Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

35 Компании свързани с лицето ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to DANIEL GEORGIEV ALEKSANDROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
106619291АГРО САНТИЯ ЕООД
AGRO SANTIYA EOOD

Публични фондове Public money
  • 0,00 лв. от ПСРС 2007-2013

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
106620443КУНИНО ЕНЕРДЖИ АД
KUNINO ENERDZHI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
114673310АГРО САНТИНО ЕООД
AGRO SANTINO EOOD

Публични фондове Public money
  • 0,00 лв. от ПСРС 2007-2013

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121247332Ид Индустриален фонд АД АД
Id Industrialen fond AD AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121754951АЙКИНИ ООД
AYKINI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126725156АГРО САНТО ЕООД
AGRO SANTO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130484992БЕСА ВАЛЕЙ ООД
BESA VALEY OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130878040РОСЛИН КАПИТАЛ ПАРТНЪРС-БЪЛГАРИЯ ООД
ROSLIN KAPITAL PARTNARS-BALGARIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130972486БЕСА ВАЛЕЙ УАЙНЪРИ ООД
BESA VALEY UAYNARI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130975475РОСЛИН ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ АД
ROSLIN PARTNARS BALGARIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131221761ЕНИГМА ТЕХНОЛОДЖИ АД
ENIGMA TEHNOLODZHI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131287574СОФИКА ГРУП АД
SOFIKA GRUP AD

Публични фондове Public money
  • 253 284,00 лв. от проекти по ОП (1)

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175011257СЕРЕС АД
SERES AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175030453ПАЛАДИН РИАЛТИ МЕНИДЖМЪНТ ООД
PALADIN RIALTI MENIDZHMANT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175046831ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК СОФИЯ ИЗТОК ЕООД
INDUSTRIALEN PARK SOFIYA IZTOK EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175058901ПАРК ИНДУСТРИЯ - СОФИЯ ИЗТОК АД
PARK INDUSTRIYA - SOFIYA IZTOK AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175077595НЕВЕК КАПИТАЛ ПАРТНЪРС ООД
NEVEK KAPITAL PARTNARS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175111624ЧЕПЕЛАРЕ СКИ РЕЗИДЪНС ООД
CHEPELARE SKI REZIDANS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175111649ЕЛЕНА ДИВЕЛЪПМЪНТС ООД
ELENA DIVELAPMANTS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175310843ВЕП ГОРИЦА АД
VEP GORITSA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175356335ВЕП МОГИЛИЩЕ ЗАПАД АД
VEP MOGILISHTE ZAPAD AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175372072ВЕРЕО АД
VEREO AD

Публични фондове Public money
  • 9 793 316,45 лв. от 12 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175372132ИБГ.БГ АД
IBG.BG AD

Публични фондове Public money
  • 5 909 536,00 лв. от 13 общ. поръчки
  • 0,00 лв. от проекти по ОП (1)

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175453688ВИВИД ЕСТЕЙТС АД
VIVID ESTEYTS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200049160КОМПАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛ АД
KOMPANIYA ZA UPRAVLENIE NA KAPITAL AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200124263АГРО САНТИ ЕООД
AGRO SANTI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200219512ИПСИ-1 ЕООД
IPSI-1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200228447АГРОХРАН ЕООД
AGROHRAN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201400469Паладин Асетс Мениджмънт ЕООД
Paladin Asets Menidzhmant EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202387925ПРОСТО ФИНАНСИ АД
PROSTO FINANSI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202577725БЕСА ВАЛЕЙ ГРУП АД
BESA VALEY GRUP AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203709674КОНЕКС – ТИВА АД
KONEKS – TIVA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204093210АЗИРА ФУУД ХОЛДИНГ ЕАД
AZIRA FUUD HOLDING EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204271951Рослин Дивелъпмънт ЕАД
Roslin Divelapmant EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204331672Експенс Сълюшънс България АД
Ekspens Salyushans Balgariya AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
Check other registries about the person DANIEL GEORGIEV ALEKSANDROV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate