Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ (ЕИК: 202434289)
Events with persons connected to the company RAYFAYZEN LIZING (ID: 202434289)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202434289)
Към 2019-10-17 10:10:03 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-17 10:10:03 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-02-03 10:26:54РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ
RAYFAYZEN LIZING
TransformingCompany
2014-02-03 10:26:54РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA
Successor703
2013-11-01 09:56:00Васил Костадинов Кошничаров
Vasil Kostadinov Koshnicharov
BranchManagers
2013-11-01 09:20:35Васил Костадинов Кошничаров
Vasil Kostadinov Koshnicharov
BranchManagers
2013-10-31 16:16:00Николай Иванов Христов
Nikolay Ivanov Hristov
BranchManagers
2013-10-31 15:07:23Васил Костадинов Кошничаров
Vasil Kostadinov Koshnicharov
BranchManagers
2013-10-31 13:32:42Васил Костадинов Кошничаров
Vasil Kostadinov Koshnicharov
BranchManagers
2013-10-31 12:54:43Васил Костадинов Кошничаров
Vasil Kostadinov Koshnicharov
BranchManagers
2013-10-31 12:46:47Васил Костадинов Кошничаров
Vasil Kostadinov Koshnicharov
BranchManagers
2013-10-31 12:28:09Васил Костадинов Кошничаров
Vasil Kostadinov Koshnicharov
BranchManagers
2013-10-31 12:15:54Васил Костадинов Кошничаров
Vasil Kostadinov Koshnicharov
BranchManagers
2013-10-31 11:51:29Николай Иванов Христов
Nikolay Ivanov Hristov
BranchManagers
2013-10-31 11:16:12Екатерина Атанасова Христова
Ekaterina Atanasova Hristova
BranchManagers
2013-10-31 10:22:12Екатерина Атанасова Христова
Ekaterina Atanasova Hristova
BranchManagers
2013-10-31 10:16:21Николай Иванов Христов
Nikolay Ivanov Hristov
BranchManagers
2013-10-31 10:11:08Екатерина Атанасова Христова
Ekaterina Atanasova Hristova
BranchManagers
2013-10-31 10:04:45Екатерина Атанасова Христова
Ekaterina Atanasova Hristova
BranchManagers
2013-10-31 10:00:18Екатерина Атанасова Христова
Ekaterina Atanasova Hristova
BranchManagers
2013-10-31 09:49:18ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManagers
2013-10-31 09:34:48ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManagers
2013-10-24 16:16:20Николай Иванов Христов
Nikolay Ivanov Hristov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-10-24 16:16:20Николай Иванов Христов
Nikolay Ivanov Hristov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-05-20 09:40:03Екатерина Атанасова Христова
Ekaterina Atanasova Hristova
BranchManagers
2013-05-18 15:24:42Екатерина Атанасова Христова
Ekaterina Atanasova Hristova
BranchManagers
2013-05-14 15:39:28РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ ЕАД
RAYFAYZEN LIZING EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-05-14 15:23:33РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ ЕАД
RAYFAYZEN LIZING EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-05-10 16:32:46Екатерина Атанасова Христова
Ekaterina Atanasova Hristova
BranchManagers
2013-05-10 15:31:43Екатерина Атанасова Христова
Ekaterina Atanasova Hristova
BranchManagers
2013-05-10 15:14:22Екатерина Атанасова Христова
Ekaterina Atanasova Hristova
BranchManagers
2013-05-10 13:58:56Васил Костадинов Кошничаров
Vasil Kostadinov Koshnicharov
BranchManagers
2013-05-10 13:48:02Екатерина Атанасова Христова
Ekaterina Atanasova Hristova
BranchManagers
2013-05-10 12:00:24Екатерина Атанасова Христова
Ekaterina Atanasova Hristova
BranchManagers
2013-05-10 10:00:16Екатерина Атасова Христова
Ekaterina Atasova Hristova
BranchManagers
2013-04-30 17:10:32РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ ЕАД
RAYFAYZEN LIZING EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-04-30 16:57:49РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ ЕАД
RAYFAYZEN LIZING EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-04-30 16:46:15РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ ЕАД
RAYFAYZEN LIZING EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-04-30 16:32:45РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ ЕАД
RAYFAYZEN LIZING EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-04-30 16:18:12РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ ЕАД
RAYFAYZEN LIZING EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-04-30 16:02:07РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ ЕАД
RAYFAYZEN LIZING EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-04-30 15:03:42РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ ЕАД
RAYFAYZEN LIZING EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-02-18 15:29:17ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА
EKATERINA ATANASOVA HRISTOVA
BranchManagers
2013-02-18 15:29:17ДОБРОМИР СЛАВОВ ДОБРЕВ
DOBROMIR SLAVOV DOBREV
BranchManagers
2013-02-15 15:36:37РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ ЕАД
RAYFAYZEN LIZING EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1040 ул. Н. В. ГОГОЛ 18-20
2013-02-11 10:04:55ДОБРОМИР СЛАВОВ ДОБРЕВ, ; ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ, ; ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА,
DOBROMIR SLAVOV DOBREV, ; VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV, ; EKATERINA ATANASOVA HRISTOVA,
BranchManagers
2013-02-11 10:04:55ДОБРОМИР СЛАВОВ ДОБРЕВ; ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ; ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА.
DOBROMIR SLAVOV DOBREV; VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV; EKATERINA ATANASOVA HRISTOVA.
BranchManagers
2013-02-11 10:04:55ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА, ДОБРОМИР СЛАВОВ ДОБРЕВ, ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
EKATERINA ATANASOVA HRISTOVA, DOBROMIR SLAVOV DOBREV, VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
BranchManagers
2013-01-24 16:56:08РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ
RAYFAYZEN LIZING
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2013-01-24 16:56:08РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ ЕАД
RAYFAYZEN LIZING EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1040 Н.В. ГОГОЛ 18-20
2013-01-24 16:56:08РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ ЕАД
RAYFAYZEN LIZING EAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1766 Младост Бизнес парк 7 Б
2013-01-24 16:56:08РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ ЕАД
RAYFAYZEN LIZING EAD
SubjectOfActivity
ФИHAHCOB И OПEPATИBEH ЛИЗИHГ; ПPOДAЖБA HA ИЗПЛAЩAHE И HAEM HA ПЪTHИ ПPEBOЗHИ CPEДCTBA; ПOKУПKA HA ПЪTHИ ПPEBOЗHИ CPEДCTBA C OГЛEД TЯXHOTO OTДABAHE ПОД ЛИЗИHГ, ПPEПPOДAЖБA ИЛИ OTДABAHE ПOД HAEM; BCИЧKИ ДOПЪЛHИTEЛHИ И OБCЛУЖBAЩИ TЪPГOBCKИ ДEЙHOCTИ, CBЪPЗAHИ C ЛИЗИHГA, ПPOДAЖБATA HA ИЗПЛAЩAHE И HAEMA /BKЛЮЧИTEЛHO PEГИCTPAЦИOHHИ УCЛУГИ, УCЛУГИ B KAЧECTBOTO HA ЗACTPAXOBATEЛEH AГEHT, KOHCУЛTAHTCKИ УCЛУГИ И ДPУГИ/ И BCЯKAKBA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA OT БЪЛГAPCKOTO ЗAKOHOДATEЛCTBO.
2013-01-24 16:56:08ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА
EKATERINA ATANASOVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-01-24 16:56:08ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-01-24 16:56:08ДОБРОМИР СЛАВОВ ДОБРЕВ
DOBROMIR SLAVOV DOBREV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-01-24 16:56:08ВАСИЛ КОСТАДИНОВ КОШНИЧАРОВ
VASIL KOSTADINOV KOSHNICHAROV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-01-24 16:56:08ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА
EKATERINA ATANASOVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2013-01-24 16:56:08ДОБРОМИР СЛАВОВ ДОБРЕВ
DOBROMIR SLAVOV DOBREV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-01-24 16:56:08РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-01-24 16:56:08РАЙФАЙЗЕН АУТО ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ
RAYFAYZEN AUTO LIZING BALGARIYA
TransformingCompany
2013-01-24 16:56:08РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ
RAYFAYZEN LIZING
Successor703
2013-01-24 16:56:08РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ ЕАД
RAYFAYZEN LIZING EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-24 16:56:08РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ ЕАД
RAYFAYZEN LIZING EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-24 16:56:08РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ ЕАД
RAYFAYZEN LIZING EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-24 16:56:08РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ ЕАД
RAYFAYZEN LIZING EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-24 16:56:08РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ ЕАД
RAYFAYZEN LIZING EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-24 16:56:08РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ ЕАД
RAYFAYZEN LIZING EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-24 16:56:08РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ ЕАД
RAYFAYZEN LIZING EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-24 16:56:08РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ ЕАД
RAYFAYZEN LIZING EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-01-24 16:56:08РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ ЕАД
RAYFAYZEN LIZING EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat

Проверки в други регистри за фирмата РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ RAYFAYZEN LIZING (ЕИК: 202434289)
Check other registries about the company РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ RAYFAYZEN LIZING (ID: 202434289)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate