАСОВ МУЛЕТАРОВ
ATANAS SPASOV MULETAROV
BranchManager
2017-03-14 15:43:12НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
BranchManagers
2017-02-27 21:25:55СНЕЖИНА ДИМИТРОВА ДИНЕВА
SNEZHINA DIMITROVA DINEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-02-27 21:25:55ФИЛИП НИКОЛАЕВ ШУКАРОВ
FILIP NIKOLAEV SHUKAROV
БЪЛГАРИЯDirector
2017-02-27 21:25:55ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
PETAR YORDANOV PETROV
БЪЛГАРИЯDirector
2017-02-27 21:25:55СНЕЖИНА ДИМИТРОВА ДИНЕВА
SNEZHINA DIMITROVA DINEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2017-02-15 13:18:07ВЕДАТ АХМЕТ САКАЛЛЪ
VEDAT AHMET SAKALLA
BranchManager
2017-02-15 13:18:07НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
BranchManagers
2017-02-15 13:04:57ФИЛИП НИКОЛАЕВ ШУКАРОВ
FILIP NIKOLAEV SHUKAROV
BranchManager
2017-02-15 13:04:57НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
BranchManagers
2016-09-20 17:22:07ДЕНИЦА ДЕНЧЕВА БАЕВА
DENITSA DENCHEVA BAEVA
BranchManager
2016-09-20 17:22:07НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
BranchManagers
2016-09-09 13:40:03НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ
NIKOLAY NIKOLOV APOSTOLOV
BranchManager
2016-09-09 13:40:03НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
BranchManagers
2016-07-20 14:25:04БОГОМИЛ ИЛИЕВ КОЛЕВ
BOGOMIL ILIEV KOLEV
BranchManager
2016-07-20 14:25:04НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
BranchManagers
2016-06-28 21:40:30ГАЛИНА ПАНАЙОТОВА ЗАМФИРОВА
GALINA PANAYOTOVA ZAMFIROVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-06-28 21:40:30ГАЛИНА ПАНАЙОТОВА ЗАМФИРОВА
GALINA PANAYOTOVA ZAMFIROVA
БЪЛГАРИЯDirector
2016-06-02 13:01:30ПЕТКО НИКОЛАЕВ ДИМОВ
PETKO NIKOLAEV DIMOV
BranchManager
2016-06-02 13:01:30НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
BranchManagers
2016-04-28 17:05:40ИВАЙЛО ПЕТРОВ ПАВЛОВ
IVAYLO PETROV PAVLOV
BranchManager
2016-04-28 17:05:40НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
BranchManagers
2015-11-25 14:52:10ПЛАМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
PLAMEN IVANOV IVANOV
BranchManagers
2015-03-09 09:42:58ДИЯН ИВАНОВ ПЕТРОВ
DIYAN IVANOV PETROV
BranchManagers
2015-02-27 18:59:54НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2015-02-02 12:58:30Иваничка Иванова Райчева
Ivanichka Ivanova Raycheva
BranchManagers
2015-01-23 11:18:02ТРАЯН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
TRAYAN DIMITROV GEORGIEV
BranchManagers
2015-01-21 11:05:47ГАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРЦОВ
GALIN GEORGIEV KARTSOV
BranchManagers
2015-01-19 09:12:35ГАЛИНА ПАНАЙОТОВА ЗАМФИРОВА
GALINA PANAYOTOVA ZAMFIROVA
BranchManagers
2015-01-14 12:14:31КОСТА ДИМИТРОВ КАРАНАШЕВ
KOSTA DIMITROV KARANASHEV
BranchManagers
2015-01-14 10:46:05ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЛАТЕВ
GEORGI DIMITROV LATEV
BranchManagers
2015-01-05 15:47:57Христо Нисторов Николов
Hristo Nistorov Nikolov
BranchManagers
2014-12-23 14:59:30НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ
NIKOLAY GEORGIEV VELEV
BranchManagers
2014-12-23 14:38:34Иво Аспарухов Иванов
Ivo Asparuhov Ivanov
BranchManagers
2014-12-18 16:12:54Емил Димитров Гущеров
Emil Dimitrov Gushterov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-12-18 10:33:45Георги Петков Захариев
Georgi Petkov Zahariev
BranchManagers
2014-12-04 11:59:40Теодора Георгиева Спасова
Teodora Georgieva Spasova
BranchManagers
2014-11-21 17:04:07ИВАЙЛО КИРИЛОВ ПЪРВАНОВ
IVAYLO KIRILOV PARVANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-11-21 17:04:07АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ ХРИСТОВ
ALEKSANDAR TODOROV HRISTOV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-11-21 17:04:07ИВАЙЛО КИРИЛОВ ПЪРВАНОВ
IVAYLO KIRILOV PARVANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-11-06 15:36:02Даниел Миронов Миронов
Daniel Mironov Mironov
BranchManagers
2014-06-20 10:40:55Мустафа Юсеинов Мустафов
Mustafa YUseinov Mustafov
BranchManagers
2014-05-22 16:55:07РОСЕН ЙОСИФОВ АТАНАСОВ
ROSEN YOSIFOV ATANASOV
BranchManagers
2014-05-16 17:24:55НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2014-03-24 15:14:47Струмен Димитров Авков
Strumen Dimitrov Avkov
BranchManagers
2014-01-31 13:05:47Георги Тодоров Георгиев
Georgi Todorov Georgiev
BranchManagers
2014-01-29 11:31:19Цветанка Бочева Кръстева
TSvetanka Bocheva Krasteva
BranchManagers
2014-01-27 17:33:02НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-11-11 19:32:31Димитър Методиев Иванов
Dimitar Metodiev Ivanov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-10-21 11:05:57ДИМИТЪР БОРИСОВ ЙОЦОВ
DIMITAR BORISOV YOTSOV
BranchManagers
2013-10-15 11:15:29НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-10-07 16:07:18Руслан Великов Коларов
Ruslan Velikov Kolarov
BranchManagers
2013-10-07 15:21:40Гриша Николов Босашки
Grisha Nikolov Bosashki
BranchManagers
2013-10-07 15:02:36Иван Савов Влахов
Ivan Savov Vlahov
BranchManagers
2013-10-07 14:36:57Валя Томова Евтимова
Valya Tomova Evtimova
BranchManagers
2013-10-01 13:50:38АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ АНИН
ALEKSANDAR DIMITROV ANIN
BranchManagers
2013-09-20 11:47:59ЦОНКО ГЕОРГИЕВ ЦОНЕВ
TSONKO GEORGIEV TSONEV
BranchManagers
2013-09-20 11:46:29Цонко Георгиев Цонков
TSonko Georgiev TSonkov
BranchManagers
2013-09-20 10:00:59Цонко Георгиев Цонков
TSonko Georgiev TSonkov
BranchManagers
2013-09-03 10:54:41Божидар Йорданов Василев
Bozhidar Yordanov Vasilev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-09-03 10:54:41Божидар Йорданов Василев
Bozhidar Yordanov Vasilev
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-16 15:39:59ИВАН ХРИСТОВ МАРКОВ
IVAN HRISTOV MARKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-15 14:59:11ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ ИВАНОВ
DIMITAR METODIEV IVANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-09 15:59:01ГЕОРГИ КИРИЛОВ СТОЕВ
GEORGI KIRILOV STOEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-07-09 15:59:01ГЕОРГИ КИРИЛОВ СТОЕВ
GEORGI KIRILOV STOEV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-04-01 14:12:25ФИЛИП НИКОЛАЕВ ШУКАРОВ
FILIP NIKOLAEV SHUKAROV
BranchManagers
2013-03-14 10:33:17Васил Георгиев Недялков
Vasil Georgiev Nedyalkov
BranchManagers
2013-03-08 12:24:37Иван Ганчев Велев
Ivan Ganchev Velev
BranchManagers
2013-01-17 09:56:43Атанас Спасов Мулетаров
Atanas Spasov Muletarov
BranchManagers
2012-11-15 14:03:04Ивайло Кирилов Първанов
Ivaylo Kirilov Parvanov
BranchManagers
2012-09-27 15:18:42Николай Георгиев Велев
Nikolay Georgiev Velev
BranchManagers
2012-09-21 16:33:35НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-03-27 11:32:32ИВАН ХРИСТОВ МАРКОВ
IVAN HRISTOV MARKOV
BranchManagers
2012-03-23 15:59:40НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-03-07 18:35:21ЛЮДМИЛ СТЕФАНОВ ДЕНЕВ
LYUDMIL STEFANOV DENEV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-11-18 12:22:38Христина Илиева Танчева
Hristina Ilieva Tancheva
BranchManagers
2011-11-17 11:34:38Николай Георгиев Велев
Nikolay Georgiev Velev
BranchManagers
2011-10-28 16:58:52СТАЙКО ДИМИТРОВ ГАНЧЕВ
STAYKO DIMITROV GANCHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-10-28 16:58:52СТАЙКО ДИМИТРОВ ГАНЧЕВ
STAYKO DIMITROV GANCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-10-28 16:58:52РАДОСЛАВ ИВАНОВ ЧЕГЛАЙСКИ
RADOSLAV IVANOV CHEGLAYSKI
БЪЛГАРИЯDirector
2011-10-28 16:58:52ГЕОРГИ НЕЙЧЕВ ХАРИЗАНОВ
GEORGI NEYCHEV HARIZANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-10-06 10:27:02ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ-СЕВЛИЕВО
HIDROMELIORATSII-SEVLIEVO
TransformingCompany
2011-10-06 10:27:02НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ
NAPOITELNI SISTEMI
Successor703
2011-10-03 16:21:59НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-08-10 11:36:59ВАСИЛ КОЙЧЕВ КОЙЧЕВ
VASIL KOYCHEV KOYCHEV
BranchManagers
2011-06-20 16:23:56НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-06-20 16:07:34НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-06-20 16:04:48НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-06-20 15:59:59НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-06-20 15:55:56НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-06-20 15:50:38НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-06-20 15:45:42НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-06-20 15:42:46НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-06-17 10:23:07САНДЕ ЛАЗАРОВ КОСТАДИНОВ
SANDE LAZAROV KOSTADINOV
BranchManagers
2011-06-14 17:18:11НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-06-14 17:11:56НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-06-14 17:08:50НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-06-14 17:05:53НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-06-14 17:01:05НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-06-08 16:12:03ЛЮДМИЛ ЛЮБЕНОВ ЛИЧКОВ
LYUDMIL LYUBENOV LICHKOV
BranchManagers
2011-05-28 17:13:21МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
MARIYANA VASILEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯDirector
2011-04-28 09:41:16МИЛУШ ПЕТРОВ КУМЧЕВ
MILUSH PETROV KUMCHEV
BranchManagers
2011-03-25 11:44:04АЛЕКСАНДЪР РАЙЧЕВ ГАРГОВ
ALEKSANDAR RAYCHEV GARGOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-02-09 15:07:04ГЕОРГИ ХРИСТОВ ТАКЕВ
GEORGI HRISTOV TAKEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-02-09 15:07:04ГЕОРГИ ХРИСТОВ ТАКЕВ
GEORGI HRISTOV TAKEV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-01-07 12:10:02БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ
BLAGOY DIMITROV DONCHEV
BranchManagers
2011-01-07 08:51:34ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ ГАРВАНСКИ
VALENTIN TSVETANOV GARVANSKI
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-01-07 08:51:34ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ ГАРВАНСКИ
VALENTIN TSVETANOV GARVANSKI
БЪЛГАРИЯDirector
2010-12-30 13:17:49НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-10-22 16:11:13ХРИСТИНА ИЛИЕВА ТАНЧЕВА
HRISTINA ILIEVA TANCHEVA
BranchManagers
2010-08-24 18:00:39КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ МИТРЕВ
KRASIMIR GEORGIEV MITREV
BranchManagers
2010-08-20 14:18:56НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-07-21 14:29:43ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ЯЙМАНОВ
PETAR MIHAYLOV YAYMANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-07-01 13:18:25НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1186 ЦАР БОРИС ІІІ 136
2010-07-01 13:18:25КИНКА НЕДКОВА ТОТЕВСКА
KINKA NEDKOVA TOTEVSKA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-07-01 13:18:25ЕЛИЦА КИРИЛОВА ПОПОВА
ELITSA KIRILOVA POPOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-07-01 13:18:25ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ЯЙМАНОВ
PETAR MIHAYLOV YAYMANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-07-01 13:18:25КИНКА НЕДКОВА ТОТЕВСКА
KINKA NEDKOVA TOTEVSKA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-02-11 16:34:13ГЕОРГИ ПЕТКОВ ЗАХАРИЕВ
GEORGI PETKOV ZAHARIEV
BranchManagers
2010-02-09 15:20:15ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ КОМИТОВ
IVAYLO NIKOLAEV KOMITOV
BranchManagers
2010-02-08 16:57:58КРАСИМИР ДИМОВ КАЛЧЕВ
KRASIMIR DIMOV KALCHEV
BranchManagers
2010-02-08 16:22:22СТОЯН КОСТОВ СТОЯНОВ
STOYAN KOSTOV STOYANOV
BranchManagers
2010-02-08 16:16:43ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЕМАЛОВ
PETAR GEORGIEV KEMALOV
BranchManagers
2010-02-08 16:05:38ДИМИТЪР ДОБРЕВ ПОПОВ
DIMITAR DOBREV POPOV
BranchManagers
2010-02-08 15:59:12ЮЛИЯН ПЕНЧЕВ ВЪЛЧЕВ
YULIYAN PENCHEV VALCHEV
BranchManagers
2010-02-08 15:46:47ВИОЛЕТА АНДОНОВА СТОЯНОВА
VIOLETA ANDONOVA STOYANOVA
BranchManagers
2010-02-08 14:47:18АНГЕЛ СТОЯНОВ ДАСКАЛОВ
ANGEL STOYANOV DASKALOV
BranchManagers
2010-02-01 17:17:49ЕЛИЦА КИРИЛОВА ПОПОВА
ELITSA KIRILOVA POPOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-02-01 17:17:49ВАСИЛ ВАСИЛЕВ ПАПУЧАРОВ
VASIL VASILEV PAPUCHAROV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-01-27 14:22:34ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ РАЗСОЛКОВ
VLADIMIR TSVETANOV RAZSOLKOV
BranchManagers
2010-01-26 15:05:26НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-01-18 14:20:30ИВАН ПРОДАНОВ ИВАНОВ
IVAN PRODANOV IVANOV
BranchManagers
2010-01-18 10:11:58ЦАНКО ИВАНОВ ЦОЛОВ
TSANKO IVANOV TSOLOV
BranchManagers
2010-01-15 17:05:14САНДЕ ЛАЗАРОВ КОСТАДИНОВ
SANDE LAZAROV KOSTADINOV
BranchManagers
2010-01-15 16:31:16БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ
BLAGOY DIMITROV DONCHEV
BranchManagers
2010-01-15 14:50:59МИЛЧО ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ
MILCHO YORDANOV MIHAYLOV
BranchManagers
2010-01-14 17:13:27ФИЛИП НИКОЛАЕВ ШУКАРОВ
FILIP NIKOLAEV SHUKAROV
BranchManagers
2010-01-14 16:50:07ЗДРАВКО МИТКОВ МЛАДЕНОВ
ZDRAVKO MITKOV MLADENOV
BranchManagers
2010-01-14 14:50:19ПЕТЪР БЛАГОЕВ ЯКИМОВ
PETAR BLAGOEV YAKIMOV
BranchManagers
2010-01-13 09:12:54НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-01-12 15:44:15НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-01-12 15:24:54МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ МИЛЧЕВ
MIHAIL ALEKSANDROV MILCHEV
BranchManagers
2010-01-12 12:31:03БОГОМИЛ ВЪЛЧОВ БОРИСОВ
BOGOMIL VALCHOV BORISOV
BranchManagers
2010-01-12 12:07:02КОСТА ДИМИТРОВ КАРАНАШЕВ
KOSTA DIMITROV KARANASHEV
BranchManagers
2009-11-12 14:30:53СТОЯН БОЙЧЕВ МИНЧЕВ
STOYAN BOYCHEV MINCHEV
BranchManagers
2009-11-12 13:31:14ЕЛИЦА КИРИЛОВА ПОПОВА
ELITSA KIRILOVA POPOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-10-13 10:42:30ДИЯНА НЕДЯЛКОВА ЙОРДАНОВА
DIYANA NEDYALKOVA YORDANOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-09-23 17:07:33ЕВГЕНИ ЙОРДАНОВ ГРУДЕВ
EVGENI YORDANOV GRUDEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-09-23 17:07:33КИНКА НЕДКОВА ТОТЕВСКА
KINKA NEDKOVA TOTEVSKA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-09-23 17:07:33КРЪСТИНА БОРИСОВА ГАЛОВА
KRASTINA BORISOVA GALOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-09-23 17:07:33ЛЪЧЕЗАР МАРГАРИТОВ РАЛЧЕВ
LACHEZAR MARGARITOV RALCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-09-23 17:07:33ЕВГЕНИ ЙОРДАНОВ ГРУДЕВ
EVGENI YORDANOV GRUDEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-09-23 17:07:33ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ЯЙМАНОВ
PETAR MIHAYLOV YAYMANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-07-23 18:18:03РАЛИЦА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
RALITSA NIKOLOVA DIMITROVA
BranchManagers
2009-07-14 10:08:12ИВАЙЛО ДОНЧЕВ БЕЕВ
IVAYLO DONCHEV BEEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-07-14 10:08:12ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ ИВАНОВ
DIMITAR METODIEV IVANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-07-14 10:08:12ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА СЕМЕРДЖИЕВА
PETRANKA GEORGIEVA SEMERDZHIEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-07-14 10:08:12ИВАЙЛО ДОНЧЕВ БЕЕВ
IVAYLO DONCHEV BEEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-07-14 10:08:12МАРТИН ДИМИТРОВ БАНОВ
MARTIN DIMITROV BANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-05-15 10:32:13СЕВИМ МЮСТЕДЖЕБ АЛИ
SEVIM MYUSTEDZHEB ALI
BranchManagers
2009-05-07 08:25:11ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ ИВАНОВ
DIMITAR METODIEV IVANOV
BranchManagers
2009-04-23 08:10:28МИЛЧО ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ
MILCHO YORDANOV MIHAYLOV
BranchManagers
2009-02-20 10:56:34НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-02-10 11:38:14НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-01-30 09:20:35МУТАЛИБ ШЕВКЕТ МУТАЛИБ
MUTALIB SHEVKET MUTALIB
Director
2008-12-09 15:03:49МАРИО КИРОВ РАНГЕЛОВ
MARIO KIROV RANGELOV
BranchManagers
2008-12-05 16:50:37ИВАЙЛО ДРАГОМИРОВ ДАНАИЛОВ
IVAYLO DRAGOMIROV DANAILOV
BranchManagers
2008-08-20 13:21:39ИВАН ДИМИТРОВ ЛИЛОВ
IVAN DIMITROV LILOV
Director
2008-08-20 13:21:39МАРТИН ДИМИТРОВ БАНОВ
MARTIN DIMITROV BANOV
Director
2008-08-20 13:21:39БОРИСКА НИКОЛОВА СТОИМЕНОВА
BORISKA NIKOLOVA STOIMENOVA
Director
2008-08-20 13:21:39БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ
BYURHAN ILIYAZOV ABAZOV
Director
2008-08-20 13:21:39ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА
PETYA NIKOLOVA RAEVA
Director
2008-06-20 15:06:48ВИОЛЕТА ХРИСТЕВА ТОМОВА
VIOLETA HRISTEVA TOMOVA
BranchManagers
2008-05-26 13:51:19АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV TSVETKOV
BranchManagers
2008-04-02 16:31:12ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА
PETYA NIKOLOVA RAEVA
Representative
2008-04-02 16:31:12ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА
PETYA NIKOLOVA RAEVA
Director
2008-03-27 16:55:09ИЛИЯН БИСЕРОВ ЮРУКОВ
ILIYAN BISEROV YURUKOV
BranchManagers
2008-03-27 16:55:09МАЯ ТОДОРОВА АНЧИНА
MAYA TODOROVA ANCHINA
BranchManagers
2008-03-27 16:55:09ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА
PETYA ALEKSANDROVA ANGELOVA
BranchManagers
2008-03-27 16:55:09ИЛКО ЙОРДАНОВ САЛКОВ
ILKO YORDANOV SALKOV
BranchManagers
2008-03-27 16:55:09МУТАЛИБ ШЕВКЕТ МУТАЛИБ
MUTALIB SHEVKET MUTALIB
BranchManagers
2008-03-27 16:55:09ЕВГЕНИ БРАТАНОВ БРАТАНОВ
EVGENI BRATANOV BRATANOV
BranchManagers
2008-03-27 16:55:09ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
PETAR GEORGIEV VASILEV
BranchManagers
2008-03-27 16:55:09КРАСИМИР СЛАВЕЙКОВ ПЕТКОВ
KRASIMIR SLAVEYKOV PETKOV
BranchManagers
2008-03-27 16:55:09АЙДЪН ДЖАФЕР АБАЗ
AYDAN DZHAFER ABAZ
BranchManagers
2008-03-27 16:55:09СТОЯН РУСЕВ АВДЖИЕВ
STOYAN RUSEV AVDZHIEV
BranchManagers
2008-03-27 16:55:09ЦАНКО ИВАНОВ ЦОЛОВ
TSANKO IVANOV TSOLOV
BranchManagers
2008-03-27 16:55:09ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА
PETYA NIKOLOVA RAEVA
BranchManagers
2008-03-27 16:55:09ДИМО ИВАНОВ ДИМОВ
DIMO IVANOV DIMOV
BranchManagers
2008-03-27 16:55:09МЕТОДИ НИКОЛОВ СТОЙЧЕВ
METODI NIKOLOV STOYCHEV
BranchManagers
2008-03-27 16:55:09ДЖЕМАЛ ХЮСМЕН ИДРИЗ
DZHEMAL HYUSMEN IDRIZ
BranchManagers
2008-03-27 16:55:09НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
NIKOLAY IVANOV HRISTOV
BranchManagers
2008-03-27 16:55:09ХЮСЕИН МЕХМЕДОВ КЕХАЙОВ
HYUSEIN MEHMEDOV KEHAYOV
BranchManagers
2008-03-27 16:55:09МИЛЧО ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ
MILCHO YORDANOV MIHAYLOV
BranchManagers
2008-03-27 16:55:09АЗИЗ ХАСАН ШАКИР
AZIZ HASAN SHAKIR
BranchManagers
2008-03-27 16:55:09МУЗАФЕР ЕМИНОВ ЕХЛИМАНОВ
MUZAFER EMINOV EHLIMANOV
BranchManagers
2008-03-27 16:55:09ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
PETAR GEORGIEV PETROV
BranchManagers
2008-02-25 19:14:29НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ
NAPOITELNI SISTEMI
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-02-25 19:14:29НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 бул. ЦАР БОРИС III-ти 136
2008-02-25 19:14:29НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
SubjectOfActivity
CTOПAHИCBAHE, EKCПЛOATAЦИЯ, PEMOHT, ПOДДЪPЖAHE, PAЗPШИPЯBAHE, ИHBECTИPAHE, ПPOУЧBAHE И ПPOEKTИPAHE, HAУЧHO-ИЗCЛEДOBATEЛCKA, PAЗBOЙHA И ИHЖEHEPИHГOBA ДEЙHOCT ЗA KOMПЛEKCHO ИЗПOЛЗУBAHE HA XИДPOMИЛEOPATИBHИЯ ФOHД; ДOCTABKA И ПPOДAЖБA HA BOДA ЗA HAПOЯBAHE И ПPOMИШEHO BOДOCHAБДЯBAHE, MEЛИOPATИBHO И CEЛCKOCTOПAHCKO CTPOИTEЛCTBO, TЪPГOBИЯ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA: ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ C CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, ДЪPBEH MATEPИAЛ, EЛ. EHEPГИЯ, PИБA И PИБHИ ПPOДУKTИ, ИЗBЪPШBAHE HA CПEЦИAЛИЗИPAHИ PAБOTИ И УCЛУГИ, OTДABAHE ПOД HAEM HA XИДPOTEXHИЧECKИ CЪOPЪЖEHИЯ И CГPAДИ. OБУЧEHИE, KBAЛИФИKAЦИИЯ И ПPEKBAЛИФИKAЦИЯ HA KAДPИ ЗA XИДPOMEЛИOPATИBHOTO CTPOИTEЛCTBO, EKCПЛOATAЦИЯTA И ПOДДЪPЖAHETO HA XИДPOMEЛИOPATИBHИЯ ФOHД. ПOЧИBHO ДEЛO, TУPИЗЪM, PECTOPAHTЬOPCTBO И XOTEЛИEPCTBO.
2008-02-25 19:14:29АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV TSVETKOV
Representative
2008-02-25 19:14:29ГЕОРГИ ГЕНАДИЕВ ТОШЕВ
GEORGI GENADIEV TOSHEV
Director
2008-02-25 19:14:29БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ
BYURHAN ILIYAZOV ABAZOV
Director
2008-02-25 19:14:29МЕТИН ШАБАН КЬОРЮМЕР
METIN SHABAN KXORYUMER
Director
2008-02-25 19:14:29АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ
ALEKSANDAR GEORGIEV TSVETKOV
Director
2008-02-25 19:14:29БОРИСКА НИКОЛОВА СТОИМЕНОВА
BORISKA NIKOLOVA STOIMENOVA
Director
2008-02-25 19:14:29МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
MINISTERSTVO NA ZEMEDELIETO I PRODOVOLSTVIETO
SoleCapitalOwner
2008-02-25 19:14:29НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-25 19:14:29НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-25 19:14:29НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-25 19:14:29НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-25 19:14:29НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-25 19:14:29НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-25 19:14:29НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-25 19:14:29НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-25 19:14:29НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-25 19:14:29НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-25 19:14:29НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-25 19:14:29НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-25 19:14:29НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-25 19:14:29НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-25 19:14:29НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-25 19:14:29НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-25 19:14:29НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-25 19:14:29НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-25 19:14:29НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-25 19:14:29НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-25 19:14:29НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat

Проверки в други регистри за фирмата НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ NAPOITELNI SISTEMI (ЕИК: 831160078)
Check other registries about the company НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ NAPOITELNI SISTEMI (ID: 831160078)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate