Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

12 Компании свързани с лицето ЦВЕТАН ИВАНОВ ЦОНЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to TSVETAN IVANOV TSONEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
108693778ТРЕЙС КЪРДЖАЛИ АД
TREYS KARDZHALI AD

Публични фондове Public money
 • 5 294 904,50 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
123020098УСМ АД
USM AD

Публични фондове Public money
 • 40 000,00 лв. от 1 общ. поръчки
 • 701 322,00 лв. от проекти по ОП (1)

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
123682269ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД
TREYS GRUP HOLD AD

Публични фондове Public money
 • 1 029 750 084,86 лв. от 124 общ. поръчки
 • ??? лв. като изп. проекти по ОП

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
123692205ИНФРАСТРОЙ ООД
INFRASTROY OOD

Публични фондове Public money
 • 4 134 403,99 лв. от 24 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200186998ТРЕЙС ХОЛИДЕЙ ЕООД
TREYS HOLIDEY EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200619620ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЕАД
PATNA SIGNALIZATSIYA I SAORAZHENIYA EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200627706ТРЕЙС - БУРГАС ЕАД
TREYS - BURGAS EAD

Публични фондове Public money
 • 27 713 096,91 лв. от 57 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200808603ТРЕЙС РОУДС ЕАД
TREYS ROUDS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201396558ДЖИСИЕФ – СК-13 -ТРЕЙС РЕЙЛИНФРА КОНСОРЦИУМ АД
DZHISIEF – SK-13 -TREYS REYLINFRA KONSORTSIUM AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202807763ГАЗПРОЕКТ ЮГ АД
GAZPROEKT YUG AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831928535ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕАД
PATNOSTROITELNA TEHNIKA EAD

Публични фондове Public money
 • 783 248 767,37 лв. от 212 общ. поръчки
 • ??? лв. като изп. проекти по ОП

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
833175762ПИ ЕС АЙ АД
PI ES AY AD

Публични фондове Public money
 • 594 157 981,30 лв. от 139 общ. поръчки
 • 0,00 лв. от проекти по ОП (1)

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЦВЕТАН ИВАНОВ ЦОНЕВ
Check other registries about the person TSVETAN IVANOV TSONEV

 • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate