Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията АМЕРИКАН ЮРОПИЪН АЛИАНЦ ФОР ЕДЮКЕЙШЪН (ЕИК: 202092946)
Events with persons connected to the company AMERIKAN YUROPIAN ALIANTS FOR EDYUKEYSHAN (ID: 202092946)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202092946)
Към 2019-10-15 21:10:07 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-15 21:10:07 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-05-29 18:00:05АМЕРИКАН ЮРОПИЪН АЛИАНЦ ФОР ЕДЮКЕЙШЪН
AMERIKAN YUROPIAN ALIANTS FOR EDYUKEYSHAN
LegalForm
Клон на чуждестранен търговец
2012-05-29 18:00:05АМЕРИКАН ЮРОПИЪН АЛИАНЦ ФОР ЕДЮКЕЙШЪН КЧТ
AMERIKAN YUROPIAN ALIANTS FOR EDYUKEYSHAN KCHT
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Македония 30
2012-05-29 18:00:05АМЕРИКАН ЮРОПИЪН АЛИАНЦ ФОР ЕДЮКЕЙШЪН КЧТ
AMERIKAN YUROPIAN ALIANTS FOR EDYUKEYSHAN KCHT
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Македония 30
2012-05-29 18:00:05АМЕРИКАН ЮРОПИЪН АЛИАНЦ ФОР ЕДЮКЕЙШЪН КЧТ
AMERIKAN YUROPIAN ALIANTS FOR EDYUKEYSHAN KCHT
SubjectOfActivity
-да сключва франчайзингови договори от всякакъв вид за предоставяне на правото на ползване на търговски марки, които принадлежат на „Американ Юропиън Алианц фор Едюкейшън или за които трети страни са прехвърлили на клона правото да ги ползва.-да проектира, разработва, изпълнява, доставя, придобива цифрово съдържание, учебни платформи, приложения за обучение, среда за смарт обучение, патенти, търговски марки и други права, произтичащи от горепосоченото и да ги управлява чрез продажба, прехвърляне, лицензиране или по друг начин.-да участва в сертифицирането и акредитацията на образователни услуги, включително администрирането и рекламирането на сертифициращи изпити за различни умения, включително, но не само, за владеене на английски език, информационни технологии и фирмено управление.-да участва в предоставянето на образователни услуги и продукти за обучение през целия живот, професионално обучение, обучение на място и е-обучение.-да участва в проектирането, изграждането и поддръжката на експертни системи, хранилища на знания и други бази данни.-да участва в предоставянето на консултации и управленски съвети в сферата на образованието и човешките ресурси, издаването на книги, учебни материали и тяхното рекламиране и разпространение.-да участва в планирането, организирането и осъществяването на културни събития, конференции, изложби на визуални изкуства, работни ателиета и семинари, както и в разработването и изпълнението на планове и програми за развитие на медиите.-да участва в проектирането, изпълнението и оценката на изследвания, стратегически и оперативни планове, институционални, регионални и национални насоки за политики, и системи за развитието и управлението на човешките ресурси, на образователни политики, стратегически и оперативни планове в областта на ученето през целия живот и професионалното консултиране.-да участва в проектирането и оценката на политики, стратегии и оперативни планове за насърчаване на заетостта, ограничаване на социалното изключване, управлението на различията, и такива, насочени срещу младежката безработица, както и да предоставя техническа помощ на местните публични и държавните бюра по труда.-да участва в проектирането и изпълнението на програми за насърчаване на по-малко използваните европейски езици. Клонът може да участва в организирането и осъществяването на образователни екскурзии, училищни пътувания, посещения в чужбина с учебна цел, ваканции за повишаване на уменията, културни екскурзии, програми за международни практики, екскурзии за пенсионери, образователни круизи и всякакви други видове туристически пакети и програми.-други дейности, които не са забранени от закона и са съвместими с целите на Дружеството.Ако за извършването на някоя от тези дейности се изисква лиценз или разрешително, Клонът ще извършва дейността след получаването на съответния лиценз или разрешително.
2012-05-29 18:00:05Марин Радославов Тодоров
Marin Radoslavov Todorov
БЪЛГАРИЯRepresentative102

Проверки в други регистри за фирмата АМЕРИКАН ЮРОПИЪН АЛИАНЦ ФОР ЕДЮКЕЙШЪН AMERIKAN YUROPIAN ALIANTS FOR EDYUKEYSHAN (ЕИК: 202092946)
Check other registries about the company АМЕРИКАН ЮРОПИЪН АЛИАНЦ ФОР ЕДЮКЕЙШЪН AMERIKAN YUROPIAN ALIANTS FOR EDYUKEYSHAN (ID: 202092946)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate