Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

7 Компании свързани с лицето МАРИН РАДОСЛАВОВ ТОДОРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to MARIN RADOSLAVOV TODOROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
101662260БУЛЕКОТУРС ЕООД
BULEKOTURS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121220794БУЛЕКОПРОЕКТ ООД
BULEKOPROEKT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121331563АЛЕМА-ЛИЗИНГ АД
ALEMA-LIZING AD

Публични фондове Public money
  • 726 178,00 лв. от проекти по ОП (1)

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130733931БУЛЕКОПРОЕКТИ ООД
BULEKOPROEKTI OOD

Публични фондове Public money
  • 627 149,00 лв. от 4 общ. поръчки
  • ??? лв. като изп. проекти по ОП

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175861145СДРУЖЕНИЕ АЛУМНИ АСОЦИАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТ М И О ASSOC
SDRUZHENIE ALUMNI ASOTSIATSIYA NA SPETSIALNOST M I O ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202092946АМЕРИКАН ЮРОПИЪН АЛИАНЦ ФОР ЕДЮКЕЙШЪН КЧТ
AMERIKAN YUROPIAN ALIANTS FOR EDYUKEYSHAN KCHT

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202999107ТерЛог 01 ЕООД
TerLog 01 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МАРИН РАДОСЛАВОВ ТОДОРОВ
Check other registries about the person MARIN RADOSLAVOV TODOROV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate