Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

16 Компании свързани с лицето АЛИПИ ПЕТРОВ АЛИПИЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to ALIPI PETROV ALIPIEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
101665865ВЕЦ СТАНКОВА РЕКА ООД
VETS STANKOVA REKA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
101681887ДИСИБ ООД
DISIB OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
106015483БАЛКАНКАР - ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ АД
BALKANKAR - GEORGI MIHAYLOV AD

Публични фондове Public money
  • 19 153,00 лв. от проекти по ОП (1)

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121015483ГЕОПРИБОР ЕАД
GEOPRIBOR EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121913994БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ-66 АД
BALGARSKA TARGOVSKA KOMPANIYA-66 AD

Публични фондове Public money
  • 0,00 лв. от ПСРС 2007-2013

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
160089652БИО ПЕЛЕТС БЪЛГАРИЯ ООД
BIO PELETS BALGARIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175025399УИНДЕКС ООД
UINDEKS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200077148ВИА ДЖЕТС ООД
VIA DZHETS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200292923СИЕСАЙЕФ ПРОДЖЕКТ ЕАД
SIESAYEF PRODZHEKT EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200298602СИЕСАЙЕФ ХИДРО ЕАД
SIESAYEF HIDRO EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200345799СИЕСАЙЕФ УИНД ЕАД
SIESAYEF UIND EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201205113БЪЛГАРСКА РЕНТИЕРСКА КОМПАНИЯ ЕАД
BALGARSKA RENTIERSKA KOMPANIYA EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201729443БАВАРИАН ЕНЕРДЖИ АД
BAVARIAN ENERDZHI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203668195АД ООД
AD OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
813147307ЕНЕРГОРЕМОНТ-ВАРНА ЕАД
ENERGOREMONT-VARNA EAD

Публични фондове Public money
  • 15 423 857,83 лв. от 9 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831914845ЕНЕРГОРЕМОНТ-ХОЛДИНГ АД
ENERGOREMONT-HOLDING AD

Публични фондове Public money
  • 280 028 657,40 лв. от 293 общ. поръчки
  • ??? лв. като изп. проекти по ОП

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето АЛИПИ ПЕТРОВ АЛИПИЕВ
Check other registries about the person ALIPI PETROV ALIPIEV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate