Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията УНИК БГ (ЕИК: 202435715)
Events with persons connected to the company UNIK BG (ID: 202435715)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202435715)
Към 2019-10-19 14:26:27 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-19 14:26:27 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-04-04 12:26:11УНИК БГ
UNIK BG
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2018-04-04 12:26:11УНИК БГ ЕООД
UNIK BG EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 Дружба 51 Б
2018-04-04 12:26:11УНИК БГ ЕООД
UNIK BG EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 бул. Цар Борис 3-ти 225А
2018-04-04 12:26:11ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯManager
2018-04-04 12:26:11ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2018-04-04 12:26:11Спиридон Панайотис Бацарис
Spiridon Panayotis Batsaris
ГЪРЦИЯShareTransfer
57,5 Sell to: ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
2018-04-04 12:26:11ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
57,5 Buy from: Спиридон Панайотис Бацарис
2018-04-04 12:26:11Йоргос Абаджис
Yorgos Abadzhis
ГЪРЦИЯShareTransfer
245 Sell to: ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
2018-04-04 12:26:11ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
245 Buy from: Йоргос Абаджис
2018-04-04 12:26:11Савас Василиос Кесаноглу
Savas Vasilios Kesanoglu
ГЪРЦИЯShareTransfer
25 Sell to: ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
2018-04-04 12:26:11ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
25 Buy from: Савас Василиос Кесаноглу
2018-04-04 12:26:11Полихронис Макропулос
Polihronis Makropulos
ГЪРЦИЯShareTransfer
75 Sell to: ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
2018-04-04 12:26:11ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
75 Buy from: Полихронис Макропулос
2018-04-04 12:26:11Панайотис Димитропулос
Panayotis Dimitropulos
ГЪРЦИЯShareTransfer
40 Sell to: ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
2018-04-04 12:26:11ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
40 Buy from: Панайотис Димитропулос
2018-04-04 12:26:11Йоргос Панайотис Бацарис
Yorgos Panayotis Batsaris
БЪЛГАРИЯShareTransfer
57,5 Sell to: ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
2018-04-04 12:26:11ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
57,5 Buy from: Йоргос Панайотис Бацарис
2017-06-12 17:01:50УНИК БГ ООД
UNIK BG OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Витоша 32А
2017-03-08 17:22:36УНИК БГ ООД
UNIK BG OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 бул. Цар Борис 3-ти 225А
2016-04-15 18:36:14Савас Василиос Кесаноглу
Savas Vasilios Kesanoglu
ГЪРЦИЯManager
2016-04-15 18:36:14Йоргос Панайотис Бацарис
Yorgos Panayotis Batsaris
ГЪРЦИЯPartner
2016-04-15 18:36:14Спиридон Панайотис Бацарис
Spiridon Panayotis Batsaris
ГЪРЦИЯPartner
2016-04-15 18:36:14Йоргос Абаджис
Yorgos Abadzhis
ГЪРЦИЯPartner
2016-04-15 18:36:14Полихронис Макропулос
Polihronis Makropulos
ГЪРЦИЯPartner
2016-04-15 18:36:14Саввас Василиос Кесаноглу
Savvas Vasilios Kesanoglu
ГЪРЦИЯPartner
2016-04-15 18:36:14Спиридон Панайотис Бацарис; Йоргос Панайотис Бацарис
Spiridon Panayotis Batsaris; Yorgos Panayotis Batsaris
ГЪРЦИЯPartner
2016-04-15 18:36:14Панайотис Димитропулос
Panayotis Dimitropulos
ГЪРЦИЯPartner
2016-04-15 18:36:14Калоян Вихренов Тончев
Kaloyan Vihrenov Tonchev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
25 Sell to: Савас Василиос Кесаноглу
2016-04-15 18:36:14Савас Василиос Кесаноглу
Savas Vasilios Kesanoglu
ГЪРЦИЯShareTransfer
25 Buy from: Калоян Вихренов Тончев
2016-04-15 18:36:14Александър Йорданов Тошков
Aleksandar Yordanov Toshkov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Sell to: Йоргос Абаджис
2016-04-15 18:36:14Йоргос Абаджис
Yorgos Abadzhis
ГЪРЦИЯShareTransfer
50 Buy from: Александър Йорданов Тошков
2016-04-15 18:36:14Мартин Миленов Горанов
Martin Milenov Goranov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
57 Sell to: Спиридон Панайотис Бацарис
2016-04-15 18:36:14Спиридон Панайотис Бацарис
Spiridon Panayotis Batsaris
ГЪРЦИЯShareTransfer
57 Buy from: Мартин Миленов Горанов
2016-04-15 18:36:14Мартин Миленов Горанов
Martin Milenov Goranov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Sell to: Спиридон Панайотис Бацарис; Йоргос Панайотис Бацарис
2016-04-15 18:36:14Спиридон Панайотис Бацарис; Йоргос Панайотис Бацарис
Spiridon Panayotis Batsaris; Yorgos Panayotis Batsaris
ГЪРЦИЯShareTransfer
1 Buy from: Мартин Миленов Горанов
2016-04-15 18:36:14Мартин Миленов Горанов
Martin Milenov Goranov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
57 Sell to: Йоргос Панайотис Бацарис
2016-04-15 18:36:14Йоргос Панайотис Бацарис
Yorgos Panayotis Batsaris
ГЪРЦИЯShareTransfer
57 Buy from: Мартин Миленов Горанов
2015-02-12 17:59:58Йоргос Абаджис
Yorgos Abadzhis
ГЪРЦИЯPartner
2015-02-12 17:59:58Александър Йорданов Тошков
Aleksandar Yordanov Toshkov
БЪЛГАРИЯPartner
2015-02-12 17:59:58Мартин Миленов Горанов
Martin Milenov Goranov
БЪЛГАРИЯPartner
2015-02-12 17:59:58Йоргос Абаджис
Yorgos Abadzhis
ГЪРЦИЯShareTransfer
30 Sell to: Александър Йорданов Тошков
2015-02-12 17:59:58Александър Йорданов Тошков
Aleksandar Yordanov Toshkov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
30 Buy from: Йоргос Абаджис
2015-02-12 17:59:58Мартин Миленов Горанов
Martin Milenov Goranov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: Александър Йорданов Тошков
2015-02-12 17:59:58Александър Йорданов Тошков
Aleksandar Yordanov Toshkov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: Мартин Миленов Горанов
2013-03-04 12:24:59УНИК БГ ООД
UNIK BG OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 ул. НИКОЛА ГАБРОВСКИ 12
2013-02-05 16:12:33УНИК БГ
UNIK BG
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2013-02-05 16:12:33УНИК БГ ООД
UNIK BG OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Черни връх 73
2013-02-05 16:12:33УНИК БГ ООД
UNIK BG OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Черни връх 73
2013-02-05 16:12:33УНИК БГ ООД
UNIK BG OOD
SubjectOfActivity
покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; външна и вътрешнотърговска дейност със санитарни и хигиенни материали, хартия, ароматизатори, както и стоки и услуги от всякакъв вид; представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и друга дейност по смисъла на чл. 1 от Търговския закон
2013-02-05 16:12:33Мартин Миленов Горанов
Martin Milenov Goranov
БЪЛГАРИЯManager
2013-02-05 16:12:33Йоргос Абаджис
Yorgos Abadzhis
ГЪРЦИЯManager
2013-02-05 16:12:33Мартин Миленов Горанов
Martin Milenov Goranov
БЪЛГАРИЯPartner
2013-02-05 16:12:33Йоргос Абаджис
Yorgos Abadzhis
ГЪРЦИЯPartner
2013-02-05 16:12:33Полихронис Макропулос
Polihronis Makropulos
ГЪРЦИЯPartner
2013-02-05 16:12:33Калоян Вихренов Тончев
Kaloyan Vihrenov Tonchev
БЪЛГАРИЯPartner
2013-02-05 16:12:33Панайотис Димитропулос
Panayotis Dimitropulos
ГЪРЦИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата УНИК БГ UNIK BG (ЕИК: 202435715)
Check other registries about the company УНИК БГ UNIK BG (ID: 202435715)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate