Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

13 Компании свързани с лицето АТАНАС ЦВЕТАНОВ КЪНЧЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to ATANAS TSVETANOV KANCHEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
000694286ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
ZASTRAHOVATELNO AKTSIONERNO DRUZHESTVO BULSTRAD VIENA INSHURANS GRUP AD

Публични фондове Public money
  • 55 843,00 лв. от проекти по ОП (1)
  • ??? лв. като изп. проекти по ОП

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
104672605ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
TSBA ASET MENIDZHMANT AD

Публични фондове Public money
  • 338 600,00 лв. от 8 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175256096ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД
INVEST FOND MENIDZHMANT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201180749СЛИВЕН СОЛАР ЕООД
SLIVEN SOLAR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201542372ГРАН КРЮ ЕООД
GRAN KRYU EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201624613ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ ЕАД
FYUCHARS KEPITAL EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202294924СМАРТ УОТЪР ТЕХНОЛАДЖИС ООД
SMART UOTAR TEHNOLADZHIS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203454686Файн Ливинг Реал Естейт Къмпани ЕООД
Fayn Living Real Esteyt Kampani EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204865466ХИМКО ИНДЪСТРИЙС АД
HIMKO INDASTRIYS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
813109299ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ АД
PODDARZHANE CHISTOTATA NA MORSKITE VODI AD

Публични фондове Public money
  • 1 342 791,00 лв. от 8 общ. поръчки
  • 258 374,73 лв. от проекти по ОП (2)

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
816089236МЕТИЗИ АД
METIZI AD

Публични фондове Public money
  • 5 484 331,24 лв. от 22 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831641791ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
INFORMATSIONNO OBSLUZHVANE AD

Публични фондове Public money
  • 80 364 634,10 лв. от 120 общ. поръчки
  • 400 606,00 лв. от проекти по ОП (4)
  • ??? лв. като изп. проекти по ОП

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831663282ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД
TARGOVSKA BANKA INVESTBANK AD

Публични фондове Public money
  • 17 559 295,53 лв. от 21 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето АТАНАС ЦВЕТАНОВ КЪНЧЕВ
Check other registries about the person ATANAS TSVETANOV KANCHEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate