Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

71 Компании свързани с лицето „Илевън Фънд Кооператиф“ У.А. (виж второ ниво)
Companies connected to „Ilevan Fand Kooperatif“ U.A.

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200509501БИЗНЕСМАП ООД
BIZNESMAP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201599074ДЖАНИ ТРАВЪЛ ООД
DZHANI TRAVAL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202217353ТаксиМи ООД
TaksiMi OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202229035Сенсика Текнолоджис ООД
Sensika Teknolodzhis OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202250920Майстер Плюс ООД
Mayster Plyus OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202251067ФИЛЕМЕНТ БЪЛГАРИЯ ООД
FILEMENT BALGARIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202253381Евентярд ООД
Eventyard OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202253431Плейграунд Енерджи ООД
Pleygraund Enerdzhi OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202270847Юлимпикс ЕООД
YUlimpiks EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202314101КОНФЕТИ ГЕЙМИНГ ООД
KONFETI GEYMING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202376918Ветклауд ООД
Vetklaud OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202392776Глобал Дисраптив Ентерпрайзис ООД
Global Disraptiv Enterprayzis OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202503333Лайъншарп Солушънс ООД
Layansharp Solushans OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202530985КейсТрек ООД
KeysTrek OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202561831Спинуайз ООД
Spinuayz OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202586165Студио О ООД
Studio O OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202713709ДЖОЙН ДЪ ПЛЕЙЪРС ООД
DZHOYN DA PLEYARS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202726368Мейл ООД
Meyl OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202732517Декстрофобия ООД
Dekstrofobiya OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202746513Ийзиматик Текнолъджис ЕООД
Iyzimatik Teknoladzhis EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202765830ДейтаМейд ООД
DeytaMeyd OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202867511Парти Уит Ми ООД
Parti Uit Mi OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202885769Янадо ООД
YAnado OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202886038Смарт Уеарабълс ООД
Smart Uearabals OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202886052Лийп ООД
Liyp OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202898115Фармиа ООД
Farmia OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202901255БлокБлок ООД
BlokBlok OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202934693Мадж.ио ООД
Madzh.io OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203017359БОКС ГАРДЪН ООД
BOKS GARDAN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203024001Кюлибри ООД
Kyulibri OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203024962ОРЕЛСОФТ ООД
ORELSOFT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203025886Енхенсив ООД
Enhensiv OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203035695КОНТЕНТ 360 ООД
KONTENT 360 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203048479Метрило ЕООД
Metrilo EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203048828Кратос Технолоджи ООД
Kratos Tehnolodzhi OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203048995Адормо ООД
Adormo OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203057802КОУН ЕООД
KOUN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203061786СТРОУБЪРИ ЕНЕРДЖИ ЕООД
STROUBARI ENERDZHI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203131715Мелиса Клаймът ООД
Melisa Klaymat OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203188552Голдън Медия ООД
Goldan Mediya OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203188748ДРОНАМИКС ООД
DRONAMIKS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203199456ТРИАД ГЕЙМС ООД
TRIAD GEYMS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203202500ЕйВиЕсДи ООД
EyViEsDi OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203207561КОПРИКС медия БГ ООД
KOPRIKS mediya BG OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203209295САЙБЪР СИТИ ООД
SAYBAR SITI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203218419ТрейнКампМи ООД
TreynKampMi OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203242060ЮПЛЪГ ООД
YUPLAG OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203245942Буук-а-боут ЕООД
Buuk-a-bout EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203292387СОУФЛАЙ ЕООД
SOUFLAY EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
2033265513 ЕН 3 ООД
3 EN 3 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203326601ЕЙНДЖЪЛ БЕЙБИ ООД
EYNDZHAL BEYBI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203362280ТИЙФСКРАЙ ООД
TIYFSKRAY OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203368380ЛУДУМ ЕООД
LUDUM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203381206Скаути ООД
Skauti OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203381277Тикий Мобайл Солюшънс ООД
Tikiy Mobayl Solyushans OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203383100МАКСКАРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД
MAKSKART INTERNESHANAL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203395387АдораМед ЕООД
AdoraMed EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203482835КОРС ДОТ ООД
KORS DOT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203542531Биотери Глобъл ЕООД
Bioteri Global EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203546427БинКод Ентъртеймънт ООД
BinKod Entarteymant OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203567698емБрейнТрейн ООД
emBreynTreyn OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203567869айГрийт ООД
ayGriyt OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203567958ЕуроПАТЦ ООД
EuroPATTS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203600618ГЕЙМИНГ БАТЪЛ ГРАУНД ЕООД
GEYMING BATAL GRAUND EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203602537Ензо.фм ООД
Enzo.fm OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203608928А4Е ООД
A4E OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203643929ФАЙНДИ ООД
FAYNDI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203805733АЛХИМЕРА ИНК ООД
ALHIMERA INK OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203812731МОДУЛАР ООД
MODULAR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203817326Триволюция ООД
Trivolyutsiya OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203824687ХЕПИ ХИРОУС ООД
HEPI HIROUS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето „Илевън Фънд Кооператиф“ У.А.
Check other registries about the person „Ilevan Fand Kooperatif“ U.A.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate