Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ТЕРЕС КАПИТАЛ (ЕИК: 202203453)
Events with persons connected to the company TERES KAPITAL (ID: 202203453)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202203453)
Към 2019-10-21 08:24:41 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-21 08:24:41 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-02-05 16:12:31Олга Афанасиевна Шишкова
Olga Afanasievna SHishkova
БЪЛГАРИЯManager
2014-02-12 12:12:53ТЕРЕС КАПИТАЛ ООД
TERES KAPITAL OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. ЕЛИН ПЕЛИН 32
2014-02-12 12:12:53СТОЯН СТОЕВ НЕДИН
STOYAN STOEV NEDIN
БЪЛГАРИЯPartner
2012-08-21 09:56:34ТЕРЕС КАПИТАЛ
TERES KAPITAL
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2012-08-21 09:56:34ТЕРЕС КАПИТАЛ ООД
TERES KAPITAL OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ЕЛИН ПЕЛИН 32
2012-08-21 09:56:34ТЕРЕС КАПИТАЛ ООД
TERES KAPITAL OOD
SubjectOfActivity
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В ОБЛАСТТА НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ, КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕ, КАКТО И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗИ, ОЦЕНКИ И СТРАТЕГИИ; КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ ЕНЕРГИИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОНЕРСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И КОНСУЛТАЦИИ ПО ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, БЕЗ ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ (ЗПФИ), КАКТО И ДЕЙНОСТИ ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 5 АЛ. 2 И 3 ОТ ЗПФИ; КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ И ПРОЕКТИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, КАКТО И ВСЯКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ АКО СЕ ИЗИСКВА РЕГИСТРАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЯКОЯ ДЕЙНОСТ, ТАЗИ ДЕЙНОСТ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ТАКАВА РЕГИСТРАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ.
2012-08-21 09:56:34ИВАН НИКОЛОВ ГЕНАДИЕВ
IVAN NIKOLOV GENADIEV
БЪЛГАРИЯManager
2012-08-21 09:56:34ДИМИТЪР ЕМИЛОВ БОТЕВ
DIMITAR EMILOV BOTEV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-08-21 09:56:34ИВАН НИКОЛОВ ГЕНАДИЕВ
IVAN NIKOLOV GENADIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-08-21 09:56:34ОЛГА АФАНАСИЕВНА ШИШКОВА
OLGA AFANASIEVNA SHISHKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2012-08-21 09:56:34ПАУНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
PAUNA GEORGIEVA ILIEVA
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ТЕРЕС КАПИТАЛ TERES KAPITAL (ЕИК: 202203453)
Check other registries about the company ТЕРЕС КАПИТАЛ TERES KAPITAL (ID: 202203453)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate