Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 202317122)
Events with persons connected to the company OTP FAKTORING BALGARIYA (ID: 202317122)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202317122)
Към 2019-10-16 05:26:02 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-16 05:26:02 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-08-22 18:18:32Пал Валачаи
Pal Valachai
УНГАРИЯDirector
2015-11-05 11:53:56Полт Патриция
Polt Patritsiya
УНГАРИЯDirector
2014-12-19 19:20:39Чаба Богдан
CHaba Bogdan
УНГАРИЯDirector
2014-12-19 19:20:39Маргарита Добрева Петрова-Кариди
Margarita Dobreva Petrova-Karidi
БЪЛГАРИЯDirector
2014-11-03 15:04:00Емил Димитров Кръстев
Emil Dimitrov Krastev
Procurators
2014-08-27 17:25:46ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД
OTP FAKTORING BALGARIYA EAD
SubjectOfActivity
Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други), финансов лизинг, гаранционни сделки, придобиване на участия в кредитни институции или в други финансови институции, отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.
2012-10-30 20:45:55ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ
OTP FAKTORING BALGARIYA
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2012-10-30 20:45:55ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД
OTP FAKTORING BALGARIYA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.”Княз Александър Дондуков” 19
2012-10-30 20:45:55ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД
OTP FAKTORING BALGARIYA EAD
SubjectOfActivity
ФАКТОРИНГОВА ДЕЙНОСТ, СЪСТОЯЩА СЕ В ПОКУПКА И СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ И/ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ, ФАКТОРИНГОВИ ОПЕРАЦИИ С ЦЕЛ ПОДПОМАГАНЕ НА МЕЖДУФИРМЕНИТЕ ТЪРГОВСКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, КОЕТО ВКЛЮЧВА СЪБИРАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ИЗКУПУВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ, ФИНАНСИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ С И БЕЗ ОБЕЗПЕЧЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИРАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ОТПУСНАТИ НА ТРЕТИ ЛИЦА;ПОЛУЧАВАНЕ И/ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЪРГОВСКИ КРЕДИТИ, СВЪРЗАНИ С ФИНАНСИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА СЪС СЪПЪТСТВАЩИТЕ ГИ ГАРАНЦИИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО; ИЗКУПУВАНЕ И СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ; ДАВАНЕ НА ПОРЪЧИТЕЛСТВА И ИЗПЛАЩАНЕ /СКОНТИРАНЕ НА ПОЛИЦИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ С МЕНИТЕЛНИЦИ И ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ДРУГИ ФИНАНСОВИ, ТЪРГОВСКИ ДЕЙСТВИЯ И СДЕЛКИ, ВКЛЮЧВАЩИ ТАКИВА С ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО В РАМКИТЕ НА ДОПУСТИМОТО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; УЧАСТИЕ В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА, ЧИЙТО ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ Е СВЪРЗАН С ЦЕЛИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАНИЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ С ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ И ИНВЕСТИЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО; ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА СОБСТВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ОБРАБОТКА НА ФИНАНСОВИ ТРАНЗАКЦИИ И СЕТЪЛМЕНТ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПРИ ИНВЕСТИРАНЕ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ, ФИДУЦИАРНИ И ПОПЕЧИТЕЛСКИ УСЛУГИ ЗА СМЕТКА НА ТРЕТИ ЛИЦА; ВСЯКАКВИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, НЕ ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, КАТО ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПРЕДВИЖДА ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ, ТЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД НАДЛЕЖНО РАЗРЕШЕНИЕ.
2012-10-30 20:45:55Илка Георгиева Димова-Мазгалева
Ilka Georgieva Dimova-Mazgaleva
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-10-30 20:45:55Илка Георгиева Димова-Мазгалева
Ilka Georgieva Dimova-Mazgaleva
БЪЛГАРИЯDirector
2012-10-30 20:45:55Андрей Илиев Николов
Andrey Iliev Nikolov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-10-30 20:45:55Габор Хорват
Gabor Horvat
УНГАРИЯDirector
2012-10-30 20:45:55Андраш Неймет
Andrash Neymet
УНГАРИЯDirector
2012-10-30 20:45:55Жолт Галло
ZHolt Gallo
УНГАРИЯDirector
2012-10-30 20:45:55ОТП Факторинг (непублично) АД
OTP Faktoring (nepublichno) AD
УНГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-10-30 20:45:55ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ
OTP FAKTORING BALGARIYA
TransformingCompany
2012-10-30 20:45:55ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ
OTP FAKTORING BALGARIYA
Successor703

Проверки в други регистри за фирмата ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ OTP FAKTORING BALGARIYA (ЕИК: 202317122)
Check other registries about the company ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ OTP FAKTORING BALGARIYA (ID: 202317122)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate