Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО-ВРАЦА (ЕИК: 816088554)
Events with persons connected to the company PROMISHLENO STROITELSTVO-VRATSA (ID: 816088554)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 816088554)
Към 2019-11-18 08:55:25 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-11-18 08:55:25 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 3 обществени поръчки за 725 837,46 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-10-06 11:33:00ЛЪЧЕЗАР КИРИЛОВ МИТКОВ
LACHEZAR KIRILOV MITKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2017-09-27 13:43:28ЕВРОМЕТАЛ СТРОЙ АД
EVROMETAL STROY AD
SubjectOfActivity
Производство на метални конструкции и части от тях, търговия с метали и метални изделия, инженеринг – проучване, проектиране и строителство на промишлени и енергийни обекти, производство и търговия с готови строителни продукти и услуги, реконструкция, ремонт и строителство на обекти в страната и в чужбина, транспортна дейност и услуги със строителна механизация в страната и чужбина, отдаване под нaeм на недвижимо имущество, да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива, да отчуждава и да се разпорежда по всякакъв начин с движими вещи и вещни права, ценни книжа, авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу хау и други обекти на интелектуална собственост, както и всяка друга дейност незабранена със закон.
2017-03-10 13:52:20ЕВРОМЕТАЛ СТРОЙ
EVROMETAL STROY
LegalForm
Акционерно дружество
2017-03-10 13:52:20Владимир Георгиев Димитров
Vladimir Georgiev Dimitrov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-12-13 18:17:25Владимир Георгиев Димитров
Vladimir Georgiev Dimitrov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-09-10 13:26:29Владимир Георгиев Димитров
Vladimir Georgiev Dimitrov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-09-10 13:26:29Моника Димитрова Алексова
Monika Dimitrova Aleksova
БЪЛГАРИЯDirector
2016-09-10 13:26:29Павел Георгиев Алексов
Pavel Georgiev Aleksov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-09-10 13:26:29Владимир Георгиев Димитров
Vladimir Georgiev Dimitrov
БЪЛГАРИЯDirector
2015-07-29 15:37:37ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО-ВРАЦА ЕАД
PROMISHLENO STROITELSTVO-VRATSA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул. КАМЕН АНДРЕЕВ 24
2015-07-29 15:37:37ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
IVAYLO YORDANOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-07-29 15:37:37ПЕТЪР БОБЕВ МИРЧЕВ
PETAR BOBEV MIRCHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-07-29 15:37:37ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
IVAYLO YORDANOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯDirector
2015-07-29 15:37:37ПЕТЪР БОБЕВ МИРЧЕВ
PETAR BOBEV MIRCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2015-03-28 16:05:20ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО-ВРАЦА ЕАД
PROMISHLENO STROITELSTVO-VRATSA EAD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ И ЧАСТИ ОТ ТЯХ ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ И ЕНЕРГИИНИ ОБЕКТИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ГОТОВИ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ СЪС СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ДА ИЗВЪРШВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СДЕЛКИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДА ПРИДОБИВА, ДА ОТЧУЖДАВА И ДА СЕ РАЗПОРЕЖДА ПО ВСЯКАКЪВ НАЧИН С ДВИЖИМИ ВЕЩИ И ВЕЩНИ ПРАВА , ЦЕННИ КНИЖА, АВТОРСКИ ПРАВА, ПРАВА ВЪРХУ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ПРОМИШЛЕНИ ОБРАЗЦИ, НОУ – ХАУ И ДРУГИ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.
2015-01-08 16:10:12ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
DIMITAR NIKOLAEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-02-17 10:14:51МОНИКА ДИМИТРОВА АЛЕКСОВА
MONIKA DIMITROVA ALEKSOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2008-12-12 10:36:17ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО-ВРАЦА
PROMISHLENO STROITELSTVO-VRATSA
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-12-12 10:36:17ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО-ВРАЦА ЕАД
PROMISHLENO STROITELSTVO-VRATSA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. ХРИСТО БОТЕВ 46
2008-12-12 10:36:17ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО-ВРАЦА ЕАД
PROMISHLENO STROITELSTVO-VRATSA EAD
SubjectOfActivity
ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ И ЕНЕРГИИНИ ОБЕКТИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ГОТОВИ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ СЪС СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ДА ИЗВЪРШВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СДЕЛКИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДА ПРИДОБИВА, ДА ОТЧУЖДАВА И ДА СЕ РАЗПОРЕЖДА ПО ВСЯКАКЪВ НАЧИН С ДВИЖИМИ ВЕЩИ И ВЕЩНИ ПРАВА , ЦЕННИ КНИЖА, АВТОРСКИ ПРАВА, ПРАВА ВЪРХУ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ПРОМИШЛЕНИ ОБРАЗЦИ, НОУ – ХАУ И ДРУГИ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.
2008-12-12 10:36:17ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО-ВРАЦА ЕАД
PROMISHLENO STROITELSTVO-VRATSA EAD
Representative
2008-12-12 10:36:17ИВАН ЦЕКОВ ИВАНОВ
IVAN TSEKOV IVANOV
Representative
2008-12-12 10:36:17БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ПОПОВ
BORISLAV KIRILOV POPOV
Director
2008-12-12 10:36:17ИВАН ЦЕКОВ ИВАНОВ
IVAN TSEKOV IVANOV
Director
2008-12-12 10:36:17АНТИЦА РАНГЕЛОВА РАНЧЕВА
ANTITSA RANGELOVA RANCHEVA
Director
2008-12-12 10:36:17ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО-ХОЛДИНГ ЕАД
PROMISHLENO STROITELSTVO-HOLDING EAD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО-ВРАЦА PROMISHLENO STROITELSTVO-VRATSA (ЕИК: 816088554)
Check other registries about the company ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО-ВРАЦА PROMISHLENO STROITELSTVO-VRATSA (ID: 816088554)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate