Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията АБЛИСКО (ЕИК: 201734807)
Events with persons connected to the company ABLISKO (ID: 201734807)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201734807)
Към 2019-10-19 14:27:37 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-19 14:27:37 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-10-04 16:40:19АБЛИСКО
ABLISKO
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-10-04 16:40:19АБЛИСКО ООД
ABLISKO OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. БУЛАИР 17
2011-10-04 16:40:19АБЛИСКО ООД
ABLISKO OOD
SubjectOfActivity
Предметът на дейност на дружеството ще включва, без да се ограничава до, консултантски услуги, консултации относно навлизане на пазара, проучвания на пазара, маркетингови анализи и анализи на конкуренцията; правни и данъчни съвети, създаване на компании, офис и административни услуги; професионален мениджмънт, аутсорсинг и други консултантски дейности в България. Услугите са насочени, но не ограничени, към чуждите инвеститори в България. За да промотира дейността си към потенциални чужди инвеститори, дружеството ще открива офиси в чужбина, с цел предоставяне на информация и промотиране и маркетинг на дейностите на дружеството; наемане и придобиване на собственост в България и чужбина, включително придобиване на права на суперфиция и на плодоползване; търговско представителство и посредничество и всяка друга незабранена от закона дейност.
2011-10-04 16:40:19УИЛИ БАПТИСТ
UILI BAPTIST
БЕЛГИЯManager
2011-10-04 16:40:19ВИОЛЕТА ЕВГЕНИЕВА ПРОФИРОВА
VIOLETA EVGENIEVA PROFIROVA
БЪЛГАРИЯManager
2011-10-04 16:40:19УИЛИ БАПТИСТ
UILI BAPTIST
БЕЛГИЯPartner
2011-10-04 16:40:19ВИОЛЕТА ЕВГЕНИЕВА ПРОФИРОВА
VIOLETA EVGENIEVA PROFIROVA
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата АБЛИСКО ABLISKO (ЕИК: 201734807)
Check other registries about the company АБЛИСКО ABLISKO (ID: 201734807)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate