Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

20 Компании свързани с лицето ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ЯЙМАНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to PETAR MIHAYLOV YAYMANOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
040812714ТОНУС-92 ООД
TONUS-92 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102902573КЮПРИА ООД
KYUPRIA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
104007744АМПАК ООД
AMPAK OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
104065772ЮНИВЪРСЪЛ КОНСУЛТИНГ ООД
YUNIVARSAL KONSULTING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
104111084АПТЕЧНО - ВЕЛИКО ТЪРНОВО-2000 АД
APTECHNO - VELIKO TARNOVO-2000 AD

Публични фондове Public money
 • 1 358 781,00 лв. от проекти по ОП (3)

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
106588180ВЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД
VETS KOZLODUY EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121000218ПИТ ООД
PIT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121191990ХЕМУС-БГ ООД
HEMUS-BG OOD

Публични фондове Public money
 • 116 031,00 лв. от проекти по ОП (1)

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121371725ВРАНА ЕАД
VRANA EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130422930ЕСПЕТЕК ООД
ESPETEK OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ХОУМ-БГ
  HOUM-BG

  Последен запис/Last Deed:
  2017-01-31 17:07:56 ShareTransfer
  Buy from: „СТОНЕ” ООД 2490

  Първи запис/First Deed:
  2017-01-31 17:07:56 ShareTransfer
  Buy from: „СТОНЕ” ООД 2490
 • СИЛВЕНА ПЕТРОВА ЯЙМАНОВА
  SILVENA PETROVA YAYMANOVA

  Последен запис/Last Deed:
  2013-06-03 11:04:16 ShareTransfer
  Buy from: Милена Георгиева Василева-Стоянова 10

  Първи запис/First Deed:
  2012-10-09 16:14:21 ShareTransfer
  Buy from: Георги Кръстев Георгиев 10
 • ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ
  GEORGI KRASTEV GEORGIEV

  Последен запис/Last Deed:
  2012-10-09 16:14:21 ShareTransfer
  Sell to: Силвена Петрова Яйманова 10

  Първи запис/First Deed:
  2010-02-18 16:50:21 ShareTransfer
  Buy from: СТОНЕ ООД 10
 • МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА-СТОЯНОВА
  MILENA GEORGIEVA VASILEVA-STOYANOVA

  Последен запис/Last Deed:
  2013-06-03 11:04:16 ShareTransfer
  Sell to: Силвена Петрова Яйманова 10

  Първи запис/First Deed:
  2009-09-02 15:30:28 ShareTransfer
  Buy from: ЯВОР НИКОЛАЕВ НЕДЕВ 10
 • СТЕЙДЖ ДОЛС
  STEYDZH DOLS

  Последен запис/Last Deed:
  2009-09-02 15:30:28 ShareTransfer
  Buy from: ЯВОР НИКОЛАЕВ НЕДЕВ 2490

  Първи запис/First Deed:
  2009-09-02 15:30:28 ShareTransfer
  Buy from: ЯВОР НИКОЛАЕВ НЕДЕВ 2490
 • СТОНЕ
  STONE

  Последен запис/Last Deed:
  2017-01-31 17:07:56 ShareTransfer
  Sell to: „ХОУМ-БГ” ЕООД 2490

  Първи запис/First Deed:
  2009-05-13 15:10:31 ShareTransfer
  Buy from: ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ЯЙМАНОВ 2500
 • ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ЯЙМАНОВ
  PETAR MIHAYLOV YAYMANOV

  Последен запис/Last Deed:
  2009-05-13 15:10:31 ShareTransfer
  Sell to: СТОНЕ ЕООД 2500

  Първи запис/First Deed:
  2008-11-07 10:36:25 Partner
 • ЯВОР НИКОЛАЕВ НЕДЕВ
  YAVOR NIKOLAEV NEDEV

  Последен запис/Last Deed:
  2012-09-12 17:19:34 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2008-11-07 10:36:25 Partner
130440152СОРИ-ВИП ООД
SORI-VIP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130880283АНИМАКС С ООД
ANIMAKS S OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175177485ХОУМ-БГ ООД
HOUM-BG OOD

Публични фондове Public money
 • ??? лв. като изп. проекти по ОП

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • АНТОН ВАЛЕНТИНОВ КИРИЛОВ
  ANTON VALENTINOV KIRILOV

  Последен запис/Last Deed:
  2016-11-23 12:47:20 ShareTransfer
  Sell to: Петър Михайлов Яйманов 5000

  Първи запис/First Deed:
  2016-07-22 09:56:25 ShareTransfer
  Buy from: Тодор Димитров Великов 2500
 • ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ
  TODOR DIMITROV VELIKOV

  Последен запис/Last Deed:
  2016-07-22 09:56:25 ShareTransfer
  Sell to: Антон Валентинов Кирилов 2500

  Първи запис/First Deed:
  2015-05-04 10:17:12 ShareTransfer
  Buy from: „ТЪРНОВПОЛИС” ЕООД 2500
 • АНЖЕЛА ДИНЕВА ДИНЕВА
  ANZHELA DINEVA DINEVA

  Последен запис/Last Deed:
  2013-02-14 12:52:52 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2013-02-14 12:52:52 Manager
 • ТЪРНОВПОЛИС
  TARNOVPOLIS

  Последен запис/Last Deed:
  2015-05-04 10:17:12 ShareTransfer
  Sell to: Тодор Димитров Великов 2500

  Първи запис/First Deed:
  2012-08-01 12:29:30 ShareTransfer
  Buy from: Велизар Николаев Еремиев 5000
 • ВЕЛИЗАР НИКОЛАЕВ ЕРЕМИЕВ
  VELIZAR NIKOLAEV EREMIEV

  Последен запис/Last Deed:
  2012-08-01 12:29:30 ShareTransfer
  Sell to: ТЪРНОВПОЛИС ЕООД 5000

  Първи запис/First Deed:
  2010-02-09 16:06:06 Manager
 • СТЕЙДЖ ДОЛС
  STEYDZH DOLS

  Последен запис/Last Deed:
  2011-02-04 11:57:31 ShareTransfer
  Sell to: ВЕЛИЗАР НИКОЛАЕВ ЕРЕМИЕВ 1250

  Първи запис/First Deed:
  2009-09-02 15:20:50 ShareTransfer
  Buy from: ЯВОР НИКОЛАЕВ НЕДЕВ 1250
 • СТОНЕ
  STONE

  Последен запис/Last Deed:
  2011-02-04 11:57:31 ShareTransfer
  Sell to: ВЕЛИЗАР НИКОЛАЕВ ЕРЕМИЕВ 1250

  Първи запис/First Deed:
  2009-05-13 14:32:48 ShareTransfer
  Buy from: ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ЯЙМАНОВ 1250
 • КАРЛОС ПИСАНО СЕГАРА
  KARLOS PISANO SEGARA

  Последен запис/Last Deed:
  2011-02-04 11:57:31 ShareTransfer
  Sell to: ВЕЛИЗАР НИКОЛАЕВ ЕРЕМИЕВ 1250

  Първи запис/First Deed:
  2008-03-24 16:07:56 ShareTransfer
  Buy from: ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ЯЙМАНОВ, ЯВОР НИКОЛАЕВ НЕДЕВ, ИЛИЯН КИРИЛОВ ДУКОВ 1250
 • ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ЯЙМАНОВ
  PETAR MIHAYLOV YAYMANOV

  Последен запис/Last Deed:
  2016-11-23 12:47:20 ShareTransfer
  Buy from: Антон Валентинов Кирилов 5000

  Първи запис/First Deed:
  2008-03-24 15:39:51 Partner
 • ЯВОР НИКОЛАЕВ НЕДЕВ
  YAVOR NIKOLAEV NEDEV

  Последен запис/Last Deed:
  2009-09-02 15:20:50 ShareTransfer
  Sell to: СТЕЙДЖ ДОЛС ЕООД 1250

  Първи запис/First Deed:
  2008-03-24 15:39:51 Manager
 • ИЛИЯН КИРИЛОВ ДУКОВ
  ILIYAN KIRILOV DUKOV

  Последен запис/Last Deed:
  2011-02-04 11:57:31 ShareTransfer
  Sell to: ВЕЛИЗАР НИКОЛАЕВ ЕРЕМИЕВ 1250

  Първи запис/First Deed:
  2008-03-24 15:39:51 Partner
 • ЯВОР НИКОЛАЕВ НЕДЕВ
  YAVOR NIKOLAEV NEDEV

  Последен запис/Last Deed:
  2008-03-24 15:39:51 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2008-03-24 15:39:51 Partner
175415787ЛИФТ КОРП ООД
LIFT KORP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ХОУМ-БГ
  HOUM-BG

  Последен запис/Last Deed:
  2017-02-02 16:33:08 ShareTransfer
  Buy from: СТОНЕ 1700

  Първи запис/First Deed:
  2017-02-02 16:33:08 ShareTransfer
  Buy from: СТОНЕ 1700
 • АНЖЕЛА ДИНЕВА ДИНЕВА
  ANZHELA DINEVA DINEVA

  Последен запис/Last Deed:
  2011-11-14 16:46:10 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2011-11-14 16:46:10 Manager
 • СТЕЙДЖ ДОЛС
  STEYDZH DOLS

  Последен запис/Last Deed:
  2009-09-02 15:40:08 ShareTransfer
  Buy from: ЯВОР НИКОЛАЕВ НЕДЕВ 1700

  Първи запис/First Deed:
  2009-09-02 15:40:08 ShareTransfer
  Buy from: ЯВОР НИКОЛАЕВ НЕДЕВ 1700
 • СТОНЕ
  STONE

  Последен запис/Last Deed:
  2017-02-02 16:33:08 ShareTransfer
  Sell to: ХОУМ-БГ 1700

  Първи запис/First Deed:
  2009-05-13 16:33:29 ShareTransfer
  Buy from: ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ЯЙМАНОВ 1700
 • ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ЯЙМАНОВ
  PETAR MIHAYLOV YAYMANOV

  Последен запис/Last Deed:
  2009-05-13 16:33:29 ShareTransfer
  Sell to: СТОНЕ ЕООД 1700

  Първи запис/First Deed:
  2008-11-07 13:48:13 Partner
 • ЯВОР НИКОЛАЕВ НЕДЕВ
  YAVOR NIKOLAEV NEDEV

  Последен запис/Last Deed:
  2009-09-02 15:40:08 ShareTransfer
  Sell to: СТЕЙДЖ ДОЛС ЕООД 1700

  Първи запис/First Deed:
  2008-11-07 13:48:13 Partner
 • ИЛИЯН КИРИЛОВ ДУКОВ
  ILIYAN KIRILOV DUKOV

  Последен запис/Last Deed:
  2009-09-04 10:49:17 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2008-11-07 13:48:13 Partner
175448367СТОНЕ ЕООД
STONE EOOD

Публични фондове Public money
 • 399 000,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200083717ЯПИ ИНВЕСТМЪНС ООД
YAPI INVESTMANS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200200825Булконсулт груп ООД
Bulkonsult grup OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ХОУМ-БГ
  HOUM-BG

  Последен запис/Last Deed:
  2017-01-31 15:55:54 ShareTransfer
  Buy from: „СТОНЕ” ООД 2500

  Първи запис/First Deed:
  2017-01-31 15:55:54 ShareTransfer
  Buy from: „СТОНЕ” ООД 2500
 • АНЖЕЛА ДИНЕВА ДИНЕВА
  ANZHELA DINEVA DINEVA

  Последен запис/Last Deed:
  2011-11-15 15:54:40 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2011-11-15 15:54:40 Manager
 • ИНДУСТРИАЛ ИНВЕСТ
  INDUSTRIAL INVEST

  Последен запис/Last Deed:
  2012-08-07 14:07:48 ShareTransfer
  Sell to: СТЕЙДЖ ДОЛС ЕООД 1600

  Първи запис/First Deed:
  2011-11-15 15:54:40 ShareTransfer
  Buy from: ИЛИЯН КИРИЛОВ ДУКОВ 1600
 • ФОРЕСТ ИН
  FOREST IN

  Последен запис/Last Deed:
  2012-08-07 14:07:48 ShareTransfer
  Sell to: СТОНЕ ООД 1600

  Първи запис/First Deed:
  2011-11-15 15:54:40 ShareTransfer
  Buy from: „СТОНЕ” ООД 900
 • СТЕЙДЖ ДОЛС
  STEYDZH DOLS

  Последен запис/Last Deed:
  2012-08-07 14:07:48 ShareTransfer
  Buy from: ИНДУСТРИАЛ ИНВЕСТ ООД 1600

  Първи запис/First Deed:
  2009-09-02 14:58:11 ShareTransfer
  Buy from: ЯВОР НИКОЛАЕВ НЕДЕВ 1600
 • СТОНЕ
  STONE

  Последен запис/Last Deed:
  2017-01-31 15:55:54 ShareTransfer
  Sell to: „ХОУМ-БГ” ЕООД 2500

  Първи запис/First Deed:
  2009-05-13 15:07:49 ShareTransfer
  Buy from: ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ЯЙМАНОВ 1800
 • ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ЯЙМАНОВ
  PETAR MIHAYLOV YAYMANOV

  Последен запис/Last Deed:
  2009-05-13 15:07:49 ShareTransfer
  Sell to: СТОНЕ ЕООД 1800

  Първи запис/First Deed:
  2008-05-19 08:59:07 Partner
 • ЯВОР НИКОЛАЕВ НЕДЕВ
  YAVOR NIKOLAEV NEDEV

  Последен запис/Last Deed:
  2009-09-02 14:58:11 ShareTransfer
  Sell to: СТЕЙДЖ ДОЛС ЕООД 1600

  Първи запис/First Deed:
  2008-05-19 08:59:07 Partner
 • ИЛИЯН КИРИЛОВ ДУКОВ
  ILIYAN KIRILOV DUKOV

  Последен запис/Last Deed:
  2011-11-15 15:54:40 ShareTransfer
  Sell to: ИНДУСТРИАЛ ИНВЕСТ ООД 1600

  Първи запис/First Deed:
  2008-05-19 08:59:07 Partner
814191192АПТЕЧНО-ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД
APTECHNO-VELIKO TARNOVO AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831160078НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
NAPOITELNI SISTEMI EAD

Публични фондове Public money
 • 56 623 302,20 лв. от 101 общ. поръчки
 • ??? лв. като изп. проекти по ОП

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831716849ПАМ ООД
PAM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ЯЙМАНОВ
Check other registries about the person PETAR MIHAYLOV YAYMANOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate