Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията Алия Инвестмънтс (ЕИК: 203738366)
Events with persons connected to the company Aliya Investmants (ID: 203738366)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203738366)
Към 2019-10-16 21:41:45 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-16 21:41:45 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-12-02 14:52:10КОМОДИТИ ТРЕЙДИНГ ЕНД ЛОДЖИСТИКС (СГ) ПТЕ. ЛИМИТИД
KOMODITI TREYDING END LODZHISTIKS (SG) PTE. LIMITID
СИНГАПУРSoleCapitalOwner
2016-12-02 14:52:10„Вистра Шелф Компанийс” ЕООД
„Vistra SHelf Kompaniys” EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: КОМОДИТИ ТРЕЙДИНГ ЕНД ЛОДЖИСТИКС (СГ) ПТЕ. ЛИМИТИД
2015-10-08 16:34:39Алия Инвестмънтс
Aliya Investmants
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2015-10-08 16:34:39Алия Инвестмънтс ЕООД
Aliya Investmants EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Цар Освободител 2
2015-10-08 16:34:39Алия Инвестмънтс ЕООД
Aliya Investmants EOOD
SubjectOfActivity
придобиване и застрояване на недвижими имоти; продажба, замяна, отдаване под наем и управление на недвижими имоти; инвестиране в недвижима собственост и развиване на проекти в сферата на недвижимите имоти; консултантски услуги при покупко-продажба в България; проучване, проектиране, внедряване, поддържане, управление на компютърни информационни системи; услуги в сферата на интелектуалната собственост; търговско представителство; комисионни и транспортни услуги; посредническа дейност в областта на търговията и услугите; рекламни и маркетинг дейности; извършване на всякаква друга дейност, незабранена съгласно законите на България (след получаване на необходимите лицензи или разрешения, когато такива се изискват от закона)
2015-10-08 16:34:39Филип Йейтс Уелш
Filip Yeyts Uelsh
ВЕЛИКОБРИТАНИЯManager
2015-10-08 16:34:39„Вистра Шелф Компанийс” ЕООД
„Vistra SHelf Kompaniys” EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Алия Инвестмънтс Aliya Investmants (ЕИК: 203738366)
Check other registries about the company Алия Инвестмънтс Aliya Investmants (ID: 203738366)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate