Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията АСИ-Р (ЕИК: 204108370)
Events with persons connected to the company ASI-R (ID: 204108370)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 204108370)
Към 2019-10-20 16:17:45 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-20 16:17:45 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-21 22:09:41АСИ-Р
ASI-R
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2018-05-21 22:09:41АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ ПЕТКОВ
ALEKSANDAR PETKOV PETKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2018-05-21 22:09:41БОРИС ХРИСТОВ ХРИСТОВ
BORIS HRISTOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯPartner
2018-05-21 22:09:41АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ ПЕТКОВ
ALEKSANDAR PETKOV PETKOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2018-05-05 16:06:44АСИ-Р ЕООД
ASI-R EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 УЛ. КРУМ ПОПОВ 17 А
2018-05-05 16:06:44АСИ-Р ЕООД
ASI-R EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 УЛ. КРУМ ПОПОВ 17 А
2016-06-03 15:01:18АСИ-Р
ASI-R
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2016-06-03 15:01:18АСИ-Р ЕООД
ASI-R EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 УЛ. КРУМ ПОПОВ 17
2016-06-03 15:01:18АСИ-Р ЕООД
ASI-R EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 УЛ. КРУМ ПОПОВ 17
2016-06-03 15:01:18АСИ-Р ЕООД
ASI-R EOOD
SubjectOfActivity
СТРОИТЕЛСТВО, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛНО- РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНИ И ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ, СТРОИТЕЛСТВО НА:ЧАСТНИ ПЪТИЩА, УЛИЦИ ОТ ВТОРОСТЕПЕННАТА УЛИЧНА МРЕЖА V И VI КЛАС И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ; ЖИЛИЩНИ И СМЕСЕНИ СГРАДИ СЪС СРЕДНО ЗАСТРОЯВАНЕ; СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ С РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 1000 ДО 5000 КВ. М ИЛИ С КАПАЦИТЕТ ОТ 100 ДО 200 МЕСТА ЗА ПОСЕТИТЕЛИ; ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ С КАПАЦИТЕТ ОТ 50 ДО 100 РАБОТНИ МЕСТА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ; ПАРКОВЕ, ГРАДИНИ И ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ ДО 1 ХЕКТАР; РЕКОНСТРУКЦИИ, ПРЕУСТРОЙСТВА, ОСНОВНИ РЕМОНТИ И СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СТРОЕЖИТЕ ОТ ТАЗИ КАТЕГОРИЯ; ВЪТРЕШНИ ПРЕУСТРОЙСТВА НА СГРАДИТЕ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ, С КОИТО НЕ СЕ ЗАСЯГА КОНСТРУКЦИЯТА ИМ; ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ИЗГРАЖДАНИ В УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ С ВИСОКО И СРЕДНО ЗАСТРОЯВАНЕ. ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО СЪС СТОКИ, ТЪРГОВИЯ НА КОНСИГНАЦИЯ, СЕРВИЗНИ УСЛУГИ, КОМИСИОННА ТЪРГОВИЯ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ДИСТРИБУТОРСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ИЗВЪРШВАНЕ НА СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, АГЕНТСКИ УСЛУГИ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, РЕЕКСПОРТ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, ХИДРО- И ТЕРМО- ИЗОЛАЦИИ, ОТКРИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ МАГАЗИНИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, БАРТЕРНИ И КОНСИГНАЦИОННИ СДЕЛКИ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ НА ХОРА И ТОВАРИ,КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТЕЗИ ПОПАДАЩИ ПОД СПЕЦИАЛЕН ЗАКОНОУСТАНОВЕН РЕЖИМ.
2016-06-03 15:01:18АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ ПЕТКОВ
ALEKSANDAR PETKOV PETKOV
БЪЛГАРИЯManager
2016-06-03 15:01:18АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ ПЕТКОВ
ALEKSANDAR PETKOV PETKOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АСИ-Р ASI-R (ЕИК: 204108370)
Check other registries about the company АСИ-Р ASI-R (ID: 204108370)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate