Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията РЕС ТРЕЙДИНГ (ЕИК: 202351014)
Events with persons connected to the company RES TREYDING (ID: 202351014)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202351014)
Към 2019-10-17 03:24:28 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-17 03:24:28 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-02-15 15:25:40РЕС ТРЕЙДИНГ ООД
RES TREYDING OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 бул. ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК 128
2018-02-15 15:25:40РЕС ТРЕЙДИНГ ООД
RES TREYDING OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. Д-Р ПЕТЪР КЪРДЖИЕВ 8
2016-06-10 11:15:22РЕС ТРЕЙДИНГ ООД
RES TREYDING OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. Д-Р ПЕТЪР КЪРДЖИЕВ 8
2016-06-10 11:15:22РЕС ТРЕЙДИНГ ООД
RES TREYDING OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. Д-Р ПЕТЪР КЪРДЖИЕВ 8
2016-05-16 14:56:06РЕС ТРЕЙДИНГ ООД
RES TREYDING OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. ПЕТЪР КЪРДЖИЕВ 8
2016-05-16 14:56:06РЕС ТРЕЙДИНГ ООД
RES TREYDING OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 УЛ. ПЕТЪР КЪРДЖИЕВ 8
2013-06-28 14:35:51РЕС ТРЕЙДИНГ ООД
RES TREYDING OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.ХАРАЛАН АНГЕЛОВ 28
2012-12-13 15:55:12АНАСТАСИОС ЕВАНГЕЛОС ИАКОВИДИС
ANASTASIOS EVANGELOS IAKOVIDIS
ГЪРЦИЯManager
2012-12-13 15:55:12ХАРИКЛИЯ ПАНАГИОТИС МИТСОПУЛУ
HARIKLIYA PANAGIOTIS MITSOPULU
БЪЛГАРИЯManager
2012-12-13 15:55:12АНАСТАСИОС ЕВАНГЕЛОС ИАКОВИДИС
ANASTASIOS EVANGELOS IAKOVIDIS
ГЪРЦИЯPartner
2012-12-13 15:55:12ХАРИКЛИЯ ПАНАГИОТИС МИТСОПУЛУ
HARIKLIYA PANAGIOTIS MITSOPULU
БЪЛГАРИЯPartner
2012-12-03 16:19:39РЕС ТРЕЙДИНГ
RES TREYDING
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2012-12-03 16:19:39РЕС ТРЕЙДИНГ ООД
RES TREYDING OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Цар Асен 1
2012-12-03 16:19:39РЕС ТРЕЙДИНГ ООД
RES TREYDING OOD
SubjectOfActivity
УПРАВЛЕНИЕ И ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ, ВЯТЪРНИ ФЕРМИ, ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ, БИОГАЗ И ДР.) И ПРОДАЖБАТА НА ТАЗИ ЕНЕРГИЯ. ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ИЛИ ПРОИЗВОДНИ НА ТЕЗИ ПРИЛОЖЕНИЯ, КАКТО И СУРОВИНИ ЗА ТЯХНОТО ПРОИЗВОДСТВО. СТРОИТЕЛСТВО И ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И МАТЕРИАЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ (БИОГАЗ, БИОМАСА РАСТЕНИЯ, PV ПАРКОВЕ, ФЕРМИ), ОБРАБОТКА, ОБОРУДВАНЕ И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО, ЕКСПЛОАТАЦИЯТА, ПОДДРЪЖКАТА НА ВСЯКАКЪВ ВИД ПРОМИШЛЕНИ ИНСТАЛАЦИИ, КАКТО И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЧУЖДИ МАРКИ ТАКИВА. ПОКУПКАТА, ЕКСПЛОАТАЦИЯТА, ПРОДАЖБАТА НА ВСЯКАКЪВ ВИД СОБСТВЕНОСТ, ЗЕМЯ В ГРАДСКИ, СЕЛСКИ, ПРОМИШЛЕНИ РАЙОНИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ, ОТДАВАНЕ НА ИМОТИ ПОД НАЕМ, ЛИЗИНГ, И ДР. СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ И ИНСТАЛАЦИИ НА ЗЕМЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ФИРМАТА ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА. ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПРОМИШЛЕНИ ПРОИЗВОДСТВА НА БИОГОРИВА, КАКТО И ДРУГИ ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ. ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И ЕДРО, ВНОС И ИЗНОС НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ, МЛЯКО, ХРАНИТЕЛНИ МАСЛА, ЗЕХТИН, ВИНО, ШОКОЛАД И ДРУГИ ПРЕПАРАТИ, СЪДЪРЖАЩИ КАКАО, БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, БУТИЛИРАНА ВОДА, ПЛОДОВИ СОКОВЕ ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПРОДУКТИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТЯХ. КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ КАСАЕЩИ НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ, ОРГАНИЗАЦИЯТА И МЕТОДА НА РАБОТА, КОНТРОЛА НА КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕ. ПОКУПКА, ЛИЗИНГ ИЛИ КРЕДИТИРАНЕ НА СТОПАНСТВО И/ ИЛИ МАШИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, МАШИНИ ЗА СОБСТВЕНА УПОТРЕБА, И ДР КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН. ВСИЧКИ ГОРЕИЗБРОЕНИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО Е НЕОБХОДИМ РАЗРЕШТЕЛЕН, ЛИЦЕНЗИОНЕН ИЛИ ДРУГ РЕЖИМ, ЩЕ БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ СЛЕД СНАБДЯВАНЕТО С НЕОБХОДИМИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ И/ИЛИ ЛИЦЕНЗНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ.
2012-12-03 16:19:39АНАСТАСИОС ЕВАНГЕЛОС ИАКОВИДИС
ANASTASIOS EVANGELOS IAKOVIDIS
ГЪРЦИЯManager
2012-12-03 16:19:39ХИРАКЛИЯ ПАНАГИОТИС МИТСОПУЛУ
HIRAKLIYA PANAGIOTIS MITSOPULU
ГЪРЦИЯManager
2012-12-03 16:19:39АНАСТАСИОС ЕВАНГЕЛОС ИАКОВИДИС
ANASTASIOS EVANGELOS IAKOVIDIS
ГЪРЦИЯPartner
2012-12-03 16:19:39ХИРАКЛИЯ ПАНАГИОТИС МИТСОПУЛУ
HIRAKLIYA PANAGIOTIS MITSOPULU
ГЪРЦИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата РЕС ТРЕЙДИНГ RES TREYDING (ЕИК: 202351014)
Check other registries about the company РЕС ТРЕЙДИНГ RES TREYDING (ID: 202351014)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate