Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията Ойл енд Газ. Енджиниъринг Кънсалтантс (ЕИК: 201694469)
Events with persons connected to the company Oyl end Gaz. Endzhiniaring Kansaltants (ID: 201694469)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201694469)
Към 2019-10-22 00:52:58 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-22 00:52:58 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-03-06 14:59:32Ивета Станиславова Добруджалиева
Iveta Stanislavova Dobrudzhalieva
БЪЛГАРИЯDirector
2014-09-10 16:36:51Ойл енд Газ. Енджиниъринг Кънсалтантс АД
Oyl end Gaz. Endzhiniaring Kansaltants AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.”Цар Освободител” 2
2014-07-30 12:07:27Ойл енд Газ. Енджиниъринг Кънсалтантс АД
Oyl end Gaz. Endzhiniaring Kansaltants AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. „Цар Освободител“ 2
2011-09-01 09:41:01Ойл енд Газ. Енджиниъринг Кънсалтантс
Oyl end Gaz. Endzhiniaring Kansaltants
LegalForm
Акционерно дружество
2011-09-01 09:41:01Ойл енд Газ. Енджиниъринг Кънсалтантс АД
Oyl end Gaz. Endzhiniaring Kansaltants AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Кърниградска 19
2011-09-01 09:41:01Ойл енд Газ. Енджиниъринг Кънсалтантс АД
Oyl end Gaz. Endzhiniaring Kansaltants AD
SubjectOfActivity
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ, ПЛАНИРАНЕ, АРХИТЕКТУРНИ, КОНСУЛТАНТСКИ И МЕНИДЖЪРСКИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА НЕФТА И ГАЗТА, ЕНЕРГИЯТА, ГРАЖДАНСКОТО ИНЖЕНЕРСТВО, ХИДРАВЛИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО, МИННОТО ИНЖЕНЕРСТВО И НАЙ-ОБЩО В СЕКТОРА НА ИНДУСТРИАЛНОТО ИНЖЕНЕРСТВО; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ, ПЛАНИРАНЕ, АРХИТЕКТУРНИ, КОНСУЛТАНТСКИ И МЕНИДЖЪРСКИ УСЛУГИ ОТНОСНО ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ, ТЕРМОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ, ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ С КОМБИНИРАН ЦИКЪЛ, ВОДНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ И ЯДРЕНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ; НАДЗОР И ПРОВЕРКА НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ, КАКТО И НА ГРАЖДАНСКИ, ИНЖЕНЕРНИ И ИНДУСТРИАЛНИ ПРОЕКТИ КАТО ЦЯЛО; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНЖЕНЕРНИ УСЛУГИ И ПЛАНИРАНЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, ГАЗОВИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ И ТРАНСПОРТНИ МРЕЖИ; КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ПЕТРОЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ КАТО ЦЯЛО; КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ВЛИЯНИЕТО ВЪРХУ НЕЯ; МАРКЕТИНГ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ДИСТРИБУЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ, ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ И САМОЛЕТИ; МАРКЕТИНГ КАТО ЦЯЛО; И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКАКВИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОПИСАНИТЕ ПО-ГОРЕ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪГЛАСНО ЗАКОНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ (СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЛИЦЕНЗИ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЯ, КОГАТО ТАКИВА СЕ ИЗИСКВАТ ОТ ЗАКОНА)
2011-09-01 09:41:01Филип Йейтс Уелш
Filip Yeyts Uelsh
ВЕЛИКОБРИТАНИЯRepresentative
2011-09-01 09:41:01Пламена Желева Вълчева
Plamena ZHeleva Valcheva
БЪЛГАРИЯDirector
2011-09-01 09:41:01Филип Йейтс Уелш
Filip Yeyts Uelsh
ВЕЛИКОБРИТАНИЯDirector
2011-09-01 09:41:01Боряна Стоянова Стоянова
Boryana Stoyanova Stoyanova
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата Ойл енд Газ. Енджиниъринг Кънсалтантс Oyl end Gaz. Endzhiniaring Kansaltants (ЕИК: 201694469)
Check other registries about the company Ойл енд Газ. Енджиниъринг Кънсалтантс Oyl end Gaz. Endzhiniaring Kansaltants (ID: 201694469)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate