Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията БИО - АГРО РЕСУРС ПЛЮС (ЕИК: 203178024)
Events with persons connected to the company BIO - AGRO RESURS PLYUS (ID: 203178024)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203178024)
Към 2019-10-24 04:32:44 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-24 04:32:44 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-09-10 11:20:16ОЛЬГА БОРИСОВНА ДРОЗДОВСКАЯ
OLXGA BORISOVNA DROZDOVSKAYA
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯPartner
2016-09-10 11:20:16ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА ДЕРГАЧЕВА
GALINA SERGEEVNA DERGACHEVA
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯPartner
2016-09-10 11:20:16АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ САЛИМОНОВ
ALEKSEY ALEKSEEVICH SALIMONOV
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯPartner
2016-09-10 11:20:16ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА РУМЯНЦЕВА
LIDIYA NIKOLAEVNA RUMYANTSEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2016-09-10 11:20:16ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СИБИЛЬ
YURIY ALEKSANDROVICH SIBILX
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯShareTransfer
12 Sell to: ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА ДЕРГАЧЕВА
2016-09-10 11:20:16ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА ДЕРГАЧЕВА
GALINA SERGEEVNA DERGACHEVA
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯShareTransfer
12 Buy from: ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СИБИЛЬ
2016-09-10 11:20:16СЕРГЕЙ ВАСИЛЕВИЧ ДРОЗДОВСКИЙ
SERGEY VASILEVICH DROZDOVSKIY
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯShareTransfer
26 Sell to: ОЛЬГА БОРИСОВНА ДРОЗДОВСКАЯ
2016-09-10 11:20:16ОЛЬГА БОРИСОВНА ДРОЗДОВСКАЯ
OLXGA BORISOVNA DROZDOVSKAYA
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯShareTransfer
26 Buy from: СЕРГЕЙ ВАСИЛЕВИЧ ДРОЗДОВСКИЙ
2016-09-10 11:20:16ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СИБИЛЬ
YURIY ALEKSANDROVICH SIBILX
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯShareTransfer
1 Sell to: ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА РУМЯНЦЕВА
2016-09-10 11:20:16ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА РУМЯНЦЕВА
LIDIYA NIKOLAEVNA RUMYANTSEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Buy from: ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СИБИЛЬ
2016-09-10 11:20:16ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СИБИЛЬ
YURIY ALEKSANDROVICH SIBILX
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯShareTransfer
4 Sell to: АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ САЛИМОНОВ
2016-09-10 11:20:16АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ САЛИМОНОВ
ALEKSEY ALEKSEEVICH SALIMONOV
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯShareTransfer
4 Buy from: ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СИБИЛЬ
2016-07-13 16:37:32ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА РУМЯНЦЕВА
LIDIYA NIKOLAEVNA RUMYANTSEVA
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯPartner
2016-07-13 16:37:32МЛАДЕН ЙОРДАНОВ СТАНЕВ
MLADEN YORDANOV STANEV
БЪЛГАРИЯPartner
2016-07-13 16:37:32НИНА СТЕФАНОВА БОЯДЖИЕВА
NINA STEFANOVA BOYADZHIEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2016-07-13 16:37:32КРАСЕН РУСЕВ КОСТОВ
KRASEN RUSEV KOSTOV
БЪЛГАРИЯPartner
2016-07-13 16:37:32МАРТИН НИКОЛАЕВ НЕШЕВ
MARTIN NIKOLAEV NESHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2016-07-13 16:37:32ВЕНЕЛИН ЖЕЧЕВ ИВАНОВ
VENELIN ZHECHEV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2016-07-13 16:37:32ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА РУМЯНЦЕВА
LIDIYA NIKOLAEVNA RUMYANTSEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5 Sell to: КРАСЕН РУСЕВ КОСТОВ
2016-07-13 16:37:32КРАСЕН РУСЕВ КОСТОВ
KRASEN RUSEV KOSTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5 Buy from: ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА РУМЯНЦЕВА
2016-07-13 16:37:32ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА РУМЯНЦЕВА
LIDIYA NIKOLAEVNA RUMYANTSEVA
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯShareTransfer
2 Sell to: ВЕНЕЛИН ЖЕЧЕВ ИВАНОВ
2016-07-13 16:37:32ВЕНЕЛИН ЖЕЧЕВ ИВАНОВ
VENELIN ZHECHEV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Buy from: ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА РУМЯНЦЕВА
2016-07-13 16:37:32ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА РУМЯНЦЕВА
LIDIYA NIKOLAEVNA RUMYANTSEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3 Sell to: НИНА СТЕФАНОВА БОЯДЖИЕВА
2016-07-13 16:37:32НИНА СТЕФАНОВА БОЯДЖИЕВА
NINA STEFANOVA BOYADZHIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3 Buy from: ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА РУМЯНЦЕВА
2016-07-13 16:37:32МЛАДЕН ЙОРДАНОВ СТАНЕВ
MLADEN YORDANOV STANEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3 Sell to: МАРТИН НИКОЛАЕВ НЕШЕВ
2016-07-13 16:37:32МАРТИН НИКОЛАЕВ НЕШЕВ
MARTIN NIKOLAEV NESHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3 Buy from: МЛАДЕН ЙОРДАНОВ СТАНЕВ
2016-07-13 16:37:32МЛАДЕН ЙОРДАНОВ СТАНЕВ
MLADEN YORDANOV STANEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Sell to: ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА РУМЯНЦЕВА
2016-07-13 16:37:32ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА РУМЯНЦЕВА
LIDIYA NIKOLAEVNA RUMYANTSEVA
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯShareTransfer
1 Buy from: МЛАДЕН ЙОРДАНОВ СТАНЕВ
2016-06-08 16:27:50МЛАДЕН ЙОРДАНОВ СТАНЕВ
MLADEN YORDANOV STANEV
БЪЛГАРИЯPartner
2016-06-08 16:27:50МАРТИН НИКОЛАЕВ НЕШЕВ
MARTIN NIKOLAEV NESHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2016-06-08 16:27:50МЛАДЕН ЙОРДАНОВ СТАНЕВ
MLADEN YORDANOV STANEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Sell to: МАРТИН НИКОЛАЕВ НЕШЕВ
2016-06-08 16:27:50МАРТИН НИКОЛАЕВ НЕШЕВ
MARTIN NIKOLAEV NESHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Buy from: МЛАДЕН ЙОРДАНОВ СТАНЕВ
2016-01-12 11:28:08ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА РУМЯНЦЕВА
LIDIYA NIKOLAEVNA RUMYANTSEVA
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯPartner
2016-01-12 11:28:08ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СИБИЛ
YURIY ALEKSANDROVICH SIBIL
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯPartner
2016-01-12 11:28:08СЕРГЕЙ ВАСИЛЕВИЧ ДРОЗДОВСКИ
SERGEY VASILEVICH DROZDOVSKI
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯPartner
2016-01-12 11:28:08ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРЕНКО
VYACHESLAV GRIGORENKO
УКРАЙНАPartner
2016-01-12 11:28:08МАРТИН НИКОЛАЕВ НЕШЕВ
MARTIN NIKOLAEV NESHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2016-01-12 11:28:08СЕРГЕЙ ВАСИЛЕВИЧ ДРОЗДОВСКИ
SERGEY VASILEVICH DROZDOVSKI
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯShareTransfer
1 Sell to: ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА РУМЯНЦЕВА
2016-01-12 11:28:08ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА РУМЯНЦЕВА
LIDIYA NIKOLAEVNA RUMYANTSEVA
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯShareTransfer
1 Buy from: СЕРГЕЙ ВАСИЛЕВИЧ ДРОЗДОВСКИ
2016-01-12 11:28:08СЕРГЕЙ ВАСИЛЕВИЧ ДРОЗДОВСКИ
SERGEY VASILEVICH DROZDOVSKI
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯShareTransfer
3 Sell to: ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СИБИЛ
2016-01-12 11:28:08ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СИБИЛ
YURIY ALEKSANDROVICH SIBIL
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯShareTransfer
3 Buy from: СЕРГЕЙ ВАСИЛЕВИЧ ДРОЗДОВСКИ
2016-01-12 11:28:08ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРЕНКО
VYACHESLAV GRIGORENKO
УКРАЙНАShareTransfer
3 Sell to: ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА РУМЯНЦЕВА
2016-01-12 11:28:08ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА РУМЯНЦЕВА
LIDIYA NIKOLAEVNA RUMYANTSEVA
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯShareTransfer
3 Buy from: ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРЕНКО
2016-01-12 11:28:08ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА РУМЯНЦЕВА
LIDIYA NIKOLAEVNA RUMYANTSEVA
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯShareTransfer
3 Sell to: МАРТИН НИКОЛАЕВ НЕШЕВ
2016-01-12 11:28:08МАРТИН НИКОЛАЕВ НЕШЕВ
MARTIN NIKOLAEV NESHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3 Buy from: ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА РУМЯНЦЕВА
2015-10-20 10:22:38КОСТЯНТИН МАРЧЕНКО
KOSTYANTIN MARCHENKO
УКРАЙНАPartner
2015-10-20 10:22:38МЛАДЕН ЙОРДАНОВ СТАНЕВ
MLADEN YORDANOV STANEV
БЪЛГАРИЯPartner
2015-10-20 10:22:38ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРЕНКО
VYACHESLAV GRIGORENKO
УКРАЙНАPartner
2015-10-20 10:22:38ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СИБИЛ
YURIY ALEKSANDROVICH SIBIL
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯPartner
2015-10-20 10:22:38ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СИБИЛ
YURIY ALEKSANDROVICH SIBIL
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯShareTransfer
6 Sell to: ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРЕНКО
2015-10-20 10:22:38ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРЕНКО
VYACHESLAV GRIGORENKO
БЪЛГАРИЯShareTransfer
6 Buy from: ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СИБИЛ
2015-10-20 10:22:38МЛАДЕН ЙОРДАНОВ СТАНЕВ
MLADEN YORDANOV STANEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3 Sell to: КОСТЯНТИН МАРЧЕНКО
2015-10-20 10:22:38КОСТЯНТИН МАРЧЕНКО
KOSTYANTIN MARCHENKO
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3 Buy from: МЛАДЕН ЙОРДАНОВ СТАНЕВ
2015-06-23 14:29:42НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА ТАТАРИНОВА
NADEZHDA ALEKSEEVNA TATARINOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2015-06-23 14:29:42ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА РУМЯНЦЕВА
LIDIYA NIKOLAEVNA RUMYANTSEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2015-06-23 14:29:42ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА РУМЯНЦЕВА
LIDIYA NIKOLAEVNA RUMYANTSEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4 Sell to: НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА ТАТАРИНОВА
2015-06-23 14:29:42НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА ТАТАРИНОВА
NADEZHDA ALEKSEEVNA TATARINOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4 Buy from: ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА РУМЯНЦЕВА
2014-12-23 15:24:18МЛАДЕН ЙОРДАНОВ СТАНЕВ
MLADEN YORDANOV STANEV
БЪЛГАРИЯManager
2014-12-23 15:24:18ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА РУМЯНЦЕВА
LIDIYA NIKOLAEVNA RUMYANTSEVA
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯManager
2014-08-07 12:57:44БИО - АГРО РЕСУРС ПЛЮС
BIO - AGRO RESURS PLYUS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2014-08-07 12:57:44БИО - АГРО РЕСУРС ПЛЮС ООД
BIO - AGRO RESURS PLYUS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 - ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ МАЙСТОРА 11 - -
2014-08-07 12:57:44БИО - АГРО РЕСУРС ПЛЮС ООД
BIO - AGRO RESURS PLYUS OOD
SubjectOfActivity
организация на селскостопанското производство и преработка на селскостопанска продукция, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон или друг нормативен акт, като дейностите, за които се изисква лиценз или друго разрешение за осъществяването им, ще бъдат извършвани след издаването им
2014-08-07 12:57:44МЛАДЕН ЙОРДАНОВ СТАНЕВ
MLADEN YORDANOV STANEV
БЪЛГАРИЯManager
2014-08-07 12:57:44ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА РУМЯНЦЕВА
LIDIYA NIKOLAEVNA RUMYANTSEVA
БЪЛГАРИЯManager
2014-08-07 12:57:44СИБИЛ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
SIBIL YURIY ALEKSANDROVICH
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯPartner
2014-08-07 12:57:44МЛАДЕН ЙОРДАНОВ СТАНЕВ
MLADEN YORDANOV STANEV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-08-07 12:57:44ДРОЗДОВСКИЙ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ
DROZDOVSKIY KONSTANTIN SERGEEVICH
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯPartner
2014-08-07 12:57:44ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА РУМЯНЦЕВА
LIDIYA NIKOLAEVNA RUMYANTSEVA
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯPartner
2014-08-07 12:57:44ДРОЗДОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВАСИЛИЕВИЧ
DROZDOVSKIY SERGEY VASILIEVICH
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата БИО - АГРО РЕСУРС ПЛЮС BIO - AGRO RESURS PLYUS (ЕИК: 203178024)
Check other registries about the company БИО - АГРО РЕСУРС ПЛЮС BIO - AGRO RESURS PLYUS (ID: 203178024)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate