Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ЕЙ АР ПИ МЕНИДЖМЪНТ ЕНД ТЕХНИКЪЛ КЪНСЪЛТЪНСИ (ЕИК: 203644632)
Events with persons connected to the company EY AR PI MENIDZHMANT END TEHNIKAL KANSALTANSI (ID: 203644632)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203644632)
Към 2019-10-19 07:09:45 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-19 07:09:45 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-07-24 18:07:36Антоан Руменов Порожанов
Antoan Rumenov Porozhanov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-07-27 17:31:27ЕЙ АР ПИ МЕНИДЖМЪНТ ЕНД ТЕХНИКЪЛ КЪНСЪЛТЪНСИ
EY AR PI MENIDZHMANT END TEHNIKAL KANSALTANSI
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2015-07-27 17:31:27ЕЙ АР ПИ МЕНИДЖМЪНТ ЕНД ТЕХНИКЪЛ КЪНСЪЛТЪНСИ ЕАД
EY AR PI MENIDZHMANT END TEHNIKAL KANSALTANSI EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Борово ул. Ястребец 25 А
2015-07-27 17:31:27ЕЙ АР ПИ МЕНИДЖМЪНТ ЕНД ТЕХНИКЪЛ КЪНСЪЛТЪНСИ ЕАД
EY AR PI MENIDZHMANT END TEHNIKAL KANSALTANSI EAD
SubjectOfActivity
Консултантски услуги в областта на финансите, производството, внос, износ и търговия с продукти; сделки на придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях, маркетингови и рекламни услуги, счетоводни услуги; организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети, по реда на Закона за счетоводството; проучване, строителство, монтаж, разработване, управление и експлоатация на енергийни проекти, във връзка с производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници; продажба на електроенергия; проучване, проектиране, строителство на съоръженията за продажба на произведена електроенергия; проектиране и консултации във връзка с изграждането на обекти на енергетиката; както и всяка друга дейност, незабранена от закона. В случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, Дружеството предприема извършването й след получаването съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването й преди това.
2015-07-27 17:31:27Антоан Руменов Порожанов
Antoan Rumenov Porozhanov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-07-27 17:31:27Юрий Цанков Стойнев
YUriy TSankov Stoynev
БЪЛГАРИЯDirector
2015-07-27 17:31:27Антоан Руменов Порожанов
Antoan Rumenov Porozhanov
БЪЛГАРИЯDirector
2015-07-27 17:31:27Мария Атанасова Танчева
Mariya Atanasova Tancheva
БЪЛГАРИЯDirector
2015-07-27 17:31:27Юрий Цанков Стойнев
YUriy TSankov Stoynev
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЕЙ АР ПИ МЕНИДЖМЪНТ ЕНД ТЕХНИКЪЛ КЪНСЪЛТЪНСИ EY AR PI MENIDZHMANT END TEHNIKAL KANSALTANSI (ЕИК: 203644632)
Check other registries about the company ЕЙ АР ПИ МЕНИДЖМЪНТ ЕНД ТЕХНИКЪЛ КЪНСЪЛТЪНСИ EY AR PI MENIDZHMANT END TEHNIKAL KANSALTANSI (ID: 203644632)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate