Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СПОРТ (ЕИК: 831134806)
Events with persons connected to the company IZDATELSKA KASHTA SPORT (ID: 831134806)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831134806)
Към 2019-10-18 11:39:15 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-18 11:39:15 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-11-07 12:01:08ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
OBEDINENA BALGARSKA BANKA
Distraints
2011-11-02 16:53:01ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СПОРТ
IZDATELSKA KASHTA SPORT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-11-02 16:53:01ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СПОРТ ООД
IZDATELSKA KASHTA SPORT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София национален стадион В. Левски сектор В
2011-11-02 16:53:01ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СПОРТ ООД
IZDATELSKA KASHTA SPORT OOD
SubjectOfActivity
Издателска дейност /издаване на вестници и списания, на художествена и друга литература/, спортен мениджмънт, производство, изкупуване, преработка и пласмент на селскостопанска продукция. Търговия на едро и дребно с текстил, авточасти, електронна техника, сервизно-смазочни материали и кожухарски изделия. Външно-търговски, бартерни и компенсационни сделки и реекспорт. Строителство, монтаж, проектиране, ремонт, реконструкция и модернизация, включително на мотели и крайпътни заведения.Предприeмачество, сделки с готови строителни продукти и строителни матерна] |и в страната и чужбина, изграждане и експлоатация на туристически и хотелски обекти, строителство на промишлени и жилищни обекти. Строителство, разработване и експлоатация на заведения за обществено хранене и магазини. Научно-изследователска и приложна дейност. Разработване, прилагане и производство на технологични съоръжения, програмни продукти, нови материали и технологично оборудване, консултации, посредническа, предприемаческа и лизингова дейност. Маркетинг, реклама /без кино и печат/. Търговия и разпространение на видео-и аудио-продукти. Каталожна и оказионна търговии /без благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата/, Насочване, подпомагане и управление на местни и чуждестранни инвестиции е промишлеността, селското стопанство и туризма в страната и чужбина. Сервизно обслужване. Търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица /без процесуално представителство/. Сделки с валута с местни и чуждестранни физически и юридически лица. Външна и вътрешна търговия с всички видове стоки, незабранени със закон.
2011-11-02 16:53:01ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ МИХОВ
VALENTIN STEFANOV MIHOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-11-02 16:53:01СТОЯН АНГЕЛОВ КОСТОВ
STOYAN ANGELOV KOSTOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01ИВАН НАНКОВ НАНКОВ
IVAN NANKOV NANKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01СТОЯН ТОДОРОВ КУКУВАНОВ
STOYAN TODOROV KUKUVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01ИВАН ВАСИЛЕВ ЗЛАТАРЕВ
IVAN VASILEV ZLATAREV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01АСЕН ЖЕКОВ СПИРИДОНОВ
ASEN ZHEKOV SPIRIDONOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01ПЕТКО АСЕНОВ ИВАНОВ
PETKO ASENOV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01ЗАПРЯН АНГЕЛОВ МАРКОВ
ZAPRYAN ANGELOV MARKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01ХРИСТО ИВАНОВ КЮЧУКОВ
HRISTO IVANOV KYUCHUKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01ИВО НАЙЧОВ ПАЛИЙСКИ
IVO NAYCHOV PALIYSKI
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01АНКА ГЕОРГИЕВА ДОНЧЕВА
ANKA GEORGIEVA DONCHEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01СТЕФАН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
STEFAN DIMITROV ILIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01АНЕТА МИХАЙЛОВА САВОВА-ИЛИНОВА
ANETA MIHAYLOVA SAVOVA-ILINOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01НЕЛИ ПЕТРОВА КУРДОВА
NELI PETROVA KURDOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ КЪРДЖОВ
ALEKSANDAR VASILEV KARDZHOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01ВАСИЛКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
VASILKA STOYANOVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01АННА ГОРАНОВА КРЪСТЕВА
ANNA GORANOVA KRASTEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01ЕМАНУЕЛА ВАСИЛЕВА ЗАХАРИЕВА-ГРОЗДЕВА
EMANUELA VASILEVA ZAHARIEVA-GROZDEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01СВЕТОСЛАВ ТОДОРОВ ТАБАКОВ
SVETOSLAV TODOROV TABAKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01КАМЕН ДОКСИ ПЕТРОВ
KAMEN DOKSI PETROV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01СТАНКО НИКОЛОВ СТОЯНОВ
STANKO NIKOLOV STOYANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01ТРАЯН ЯСЕНОВ АНТОВ
TRAYAN YASENOV ANTOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
ZDRAVKA YORDANOVA YORDANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01МАРИЯ ВИТАНОВА ГЕНКОВА
MARIYA VITANOVA GENKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01МАРИН РУСЕВ РУСЕВ
MARIN RUSEV RUSEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01ВИРЖИНИЯ ПЕТКОВА КИРЧЕВА
VIRZHINIYA PETKOVA KIRCHEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01ЦЕНКО ТОДОРОВ СИМОВ
TSENKO TODOROV SIMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01СТЕФАНИЯ МАРИНОВА СТАНЕВА
STEFANIYA MARINOVA STANEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
EKATERINA GEORGIEVA VASILEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ
NOVE-AD-HOLDING
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01КРАСИМИР ДИМИТРОВ ДЕНОВСКИ
KRASIMIR DIMITROV DENOVSKI
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01БЕНИАМИНИЯ ЯПУЛОВА
BENIAMINIYA YAPULOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01ДЕЛЯН ХРИСТОВ КЮЧУКОВ
DELYAN HRISTOV KYUCHUKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01ЕКАТЕРИНА ФИЛИПОВА ФИЛИПОВА
EKATERINA FILIPOVA FILIPOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01ТИНКА ИВАНОВА ИВАНОВА
TINKA IVANOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01СНЕЖАНКА ИВАНОВА МИНЧЕВА-ХРИСТОВА
SNEZHANKA IVANOVA MINCHEVA-HRISTOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01ИВАЙЛО РУМЕНОВ ГЕРЧЕВ
IVAYLO RUMENOV GERCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01ВЛАДИМИР БОЖИДАРОВ БОЖИКОВ
VLADIMIR BOZHIDAROV BOZHIKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01ТОДОР СТЕФАНОВ ШАБАНСКИ
TODOR STEFANOV SHABANSKI
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01ЕМИЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ
EMIL DIMITROV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01ТОДОР НИКОЛОВ КАЛЕНДЖИЕВ
TODOR NIKOLOV KALENDZHIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01ОГНЯН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
OGNYAN DIMITROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДОЙКИН
ANGEL GEORGIEV DOYKIN
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-02 16:53:01КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВ ПЕТКОВ
KONSTANTIN VLADIMIROV PETKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-10-21 15:27:30НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ
NOVE-AD-HOLDING
Description406

Проверки в други регистри за фирмата ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СПОРТ IZDATELSKA KASHTA SPORT (ЕИК: 831134806)
Check other registries about the company ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СПОРТ IZDATELSKA KASHTA SPORT (ID: 831134806)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate