Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията Матадор Прайм (ЕИК: 203248647)
Events with persons connected to the company Matador Praym (ID: 203248647)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203248647)
Към 2019-11-13 17:25:09 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-11-13 17:25:09 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-02-25 14:38:17Булкапитал Инвестмънтс ООД
Bulkapital Investmants OOD
ИСПАНИЯPartner
2016-02-25 14:38:17Мигел Феликс Сан Себастиан Лобато
Migel Feliks San Sebastian Lobato
ИСПАНИЯPartner
2016-02-25 14:38:17Сантяго Перес Серано
Santyago Peres Serano
БЪЛГАРИЯPartner
2016-02-25 14:38:17Антонио Гамасо Реал
Antonio Gamaso Real
ИСПАНИЯPartner
2016-02-25 14:38:17Виктор Симон Канал
Viktor Simon Kanal
ИСПАНИЯPartner
2016-02-25 14:38:17Хосе Мария Техедор Вилялба
Hose Mariya Tehedor Vilyalba
ИСПАНИЯPartner
2016-02-25 14:38:17Де Ла Пуенте Хестион
De La Puente Hestion
ИСПАНИЯPartner
2016-02-25 14:38:17Антонио Гамасо Реал
Antonio Gamaso Real
ИСПАНИЯShareTransfer
5002 Sell to: Мигел Фелкикс Сан Себастиан Лобато
2016-02-25 14:38:17Мигел Фелкикс Сан Себастиан Лобато
Migel Felkiks San Sebastian Lobato
ИСПАНИЯShareTransfer
5002 Buy from: Антонио Гамасо Реал
2016-02-25 14:38:17Антонио Гамасо Реал
Antonio Gamaso Real
ИСПАНИЯShareTransfer
24999 Sell to: Булкапитал Инвестмънтс
2016-02-25 14:38:17Антонио Гамасо Реал
Antonio Gamaso Real
ИСПАНИЯShareTransfer
2499 Sell to: Де Ла Пуенте Хестион ООД
2016-02-25 14:38:17Сантяго Перес Серано
Santyago Peres Serano
ИСПАНИЯShareTransfer
2500 Sell to: Хосе Мария Техедор Вилялба
2016-02-25 14:38:17Хосе Мария Техедор Вилялба
Hose Mariya Tehedor Vilyalba
ИСПАНИЯShareTransfer
2500 Buy from: Сантяго Перес Серано
2016-02-25 14:38:17Виктор Симон Канал
Viktor Simon Kanal
ИСПАНИЯShareTransfer
7000 Sell to: Хосе Мария Техедор Вилялба
2016-02-25 14:38:17Хосе Мария Техедор Вилялба
Hose Mariya Tehedor Vilyalba
ИСПАНИЯShareTransfer
7000 Buy from: Виктор Симон Канал
2016-02-25 14:38:17Антонио Гамасо Реал
Antonio Gamaso Real
ИСПАНИЯShareTransfer
3000 Sell to: Хосе Мария Техедор Вилялба
2016-02-25 14:38:17Хосе Мария Техедор Вилялба
Hose Mariya Tehedor Vilyalba
ИСПАНИЯShareTransfer
3000 Buy from: Антонио Гамасо Реал
2015-11-02 17:37:44Матадор Прайм ООД
Matador Praym OOD
SubjectOfActivity
Приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти; - Изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; - Управление на портфейл; - Предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; - Предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;както и извършване в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство на допълнителни инвестиционни услуги и дейности, както следва: - Съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; - Предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; - Консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; - Предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги: - Инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти.
2015-11-02 17:37:44Васил Пламенов Караиванов
Vasil Plamenov Karaivanov
БЪЛГАРИЯManager
2015-01-14 16:18:24Матадор Прайм ООД
Matador Praym OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 Свети Наум 30
2014-10-03 16:01:44Матадор Прайм
Matador Praym
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2014-10-03 16:01:44Матадор Прайм ООД
Matador Praym OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 Витоша 72
2014-10-03 16:01:44Матадор Прайм ООД
Matador Praym OOD
SubjectOfActivity
бизнес консултации и бизнес анализ, реклама, бизнес администрация, маркетингов анализ и изследвания, както и всякакви други правни сделки, които не са забранени от българското законодателство.
2014-10-03 16:01:44Войко Одлазек
Voyko Odlazek
СЛОВЕНИЯManager
2014-10-03 16:01:44Радослав Руменов Дурев
Radoslav Rumenov Durev
БЪЛГАРИЯManager
2014-10-03 16:01:44Виктор Симон Канал
Viktor Simon Kanal
ИСПАНИЯManager
2014-10-03 16:01:44Сантяго Перес Серано
Santyago Peres Serano
ИСПАНИЯPartner
2014-10-03 16:01:44Антонио Гамасо Реал
Antonio Gamaso Real
ИСПАНИЯPartner
2014-10-03 16:01:44Виктор Симон Канал
Viktor Simon Kanal
ИСПАНИЯPartner
2014-10-03 16:01:44Де Ла Пуенте Хестион
De La Puente Hestion
ИСПАНИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата Матадор Прайм Matador Praym (ЕИК: 203248647)
Check other registries about the company Матадор Прайм Matador Praym (ID: 203248647)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate