Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

1 Компании свързани с лицето ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ ФИЛИПОВ 500 лв., ХАНС ГЕРНОЛФ ХОРНУНГ Дата на раждане 430926, 2550 лв., ТОРСТЕН ДИТЕР ХОРНУНГ 1950 лв. (виж второ ниво)
Companies connected to EVGENIY IVANOV FILIPOV 500 lv., HANS GERNOLF HORNUNG Data na razhdane 430926, 2550 lv., TORSTEN DITER HORNUNG 1950 lv.

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
mysqlring Disk full (/tmp/#sql_501_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") 1021
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons