Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията СОЛВЕЙ СОДИ (ЕИК: 813109388)
Events with persons connected to the company SOLVEY SODI (ID: 813109388)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 813109388)
Към 2019-11-13 17:32:06 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-11-13 17:32:06 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-06-30 06:51:06ТОБИАС ШАПЕР
TOBIAS SHAPER
ГЕРМАНИЯDirector
2017-05-30 15:28:09СОЛВЕЙ СОДИ АД
SOLVEY SODI AD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА КАЛЦИНИРАНА СОДА, СОДОВИ ПРОДУКТИ, МИНЕРАЛНИ СОЛИ, ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ СВЪРЗАНИ ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА СТОПАНСКИ НУЖДИ
2017-05-30 15:28:09ДЕВЕН
DEVEN
TransformingCompany
2017-05-30 15:28:09СОЛВЕЙ СОДИ
SOLVEY SODI
Successor703
2014-03-04 16:40:19ИЗАБЕЛ МАРИ ШАНТАЛ БАРБО РОЛЕ
IZABEL MARI SHANTAL BARBO ROLE
ФРАНЦИЯDirector
2014-03-04 16:40:19ТАХСИН БУРХАН ЕРГЕНЕ
TAHSIN BURHAN ERGENE
ТУРЦИЯDirector
2014-03-04 16:40:19ФИЛИП МИШЕЛ КРИСТИАН КЕРЕН
FILIP MISHEL KRISTIAN KEREN
ФРАНЦИЯDirector
2014-03-04 16:40:19КРИСТОФ КЛЕМАНТ
KRISTOF KLEMANT
ФРАНЦИЯDirector
2012-07-03 15:34:50СПИРОС НОМИКОС
SPIROS NOMIKOS
БЕЛГИЯRepresentative
2012-07-03 15:34:50СПИРОС НОМИКОС
SPIROS NOMIKOS
БЕЛГИЯDirector
2011-07-12 10:49:46ГИЙОМ ЖАН МАРИ БЕНОА БУКО
GIYOM ZHAN MARI BENOA BUKO
ФРАНЦИЯDirector
2011-07-12 10:49:46ХАРОЛД ФРАНСОА ПИЕР МАРИ ЖИСЛЕН ДЕ ЛАВЪЛИ
HAROLD FRANSOA PIER MARI ZHISLEN DE LAVALI
ФРАНЦИЯDirector
2011-07-12 10:49:46САБАХАТИН ГЮНЧЕЛЕР
SABAHATIN GYUNCHELER
ТУРЦИЯDirector
2011-07-12 10:49:46ФРАНК ШНАЙДЕР
FRANK SHNAYDER
ГЕРМАНИЯDirector
2009-09-15 14:43:14ЕРИК РЕЙМОНД ИДА ВАНДЕР ВОРСТ
ERIK REYMOND IDA VANDER VORST
БЕЛГИЯRepresentative
2009-09-15 14:43:14ЕРИК РЕЙМОНД ИДА ВАНДЕР ВОРСТ
ERIK REYMOND IDA VANDER VORST
БЕЛГИЯDirector
2009-07-14 14:52:04ИВАН ПАСКАЛЕВ БОЧУКОВ
IVAN PASKALEV BOCHUKOV
Representative
2009-07-14 14:52:04ДЕНИС ЖАН БЕРНАР САМСОН
DENIS ZHAN BERNAR SAMSON
Representative
2008-01-21 10:37:22СОЛВЕЙ СОДИ
SOLVEY SODI
LegalForm
Акционерно дружество
2008-01-21 10:37:22СОЛВЕЙ СОДИ АД
SOLVEY SODI AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Девня 9160 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
2008-01-21 10:37:22СОЛВЕЙ СОДИ АД
SOLVEY SODI AD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА КАЛЦИНИРАНА СОДА, СОДОВИ ПРОДУКТИ, МИНЕРАЛНИ СОЛИ, ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ СВЪРЗАНИ ДЕЙНОСТИ.
2008-01-21 10:37:22ИВАН ПАСКАЛЕВ БОЧУКОВ
IVAN PASKALEV BOCHUKOV
Representative
2008-01-21 10:37:22ДЕНИС ЖАН БЕРНАР САМСОН
DENIS ZHAN BERNAR SAMSON
Representative
2008-01-21 10:37:22ВИНСЕНТ ДЕ КУИПЕР
VINSENT DE KUIPER
Director
2008-01-21 10:37:22КРИСТИАН ФЕРНАН ЖУРКЕН
KRISTIAN FERNAN ZHURKEN
Director
2008-01-21 10:37:22КРИСТИН М.М.Ж. ТАОН
KRISTIN M.M.ZH. TAON
Director
2008-01-21 10:37:22ЖАН-ПОЛ ДЕТУРНЕ
ZHAN-POL DETURNE
Director
2008-01-21 10:37:22ТЕВФИК АТЕШ КУТ
TEVFIK ATESH KUT
Director
2008-01-21 10:37:22БОЖИДАР ВАСИЛЕВ ДАНЕВ
BOZHIDAR VASILEV DANEV
Director
2008-01-21 10:37:22ИВАН ПАСКАЛЕВ БОЧУКОВ
IVAN PASKALEV BOCHUKOV
Director
2008-01-21 10:37:22ГИЗЕП САЙЪН
GIZEP SAYAN
Director
2008-01-21 10:37:22ДЕНИС ЖАН БЕРНАР САМСОН
DENIS ZHAN BERNAR SAMSON
Director

Проверки в други регистри за фирмата СОЛВЕЙ СОДИ SOLVEY SODI (ЕИК: 813109388)
Check other registries about the company СОЛВЕЙ СОДИ SOLVEY SODI (ID: 813109388)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate