Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията Ви Ей Пи (ЕИК: 201860072)
Events with persons connected to the company Vi Ey Pi (ID: 201860072)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201860072)
Към 2019-11-17 18:15:00 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-11-17 18:15:00 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 1 обществени поръчки за 14 550 000,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-03-26 17:26:42Ес Ер Технолоджис (Ес Ер Те) ООД
Es Er Tehnolodzhis (Es Er Te) OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Гео Милев ул. Постоянство 67А
2018-03-26 17:26:42Ес Ер Технолоджис (Ес Ер Те) ООД
Es Er Tehnolodzhis (Es Er Te) OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София Гео Милев Постоянство 67А
2016-04-05 20:23:14АНТОН БОРИСОВ ПАВЛОВ
ANTON BORISOV PAVLOV
БЪЛГАРИЯManager
2015-02-27 12:34:49Димитър Александров Филипов
Dimitar Aleksandrov Filipov
БЪЛГАРИЯManager
2014-11-12 12:05:00СВЕТОСЛАВ ДИМЧОВ КОСТАДИНОВ
SVETOSLAV DIMCHOV KOSTADINOV
БЪЛГАРИЯManager
2014-03-19 13:11:28КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ЖИВКОВ
KRASIMIR VASILEV ZHIVKOV
БЪЛГАРИЯManager
2014-03-19 13:11:28АСЕН ЛЮБЕНОВ НАЙДЕНОВ
ASEN LYUBENOV NAYDENOV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-03-19 13:11:28Константинос Сукос
Konstantinos Sukos
ГЪРЦИЯPartner
2014-03-19 13:11:28„ВИ ПИ КОМОДИТИ ТРЕЙДИНГ” ЕООД
„VI PI KOMODITI TREYDING” EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2014-03-14 14:52:57Асен Любенов Найденов
Asen Lyubenov Naydenov
БЪЛГАРИЯPartner
2014-03-14 14:52:57“УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТИ, ЕНЕРГИЯ, ЕКОЛОГИЯ, ФИНАНСИ” АД
“UPRAVLENIE PROEKTI, ENERGIYA, EKOLOGIYA, FINANSI” AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
40 Sell to: Асен Любенов Найденов
2014-03-14 14:52:57Асен Любенов Найденов
Asen Lyubenov Naydenov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
40 Buy from: “УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТИ, ЕНЕРГИЯ, ЕКОЛОГИЯ, ФИНАНСИ” АД
2013-04-01 11:07:08„ВИ ПИ КОМОДИТИ ТРЕЙДИНГ” ЕООД
„VI PI KOMODITI TREYDING” EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2013-04-01 11:07:08Васил Симеонов Проданов
Vasil Simeonov Prodanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
35 Sell to: „ВИ ПИ КОМОДИТИ ТРЕЙДИНГ” ЕООД
2013-04-01 11:07:08„ВИ ПИ КОМОДИТИ ТРЕЙДИНГ” ЕООД
„VI PI KOMODITI TREYDING” EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
35 Buy from: Васил Симеонов Проданов
2013-02-01 14:45:57Мартин Бойчев Ганев
Martin Boychev Ganev
БЪЛГАРИЯManager
2013-02-01 14:45:57“УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТИ, ЕНЕРГИЯ, ЕКОЛОГИЯ, ФИНАНСИ” АД
“UPRAVLENIE PROEKTI, ENERGIYA, EKOLOGIYA, FINANSI” AD
БЪЛГАРИЯPartner
2013-02-01 14:45:57Константинос Сукос
Konstantinos Sukos
ГЪРЦИЯPartner
2013-02-01 14:45:57Васил Симеонов Проданов
Vasil Simeonov Prodanov
БЪЛГАРИЯPartner
2012-12-19 17:48:57Константинос Сукос
Konstantinos Sukos
ГЪРЦИЯPartner
2012-10-01 13:59:14Ви Ей Пи
Vi Ey Pi
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2012-10-01 13:59:14Ви Ей Пи ООД
Vi Ey Pi OOD
SubjectOfActivity
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, както и всички други спомагателни дейности и действия, свързани с покупко- продажбата на стоки или други вещи, включително, но без да се ограничава до наемане на складове, логистика; продажба на стоки от собствено производство, вътрешна и външна търговия, посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; консултантска дейност и услуги, свързани с търговията на стоки или услуги; изкупуване и преработка на селскостопанска продукция, както и всяка друга дейност, незабранена със закон. Дейностите, за чието упражняване се изисква разрешително или лиценз, ще бъдат упражнявани след получаването му.
2012-10-01 13:59:14Васил Симеонов Проданов
Vasil Simeonov Prodanov
БЪЛГАРИЯManager
2012-10-01 13:59:14Василиос Сукос
Vasilios Sukos
ГЪРЦИЯManager
2012-10-01 13:59:14Васил Симеонов Проданов
Vasil Simeonov Prodanov
БЪЛГАРИЯPartner
2012-10-01 13:59:14Василиос Сукос
Vasilios Sukos
ГЪРЦИЯPartner
2012-10-01 13:59:14Валентин Миков Спиридонов
Valentin Mikov Spiridonov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-10-01 13:59:14ВАЛЕНТИН МИКОВ СПИРИДОНОВ
VALENTIN MIKOV SPIRIDONOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
25 Sell to: ВАСИЛ СИМЕОНОВ ПРОДАНОВ
2012-10-01 13:59:14ВАСИЛ СИМЕОНОВ ПРОДАНОВ
VASIL SIMEONOV PRODANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
25 Buy from: ВАЛЕНТИН МИКОВ СПИРИДОНОВ
2012-10-01 13:59:14ВАЛЕНТИН МИКОВ СПИРИДОНОВ
VALENTIN MIKOV SPIRIDONOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
25 Sell to: КОНСТАНТИНОС СУКОС
2012-10-01 13:59:14КОНСТАНТИНОС СУКОС
KONSTANTINOS SUKOS
ГЪРЦИЯShareTransfer
25 Buy from: ВАЛЕНТИН МИКОВ СПИРИДОНОВ
2012-01-09 11:33:37Ви Ей Пи
Vi Ey Pi
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2012-01-09 11:33:37Ви Ей Пи ЕООД
Vi Ey Pi EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Екзарх Йосиф 66
2012-01-09 11:33:37Ви Ей Пи ЕООД
Vi Ey Pi EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София Екзарх Йосиф 66
2012-01-09 11:33:37Ви Ей Пи ЕООД
Vi Ey Pi EOOD
SubjectOfActivity
Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; склюдови сделке; сделки с интелектуална собственост; външнотърговски сделки, хотелиерски, туристически, програмни, информационни и импресарски услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговия със селскостопанска, животинска, промишлена продукция, ресторантьорство, транспортни, дърводелски, железарски, строителни услуги и автоуслуги, които не са изрично забранени от закона. Ако за осъществяване на някои от тези дейности е необходима регистрация, разрешение или лиценз, тази дейност ще започне да се осъществява след получаването на такава регистрация, разрешение или лиценз.
2012-01-09 11:33:37Валентин Миков Спиридонов
Valentin Mikov Spiridonov
БЪЛГАРИЯManager
2012-01-09 11:33:37Валентин Миков Спиридонов
Valentin Mikov Spiridonov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Ви Ей Пи Vi Ey Pi (ЕИК: 201860072)
Check other registries about the company Ви Ей Пи Vi Ey Pi (ID: 201860072)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate