Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ЕФТА СЪРВИСИС (ЕИК: 202772369)
Events with persons connected to the company EFTA SARVISIS (ID: 202772369)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202772369)
Към 2019-10-18 11:35:33 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-18 11:35:33 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 1 обществени поръчки за 76 000,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-03-13 17:04:19ЕФТА СЪРВИСИС ЕООД
EFTA SARVISIS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ул. Нишава 106
2018-03-13 17:04:19ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ТУШАНОВ
LYUBOMIR VASILEV TUSHANOV
БЪЛГАРИЯManager
2017-06-29 10:59:58ЕФТА СЪРВИСИС ЕООД
EFTA SARVISIS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 Център ул. Свиленица 15
2017-06-29 10:59:58ЕФТА СЪРВИСИС ЕООД
EFTA SARVISIS EOOD
SubjectOfActivity
Финансови и счетоводни услуги; Търговско представителство и посредничество; Комисионни сделки; Проектно, управленско и юридическо консултиране, оценки и анализи, стратегически документи, социологически проучвания, събиране и обработка на данни, мерки за публичност, консултации относно приложимите режими на държавни помощи; Разработване на информационни, комуникационни планове и стратегии; Предоставяне на рекламни услуги; Консултиране и извършване на сделки с интелектуална собственост; Консултантски услуги, свързани с разработването на програми и проекти, кандидатстващи за финансиране по различни заеми, донорски програми, в т.ч. по фондове на ЕС; Предварителни, междинни и окончателни оценки на Оперативните програми в България; Подготовка на документация – тръжна, договорна и проектни предложения/формуляри, формуляри за кандидатстване(апликационни форми), с цел финансиране по програми; Консултиране, подпомагане и администриране на проекти в рамките на проектния цикъл; Консултантски услуги във връзка управление и изпълнение на проекти и програми, получили финансиране; Идентифициране и разработване на приложими проектни идеи; Изграждане на специфично ноу–хау и предоставянето му като услуга на получатели на финансиране от финансиращи организации и фондове, в това число по фондове финансирани от ЕС и/или други специализирани фондове, заеми и/или финансови инструменти; Консултантски услуги за разработване на стратегии, анализи, проучвания, процедурни наръчници, структурна и функционална оптимизация на бизнес процеси; Провеждане на специализирани обучения свързани с разработването и управлението на проекти; Предпроектни и инженерингови проучвания, финансови, административни, маркетингови консултантски услуги и всяка друга дейност, която не е забранена от закона или изисква специално административно разрешение.
2014-09-02 12:08:19ЕФТА СЪРВИСИС ЕООД
EFTA SARVISIS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Стрелбище ул. Нишава 106
2014-09-02 12:08:19ВАСИЛ ПЕТКОВ ТУШАНОВ
VASIL PETKOV TUSHANOV
БЪЛГАРИЯManager
2013-10-08 19:11:24ЕФТА СЪРВИСИС
EFTA SARVISIS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2013-10-08 19:11:24ЕФТА СЪРВИСИС ЕООД
EFTA SARVISIS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Нишава 106
2013-10-08 19:11:24ЕФТА СЪРВИСИС ЕООД
EFTA SARVISIS EOOD
SubjectOfActivity
Финансови и счетоводни услуги; Търговско представителство и посредничество; Комисионни сделки; Разработване на информационни, комуникационни планове и стратегии; Предоставяне на рекламни услуги; Консултиране и извършване на сделки с интелектуална собственост; Консултантски услуги за разработване на програми и проекти, кандидатстващи за финансиране по различни заеми, донорски програми, в т.ч. по фондове на ЕС; Предварителни, междинни и окончателни оценки на Оперативните програми в България; Подготовка на документация – тръжна, договорна и проектни предложения/формуляри, апликационни форми, кандидатстващи за финансиране по програми; Консултиране, подпомагане и администриране на проекти в рамките на проектния цикъл; Консултантски услуги за управление и изпълнение на проекти и програми, получили финансиране; Идентификация и разработка на приложими проектни идеи; Изграждане на специфично ноу–хау и предоставянето му като услуга на получатели на финансиране от финансиращи организации и фондове, в това число по фондове финансирани от ЕС и/или други специализирани фондове и заеми; Консултантски услуги за разработване на стратегии, анализи, проучвания, процедурни наръчници, структурна и функционална оптимизация на бизнес процеси; Провеждане на специализирани обучения свързани с разработването и управлението на проекти; Предпроектни и инженерингови проучвания, финансови, административни, маркетингови консултантски услуги и всяка друга дейност, която не е забранена от закона или изисква специално административно разрешение.
2013-10-08 19:11:24ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ТУШАНОВ
LYUBOMIR VASILEV TUSHANOV
БЪЛГАРИЯManager
2013-10-08 19:11:24ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ТУШАНОВ
LYUBOMIR VASILEV TUSHANOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЕФТА СЪРВИСИС EFTA SARVISIS (ЕИК: 202772369)
Check other registries about the company ЕФТА СЪРВИСИС EFTA SARVISIS (ID: 202772369)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate