Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ВИП ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ (ЕИК: 202801034)
Events with persons connected to the company VIP FASILITI MENIDZHMANT (ID: 202801034)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202801034)
Към 2019-10-13 20:32:14 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-13 20:32:14 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-01-31 13:14:56ВИП ИВЕНТ И ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ
VIP IVENT I FASILITI MENIDZHMANT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2017-01-31 13:14:56ВИП ХОЛДИНГ
VIP HOLDING
БЪЛГАРИЯPartner
2017-01-31 13:14:56Десислава Иванова Станчева
Desislava Ivanova Stancheva
БЪЛГАРИЯPartner
2017-01-31 13:14:56ВИП ХОЛДИНГ
VIP HOLDING
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-01-31 13:14:56ВИП ХОЛДИНГ
VIP HOLDING
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: Десислава Иванова Станчева
2017-01-31 13:14:56Десислава Иванова Станчева
Desislava Ivanova Stancheva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: ВИП ХОЛДИНГ
2017-01-24 12:50:55ВИП ИВЕНТ И ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
VIP IVENT I FASILITI MENIDZHMANT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ул. Васил Кънчев 26
2017-01-24 12:50:55ВИП ИВЕНТ И ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
VIP IVENT I FASILITI MENIDZHMANT EOOD
SubjectOfActivity
Консултантска дейност, извършване на дейност по усвояване на средства по европейски, национални и други фондове, проекти и програми; предоставяне на специализирани решения и услуги за научноизследователска дейност; бизнес консултации; организиране на събития; управление на проекти; разпространение на информация и предоставяне на онлайн дигитални решения за фирми, организации с нестопанска цел, асоциации или държавни агенции и други структури за техните бизнес нужди; консултиране и съдействие при сертифициране на системи за управление в съответствие с международните стандарти; Консултантски дейности по СЕ маркировка и патенти; Консултантски дейности по разработване и внедряване на системи за управление и контрол; риск мениджмънт; анализ на работна среда; вътрешен одит; обучения; търговско представителство и посредничество; консултантски услуги; комисионни сделки; както и всяка друга дейност, незабранена от закона и след придобиване съответните разрешителни и лицензи, в случай, че такива са необходими.
2015-09-02 21:39:14Десислава Иванова Станчева
Desislava Ivanova Stancheva
БЪЛГАРИЯManager
2013-10-29 12:15:49ВИП ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ
VIP FASILITI MENIDZHMANT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2013-10-29 12:15:49ВИП ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
VIP FASILITI MENIDZHMANT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 ул. Васил Кънчев 26
2013-10-29 12:15:49ВИП ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
VIP FASILITI MENIDZHMANT EOOD
SubjectOfActivity
производство, търговия и услуги, както и всяка друга незабранена дейност от закона.
2013-10-29 12:15:49Полина Николова Павлова-Антонова
Polina Nikolova Pavlova-Antonova
БЪЛГАРИЯManager
2013-10-29 12:15:49ВИП ХОЛДИНГ
VIP HOLDING
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ВИП ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ VIP FASILITI MENIDZHMANT (ЕИК: 202801034)
Check other registries about the company ВИП ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ VIP FASILITI MENIDZHMANT (ID: 202801034)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate