Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията СОФИЯ ТЕХ ПАРК (ЕИК: 202099976)
Events with persons connected to the company SOFIYA TEH PARK (ID: 202099976)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202099976)
Към 2019-10-20 04:10:49 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-20 04:10:49 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-11 09:06:07Тодор Иванов Младенов
Todor Ivanov Mladenov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-05-11 09:06:07Васил Пламенов Караиванов
Vasil Plamenov Karaivanov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2018-05-11 09:06:07Тодор Иванов Младенов
Todor Ivanov Mladenov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2018-05-11 09:06:07Натанаил Трайчев Стефанов
Natanail Traychev Stefanov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2018-05-11 09:06:07Костадин Тодоров Петков
Kostadin Todorov Petkov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2018-05-11 09:06:07Петър Борисов Статев
Petar Borisov Statev
БЪЛГАРИЯSupervisor
2018-05-11 09:06:07Теодор Венков Седларски
Teodor Venkov Sedlarski
БЪЛГАРИЯSupervisor
2017-08-18 13:30:34Тодор Иванов Ангелов
Todor Ivanov Angelov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-08-18 13:30:34Живка Любомирова Такева - Първанова
ZHivka Lyubomirova Takeva - Parvanova
БЪЛГАРИЯDirector
2017-08-18 13:30:34Николай Михайлов Андреев
Nikolay Mihaylov Andreev
БЪЛГАРИЯDirector
2017-08-18 13:30:34Тодор Иванов Ангелов
Todor Ivanov Angelov
БЪЛГАРИЯDirector
2017-05-29 12:27:31СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД
SOFIYA TEH PARK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Цариградско шосе 111 Ж
2017-05-29 12:27:31СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД
SOFIYA TEH PARK AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Цариградско шосе 111 Ж
2017-03-14 17:13:02АСЕН НИКОЛАЕВ НЕНЧЕВ
ASEN NIKOLAEV NENCHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-03-14 17:13:02НАТАНАИЛ ТРАЙЧЕВ СТЕФАНОВ
NATANAIL TRAYCHEV STEFANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2017-03-14 17:13:02АСЕН НИКОЛАЕВ НЕНЧЕВ
ASEN NIKOLAEV NENCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2017-03-14 17:13:02ВАСИЛ ПЛАМЕНОВ КАРАИВАНОВ
VASIL PLAMENOV KARAIVANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2016-12-14 17:26:43Иван Божидаров Симеонов
Ivan Bozhidarov Simeonov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-09-27 17:05:17Иван Божидаров Симеонов
Ivan Bozhidarov Simeonov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-07-13 16:41:20Кирил Росенов Гератлиев
Kiril Rosenov Geratliev
БЪЛГАРИЯDirector
2016-06-20 12:27:30Елица Стоянова Караджова
Elitsa Stoyanova Karadzhova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-06-20 12:27:30Елица Стоянова Караджова
Elitsa Stoyanova Karadzhova
БЪЛГАРИЯDirector
2016-04-11 16:53:23СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД
SOFIYA TEH PARK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Цариградско шосе 111 Б
2016-04-01 15:15:05СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД
SOFIYA TEH PARK AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Цариградско шосе 111 Б
2016-04-01 15:15:05Пламен Димитров Накев
Plamen Dimitrov Nakev
БЪЛГАРИЯDirector
2016-03-12 11:08:50Йолиан Маринов Иванов
Yolian Marinov Ivanov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-03-12 11:08:50Цветомира Викторова Лачева
TSvetomira Viktorova Lacheva
БЪЛГАРИЯDirector
2016-03-12 11:08:50Йолиан Маринов Иванов
Yolian Marinov Ivanov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-12-04 14:38:04Филип Симеонов Кирев
Filip Simeonov Kirev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-09-10 16:25:42Евгени Ангелов Ангелов
Evgeni Angelov Angelov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-09-24 16:13:20Димитър Иванов Данчев
Dimitar Ivanov Danchev
БЪЛГАРИЯDirector
2013-08-06 21:33:15Георги Александров Витанов
Georgi Aleksandrov Vitanov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-08-06 21:33:15Григор Калинов Порожанов
Grigor Kalinov Porozhanov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-06-04 18:00:08СОФИЯ ТЕХ ПАРК
SOFIYA TEH PARK
LegalForm
Акционерно дружество
2013-06-04 18:00:08Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Ministerstvo na ikonomikata, energetikata i turizma
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-03-07 16:01:09СОФИЯ ТЕХ ПАРК ЕАД
SOFIYA TEH PARK EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул.Тинтява 86
2013-03-07 16:01:09СОФИЯ ТЕХ ПАРК ЕАД
SOFIYA TEH PARK EAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул.Тинтява 86
2012-12-12 14:26:03ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ КОНСУЛОВ
EVGENI DIMITROV KONSULOV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-12-12 14:26:03Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Ministerstvo na ikonomikata, energetikata i turizma
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-06-04 12:40:58СОФИЯ ТЕХ ПАРК
SOFIYA TEH PARK
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2012-06-04 12:40:58СОФИЯ ТЕХ ПАРК ЕАД
SOFIYA TEH PARK EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Ангел Кънчев 1
2012-06-04 12:40:58СОФИЯ ТЕХ ПАРК ЕАД
SOFIYA TEH PARK EAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Ангел Кънчев 1
2012-06-04 12:40:58СОФИЯ ТЕХ ПАРК ЕАД
SOFIYA TEH PARK EAD
SubjectOfActivity
Изграждане, управление и развитие на научно-технологични паркове и друга про-иновативна инфраструктура (инкубатори, центрове за технологичен трансфер и др. инициативи), инвестиции в изграждане на публична инфраструктура (държавна или общинска), управление и поддръжка на изградената инфраструктура, както и на научно-изследователските, производствени, административни и други обслужващи сгради в рамките на научно-технологичните паркове с цел създаване на благоприятна бизнес среда за развитие на икономически дейности, свързани с разработване и/или въвеждане на иновации, оказване на експертна и логистична подкрепа на потенциални инвеститори във връзка с изготвяне на програми и стратегии за инвестиране в разработването или въвеждането на иновационни технологии и продукти, съдействие на кандидатите при участие във всякакъв вид публични или частни програми за целево финасиране на проекти за изграждане на научно-изследователски, производствени и офис сгради, както и за финансиране на изследователска и развойна дейност за нуждите на разработване или въвеждане на иновации, представителство и посредничество при подбора и реализирането на иновационни проекти с цел подобряване на иновативния потенциал на българските предприятия и поделенията на чужди предприятия в България, както и всякаква друга производствена и търговска дейност, за която няма изрична законова забрана.
2012-06-04 12:40:58Елица Божидарова Панайотова
Elitsa Bozhidarova Panayotova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-06-04 12:40:58Елица Божидарова Панайотова
Elitsa Bozhidarova Panayotova
БЪЛГАРИЯDirector
2012-06-04 12:40:58Владимир Пенчев Пеневски
Vladimir Penchev Penevski
БЪЛГАРИЯDirector
2012-06-04 12:40:58Николай Атанасов Дончев
Nikolay Atanasov Donchev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-06-04 12:40:58НЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ
NTSIONALNA KOMPANIYA INDUSTRIALNI ZONI
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата СОФИЯ ТЕХ ПАРК SOFIYA TEH PARK (ЕИК: 202099976)
Check other registries about the company СОФИЯ ТЕХ ПАРК SOFIYA TEH PARK (ID: 202099976)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate