Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията Финансови Активи (ЕИК: 203622237)
Events with persons connected to the company Finansovi Aktivi (ID: 203622237)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203622237)
Към 2019-10-19 21:58:47 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-19 21:58:47 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-18 15:26:55Финансови Активи АД
Finansovi Aktivi AD
SubjectOfActivity
Придобиване на предприятия и/или дялови участия в други търговски дружества, вкл. и управление на дялови участия в такива дружества, включително и такива със статус на кредитни и/или на финансови институции; отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; търговия с недвижими имоти; строителна дейност; отдаване под наем; управление на проекти; консултантска дейност, вкл. и такава в областта на сделките с недвижими имоти; оперативен и финансов лизинга на движими и недвижими имоти; организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Търговския закон; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); гаранционни сделки; търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква друга незабранена от закона дейност, при условие, че ако се изисква регистрация, разрешение или лиценз за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такава регистрация, разрешение или лиценз. Изброените дейности могат да се осъществяват и в чужбина, доколкото не са в противоречие със законодателството в съответната страна.
2018-02-15 12:30:18Финансови Активи АД
Finansovi Aktivi AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 бул. Тодор Александров 109-115
2018-02-15 12:30:18Васил Петров Джерахов
Vasil Petrov Dzherahov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-02-15 12:30:18Мариана Георгиева Георгиева
Mariana Georgieva Georgieva
БЪЛГАРИЯDirector
2018-02-15 12:30:18Боряна Маринова Николова
Boryana Marinova Nikolova
БЪЛГАРИЯDirector
2018-02-15 12:30:18Васил Петров Джерахов
Vasil Petrov Dzherahov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-01-08 14:48:45ФИНАНСОВИ АКТИВИ АД
FINANSOVI AKTIVI AD
DebtorOverSecureClaims
2016-01-08 14:48:45ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
TSENTRALNA KOOPERATIVNA BANKA AD
AtPawnCreditors
2015-07-08 19:25:05Финансови Активи
Finansovi Aktivi
LegalForm
Акционерно дружество
2015-07-08 19:25:05Финансови Активи АД
Finansovi Aktivi AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 бул. Тодор Александров 141
2015-07-08 19:25:05Финансови Активи АД
Finansovi Aktivi AD
SubjectOfActivity
Придобиване на предприятия или дялови участия в търговски дружества; сделки с недвижими имоти; управление на недвижими имоти; управление на проекти; консултантска дейност; търговско представителство на местни и чуждестранни лица, както и всякаква друга незабранена от закона дейност, при условие, че ако се изисква регистрация, разрешение или лиценз за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такава регистрация, разрешение или лиценз.
2015-07-08 19:25:05Милена Юлианова Жилиева
Milena YUlianova ZHilieva
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-07-08 19:25:05Андрей Цветков Пресолски
Andrey TSvetkov Presolski
БЪЛГАРИЯDirector
2015-07-08 19:25:05Милена Юлианова Жилиева
Milena YUlianova ZHilieva
БЪЛГАРИЯDirector
2015-07-08 19:25:05Емил Георгиев Борисов
Emil Georgiev Borisov
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата Финансови Активи Finansovi Aktivi (ЕИК: 203622237)
Check other registries about the company Финансови Активи Finansovi Aktivi (ID: 203622237)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate