Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА (ЕИК: 831094393)
Events with persons connected to the company PARVA INVESTITSIONNA BANKA (ID: 831094393)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831094393)
Към 2019-11-15 18:17:17 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-11-15 18:17:17 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 11 обществени поръчки за 11 019 855,62 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-02-14 16:55:18ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТЕВ
CHAVDAR GEORGIEV ZLATEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-02-14 16:55:18ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТЕВ
CHAVDAR GEORGIEV ZLATEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-09-05 16:13:54СЕВДАЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
SEVDALINA IVANOVA VASILEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-09-05 16:13:54СЕВДАЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
SEVDALINA IVANOVA VASILEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-06-19 17:23:52ВАСИЛ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
VASIL HRISTOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-06-19 17:23:52НЕДЕЛЧО ВАСИЛЕВ НЕДЕЛЧЕВ - ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
NEDELCHO VASILEV NEDELCHEV - GLAVEN IZPALNITELEN DIREKTOR
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-04-28 14:27:07НЕДЕЛЧО ВАСИЛЕВ НЕДЕЛЧЕВ
NEDELCHO VASILEV NEDELCHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-04-28 14:27:07СВЕТОЗАР АЛЕКСАНДРОВ ПОПОВ
SVETOZAR ALEKSANDROV POPOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-04-28 14:27:07НЕДЕЛЧО ВАСИЛЕВ НЕДЕЛЧЕВ
NEDELCHO VASILEV NEDELCHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-04-28 14:27:07СВЕТОЗАР АЛЕКСАНДРОВ ПОПОВ
SVETOZAR ALEKSANDROV POPOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-10-05 16:02:55Венцислав Захариев Захариев
Ventsislav Zahariev Zahariev
BranchManager
2016-10-05 16:02:55ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
BranchManagers
2016-08-26 12:14:55ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2016-03-15 10:10:34Виктор Костадинов Слаев
Viktor Kostadinov Slaev
BranchManagers
2016-01-26 15:01:21ГЕОРГИ МИТКОВ МИТЕВ
GEORGI MITKOV MITEV
BranchManagers
2016-01-12 10:31:15РУМЕН АСЕНОВ ПРОДАНОВ
RUMEN ASENOV PRODANOV
BranchManagers
2016-01-06 17:34:32НАДЯ ВАСИЛЕВА КОШИНСКА
NADYA VASILEVA KOSHINSKA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-12-18 15:25:35ЖИВКО ИВАНОВ ТОДОРОВ
ZHIVKO IVANOV TODOROV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-12-18 15:25:35ВАСИЛ ХРИСТОВ ХРИСТОВ - ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
VASIL HRISTOV HRISTOV - GLAVEN IZPALNITELEN DIREKTOR
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-12-02 15:22:09ИЛИЯ ХРИСТОВ БОТЕВ
ILIYA HRISTOV BOTEV
BranchManagers
2015-07-21 18:19:12ЮРКИ ИЛМАРИ КОСКЕЛО
YURKI ILMARI KOSKELO
ФИНЛАНДИЯSupervisor
2014-12-16 15:55:22ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2014-11-04 18:06:37МИЛКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
MILKA DIMITROVA TODOROVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-11-04 18:06:37МАРИАНА КРЪСТЕВА САДЖАКЛИЕВА
MARIANA KRASTEVA SADZHAKLIEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-11-04 18:06:37ИВАЙЛО РУМЕНОВ ИВАНОВ
IVAYLO RUMENOV IVANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-11-04 18:06:37ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТЕВ
CHAVDAR GEORGIEV ZLATEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-10-13 15:50:14Цеко Тодоров Минев
TSeko Todorov Minev
ActualOwners
2014-10-07 17:16:50ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
ВИРДЖИНСКИ О-ВИ(бр.)OffshoreSeat
2014-10-07 17:16:50Георгиос Георгиу
Georgios Georgiu
OffshoreRepresentative
2014-06-18 15:05:03ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
SubjectOfActivity
БАНКАТА ИЗВЪРШВА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДСТАВЯ КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК.БАНКАТА МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА И СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ, АКО СА ВКЛЮЧЕНИ В НЕЙНИЯ ЛИЦЕНЗ:ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЛАТЕЖНИ КАРТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА), ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.1;ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДЕРИВАТИВНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ВЪРХУ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И/ИЛИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ И ДРУГА ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ(ФАКТОРИНГ, ФОРФЕТИНГ И ДРУГИ); ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ; ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА (БНБ);
2014-05-26 14:56:48ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2014-04-10 17:36:04ЗОЯ НИКОЛОВА ТРАЙКОВА
ZOYA NIKOLOVA TRAYKOVA
BranchManagers
2014-03-04 08:31:27ЕМИЛ РУМЕНОВ ВУЧКОВ
EMIL RUMENOV VUCHKOV
BranchManagers
2014-02-14 17:30:42Юнионбанк
YUnionbank
TransformingCompany
2014-02-14 17:30:42ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
PARVA INVESTITSIONNA BANKA
Successor703
2014-02-14 17:30:42ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-12-21 17:57:22НЕЛИ ВИОЛИНОВА ТОДОРОВА
NELI VIOLINOVA TODOROVA
BranchManagers
2013-12-11 10:44:12ЛЮБА ЗАХАРИЕВА КРУМОВА-СТОЕВА
LYUBA ZAHARIEVA KRUMOVA-STOEVA
BranchManagers
2013-12-03 17:34:50ИЛИЯ ХРИСТОВ БОТЕВ
ILIYA HRISTOV BOTEV
BranchManagers
2013-07-08 11:49:19ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-05-23 15:53:04РАЛИЦА ВАЛЕНТИНОВА ДИМИТРОВА
RALITSA VALENTINOVA DIMITROVA
BranchManagers
2013-04-23 16:54:02МАЯ ИВАНОВА ОЙФАЛОШ
MAYA IVANOVA OYFALOSH
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-01-17 15:17:41ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-17 15:11:12ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-17 15:02:26ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-11-12 15:03:58Цветомир Филипов Петков
TSvetomir Filipov Petkov
BranchManagers
2012-10-30 18:05:54ИЛИЯ ХРИСТОВ БОТЕВ
ILIYA HRISTOV BOTEV
BranchManagers
2012-10-02 16:09:02МАРГАРИТ ПЕТКОВ ВУТОВ
MARGARIT PETKOV VUTOV
BranchManagers
2012-09-10 10:35:07БОЙКО ЛЮБОМИРОВ КЛЕЧКОВ
BOYKO LYUBOMIROV KLECHKOV
BranchManagers
2012-06-13 14:37:25Илия Василев Кирчев
Iliya Vasilev Kirchev
BranchManagers
2012-04-24 09:14:12Галина Стоянчова Арабаджиева
Galina Stoyanchova Arabadzhieva
BranchManagers
2012-04-20 12:23:01ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-04-05 14:35:50Илия Христов Ботев
Iliya Hristov Botev
BranchManagers
2012-03-30 15:14:57ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-03-27 10:56:11Нелка Пенчева Кабакчиева
Nelka Pencheva Kabakchieva
BranchManagers
2012-02-28 17:07:42НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
NIKOLAY IVANOV NIKOLOV
BranchManagers
2012-01-30 16:13:29ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 37
2012-01-30 16:13:29ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ СКОРЧЕВ
YORDAN VELICHKOV SKORCHEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-01-30 16:13:29ЕВГЕНИ КРЪСТЕВ ЛУКАНОВ
EVGENI KRASTEV LUKANOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-01-30 16:13:29МАЯ ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА
MAYA LYUBENOVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-01-30 16:13:29ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
SubjectOfActivity
БАНКАТА ИЗВЪРШВА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДСТАВЯ КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК.БАНКАТА МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА И СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ, АКО СА ВКЛЮЧЕНИ В НЕЙНИЯ ЛИЦЕНЗ:1. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 1НОЕМВРИ 2009г - ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ;2. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЛАТЕЖНИ КАРТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА), ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.1;3. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ;4. ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ;ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;7. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: а)ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.8; б)ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; в)ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.8;8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ;9. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО;10. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ;11. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ (ФАКТОРИНГ);12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;13. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;15. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА (БНБ);
2012-01-21 16:22:57ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-01-04 09:50:33ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА НИКОВА
EMILIYA PETROVA NIKOVA
BranchManagers
2011-12-28 08:45:45СВЕТОСЛАВ СТОЯНОВ МОЛДОВАНСКИ
SVETOSLAV STOYANOV MOLDOVANSKI
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-12-28 08:45:45ВАСИЛ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
VASIL HRISTOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-12-28 08:45:45ДИМИТЪР КОСТОВ КОСТОВ
DIMITAR KOSTOV KOSTOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-11-07 13:44:55МАРИЯ ЛЕОНАРД ВИДЖЕЙ РИЧАРД
MARIYA LEONARD VIDZHEY RICHARD
BranchManagers
2011-11-03 13:16:31ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-10-14 10:20:26ИВАЙЛО ИВАНОВ ДОСЕВ
IVAYLO IVANOV DOSEV
BranchManagers
2011-06-07 10:04:31СТАНИСЛАВ ГАНЕВ БОЖКОВ
STANISLAV GANEV BOZHKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-04-28 11:48:40ЙОРДАН ДИМИТРОВ МИЛЕНКОВ
YORDAN DIMITROV MILENKOV
BranchManagers
2011-02-22 12:24:56ГЕОРГИ ВЕЛКОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI VELKOV GEORGIEV
BranchManagers
2011-02-21 11:46:07КИРИЛ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
KIRIL DIMITROV NIKOLOV
BranchManagers
2011-02-21 10:56:43ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ХАДЖИМИТЕВ
GEORGI DIMITROV HADZHIMITEV
BranchManagers
2011-02-16 15:53:38ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-02-15 16:40:22ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-02-15 16:40:22ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2011-02-15 15:57:40ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-12-09 10:55:12АЛЕКСАНДЪР КАРАМФИЛОВ СИРАКОВ
ALEKSANDAR KARAMFILOV SIRAKOV
BranchManagers
2010-12-09 10:27:38ХРИСТИНА РАЧЕВА КУЛИШЕВА
HRISTINA RACHEVA KULISHEVA
BranchManagers
2010-12-09 09:48:30АННА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ANNA IVANOVA PETKOVA
BranchManagers
2010-12-08 12:14:15ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-12-08 11:42:57ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-12-06 16:48:30СВЕТОСЛАВ СТОЯНОВ МОЛДОВАНСКИ
SVETOSLAV STOYANOV MOLDOVANSKI
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-12-06 16:48:30ВАСИЛ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
VASIL HRISTOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-12-06 16:48:30ДИМИТЪР КОСТОВ КОСТОВ
DIMITAR KOSTOV KOSTOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-12-17 17:00:50ИВО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
IVO MIHAYLOV MIHAYLOV
BranchManagers
2009-12-16 12:31:36ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-12-16 12:18:36ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-12-01 12:58:30ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
IVANKA GEORGIEVA IVANOVA
BranchManagers
2009-06-25 13:18:42ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
SubjectOfActivity
БАНКАТА ИЗВЪРШВА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДСТАВЯ КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК.БАНКАТА МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА И СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ, АКО СА ВКЛЮЧЕНИ В НЕЙНИЯ ЛИЦЕНЗ:1. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 1НОЕМВРИ 2009г - ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ;2. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЛАТЕЖНИ КАРТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА), ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.1;3. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ;4. ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ;ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;7. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: а)ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.8; б)ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; в)ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.8;8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ;9. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО;10. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ;11. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ (ФАКТОРИНГ);12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;13. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;15. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА (БНБ);
2009-01-07 15:21:25ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-12-17 13:20:24ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-09-18 15:49:46НИКОЛАЙ ДОБРЕВ ЕФРЕМОВ
NIKOLAY DOBREV EFREMOV
BranchManagers
2008-08-01 17:01:47ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
SubjectOfActivity
Банката извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредита или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. Банката може да извършва и следните дейности:1.извършване на безналичны преводи и други форми на безналичны плащания като акредитив и инкасо;2.издаване и администриране на средства за плащане като електронни платежни инструмента, пътнически чекове;3.приемане на ценности на депозит;4.дейност като депозитарна или попечителска институция;5.извършване на парични преводи извън случайте по т. 1;6.финансов лизинг;7.гаранционни сделки;8.търгуване за собствена сметка или за сметка на клиента със: а)инструмента на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификата и други; б)чуждестранна валута и благородии метали; в)финансови фючърси, опции, инструмента, свързани с валутни курсове илихвени процента, както и други дериватни инструменти;9.търгуване за собствена сметка или за сметка на клиента с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5 ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструмента;10.финансово брокерство;11.консултации относно портфейлни инвестиции;12.покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг);13.придобиване и управление на дялови участия;14.отдаване под наем на сейфове;15.събиране, предоставяне на информация и референции относнокредитоспособността на клиенти;16.други подобии дейности, определени с наредба на Българската народна банка(БНБ).
2008-08-01 17:01:47ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
SubjectOfActivity
Банката извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. Банката може да извършва и следните дейности: 1.извършване на безналични преводи и други форми на безналични плащания като акредитив и инкасо; 2.издаване и администриране на средства за плащане като електронни платежни инструмента, пътнически чекове; 3.приемане на ценности на депозит; 4.дейност като депозитарна или попечителска институция; 5.извършване на парични преводи извън случаите по т. 1; 6.финансов лизинг; 7.гаранционни сделки; 8.търгуване за собствена сметка или за сметка на клиента със: а)инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификата и други; б)чуждестранна валута и благородни метали; в)финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти; 9.търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5 ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструмента; 10.финансово брокерство; 11.консултации относно портфейлни инвестиции; 12.покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг); 13.придобиване и управление на дялови участия; 14.отдаване под наем на сейфове; 15.събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 16.други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ).
2008-06-10 08:58:23ПЕТЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
PETAR IVANOV GEORGIEV
BranchManagers
2008-06-05 14:59:53ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-06-05 14:42:02ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-28 15:21:32БИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА КРЪСТЕВА
BILYANA ALEKSANDROVA KRASTEVA
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32ИЛИЯ ХРИСТОВ БОТЕВ
ILIYA HRISTOV BOTEV
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32ТАНЯ АТАНАСОВА КОСТАДИНОВА
TANYA ATANASOVA KOSTADINOVA
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32ВЕРА ДИМИТРОВА ГРАХОВСКА
VERA DIMITROVA GRAHOVSKA
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
DIMITAR IVANOV DIMITROV
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА НАЗЪРОВА-КУЗМАНОВА
DANIELA ALEKSANDROVA NAZAROVA-KUZMANOVA
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32ДЕЯН СТЕФАНОВ БАЕВ
DEYAN STEFANOV BAEV
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32МАРГАРИТ ПЕТКОВ ВУТОВ
MARGARIT PETKOV VUTOV
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32ПЕТЬО СТОЙНОВ ПЕТКОВ
PETXO STOYNOV PETKOV
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32ПЛАМЕН ХРИСТОВ СТАЙКОВ
PLAMEN HRISTOV STAYKOV
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32ИВАН ГЕОРГИЕВ СЕРДАРОВ
IVAN GEORGIEV SERDAROV
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ БАДЖОРОВ
ALEKSANDAR IVANOV BADZHOROV
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТЕВ
CHAVDAR GEORGIEV ZLATEV
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32АЛЕКСАНДЪР КАРАМФИЛОВ СИРАКОВ
ALEKSANDAR KARAMFILOV SIRAKOV
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32ВАЛЕРИЙ ТОДОРОВ ХАДЖИСТОЕВ
VALERIY TODOROV HADZHISTOEV
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32НЕДЯЛКО ГЕОРГИЕВ ДУМАНОВ
NEDYALKO GEORGIEV DUMANOV
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32ЛЮБА КИРИЛОВА БЕЛЕЦОВА
LYUBA KIRILOVA BELETSOVA
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32ЕМИЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
EMIL IVANOV GEORGIEV
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32ВИХРЕН ХРИСТОВ КАЧЕВ
VIHREN HRISTOV KACHEV
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32ЯКИМ ИВАНОВ СПАСОВ
YAKIM IVANOV SPASOV
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32МИЛЕНКА НЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
MILENKA NENCHEVA GEORGIEVA
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32ДРАГА ПЕТКОВА НЕДЕЛЧЕВА
DRAGA PETKOVA NEDELCHEVA
BranchManagers
2008-02-28 15:21:32НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
NIKOLAY IVANOV NIKOLOV
BranchManagers
2008-02-20 14:02:33ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-20 14:02:33ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-20 14:02:33ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-20 14:02:33ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-20 14:02:33ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-20 14:02:33ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-20 14:02:33ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-20 14:02:33ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-20 14:02:33ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-20 14:02:33ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-20 14:02:33ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-20 14:02:33ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-20 14:02:33ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
PARVA INVESTITSIONNA BANKA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 37
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE И ИЗПОЛЗBAHE HA ПPИBЛEЧEHИTE CPEДCTBA ЗA ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTИ И ЗA ИHBECTИЦИИ ЗA CBOЯ CMETKA И ЗA COБCTBEH PИCK. БAHKATA MOЖE ДA ИЗBЬPШBA И CЛEДHИTE TЬPГOBCKИ CДEЛKИ: ПOKУПKA HA MEHИTEЛHИЦИ И ЗAПИCИ HA ЗAПOBEД; CДEЛKИ C ЧУЖДECTPAHHИ CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE И C БЛAГOPOДHИ METAЛИ; ПPИEMAHE HA ЦEHHOCTИ HA ДEПOЗИT; CДEЛKИ C ЦEHHИ KHИЖA, BKЛЮЧИTEЛHO И УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПO ЧЛ.54, AЛ.2 И АЛ. 3 OT ЗAKOHA ЗA ПУБЛИЧHOTO ПPEДЛAГAHE HA ЦEHHИ KHИЖA; ГAPAHЦИOHHИ CДEЛKИ; ИЗBЪPШBAHE HA OПEPAЦИИ ПO БEЗKACOBИ ПЛAЩAHИЯ И KЛИPИHГ HA ЧEKOBИ CMETKИ HA ДPУГИ ЛИЦA; ПOKУПKA HA BЗEMAHИЯ, ПPOИЗTИЧAЩИ OT ДOCTABKA HA CTOKИ ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ, И ПOEMAHE HA PИCKA OT CЬБИPAHETO HA TEЗИ BЗEMAHИЯ; ФИHAHCOB ЛИЗИHГ; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПРЕВОДИ, ЕЛЕКТРОННИТЕ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ И ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ; CДEЛKИ CЬC: A/ ФИHAHCOBИ ФЮЧPCИ И OПЦИИ; Б/ ИHCTPУMEHTИ, CBЪPЗAHИ C BAЛУTHИ KУPCOBE И ЛИXBEHИ ПPOЦEHTИ; ПPEДOCTABЯHE HA БAHKOBИ KACETИ; ПPИДOБИBAHE И УПPABЛEHИE HA ДЯЛOBИ УЧACTИЯ; KOHCУЛTAЦИИ HA ДPУЖECTBA OTHOCHO KAПИTAЛOBATA ИM CTPУKTУPA, ПPOMИШЛEHA CTPATEГИЯ И CBЪPЗAHИ C TOBA BЪПPOCИ, KAKTO И KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ OTHOCHO ПPEOБPAЗУBAHE HA ДPУЖECTBA И CДEЛKИ ПO ПPИДOБИBAHE HA ПPEДПPИЯTИЯ; KOHCУЛTAЦИИ OTHOCHO ПOPTФEЙЛHИ ИHBECTИЦИИ; ИЗBЪPШBAHE HA ДPУГИ CДEЛKИ, OПPEДEЛEHИ OT БЪЛГAPCKATA HAPOДHA БAHKA.
2008-02-15 11:28:21МАТЬО АЛЕКСАНДРОВ МАТЕЕВ
MATXO ALEKSANDROV MATEEV
Representative
2008-02-15 11:28:21ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ СКОРЧЕВ
YORDAN VELICHKOV SKORCHEV
Representative
2008-02-15 11:28:21ЕВГЕНИ КРЪСТЕВ ЛУКАНОВ
EVGENI KRASTEV LUKANOV
Representative
2008-02-15 11:28:21МАЯ ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА
MAYA LYUBENOVA GEORGIEVA
Representative
2008-02-15 11:28:21ИВАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ
IVAN STEFANOV IVANOV
BoardManager2
2008-02-15 11:28:21МАЯ ИВАНОВА ОЙФАЛОШ
MAYA IVANOVA OYFALOSH
BoardManager2
2008-02-15 11:28:21МАТЬО АЛЕКСАНДРОВ МАТЕЕВ
MATXO ALEKSANDROV MATEEV
BoardManager2
2008-02-15 11:28:21РАДОСЛАВ ТОДОРОВ МИЛЕНКОВ
RADOSLAV TODOROV MILENKOV
BoardManager2
2008-02-15 11:28:21ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ СКОРЧЕВ
YORDAN VELICHKOV SKORCHEV
BoardManager2
2008-02-15 11:28:21МАЯ ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА
MAYA LYUBENOVA GEORGIEVA
BoardManager2
2008-02-15 11:28:21ЕВГЕНИ КРЪСТЕВ ЛУКАНОВ
EVGENI KRASTEV LUKANOV
BoardManager2
2008-02-15 11:28:21ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МУТАФЧИЕВ
GEORGI DIMITROV MUTAFCHIEV
Supervisor
2008-02-15 11:28:21ТОДОР ЛЮДМИЛОВ БРЕШКОВ
TODOR LYUDMILOV BRESHKOV
Supervisor
2008-02-15 11:28:21РАДКА ВЕСЕЛИНОВА МИНЕВА
RADKA VESELINOVA MINEVA
Supervisor
2008-02-15 11:28:21КАЛОЯН ЙОНЧЕВ НИНОВ
KALOYAN YONCHEV NINOV
Supervisor
2008-02-15 11:28:21НЕДЕЛЧО ВАСИЛЕВ НЕДЕЛЧЕВ
NEDELCHO VASILEV NEDELCHEV
Supervisor
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-15 11:28:21ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
PARVA INVESTITSIONNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat

Проверки в други регистри за фирмата ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА PARVA INVESTITSIONNA BANKA (ЕИК: 831094393)
Check other registries about the company ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА PARVA INVESTITSIONNA BANKA (ID: 831094393)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate