Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ТЕХНОЕКСПОРТСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ (ЕИК: 201663694)
Events with persons connected to the company TEHNOEKSPORTSTROY INTERNESHANAL (ID: 201663694)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201663694)
Към 2019-11-15 09:36:47 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-11-15 09:36:47 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-12-04 11:16:33ОЛИ ГРУП
OLI GRUP
LegalForm
Акционерно дружество
2015-12-04 11:16:33Емил Василев Коцев
Emil Vasilev Kotsev
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-09-11 16:48:57Емил Василев Коцев
Emil Vasilev Kotsev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-09-11 16:48:57Ина Боянова Балабанова - Коцева
Ina Boyanova Balabanova - Kotseva
БЪЛГАРИЯDirector
2015-09-11 16:48:57Булконсерв Експорт ЕООД
Bulkonserv Eksport EOOD
БЪЛГАРИЯDirector
2015-09-11 16:48:57Емил Василев Коцев
Emil Vasilev Kotsev
БЪЛГАРИЯDirector
2015-09-11 16:48:57Емил Василев Коцев
Emil Vasilev Kotsev
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-09-01 16:36:16Борислав Матеев Беров
Borislav Mateev Berov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-09-01 16:36:16Галина Иванова Гергова
Galina Ivanova Gergova
БЪЛГАРИЯDirector
2011-09-01 16:36:16Борислав Матеев Беров
Borislav Mateev Berov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-09-01 16:36:16Борислав Матеев Беров
Borislav Mateev Berov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-08-04 16:15:55ТЕХНОЕКСПОРТСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
TEHNOEKSPORTSTROY INTERNESHANAL
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2011-08-04 16:15:55ТЕХНОЕКСПОРТСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД
TEHNOEKSPORTSTROY INTERNESHANAL EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. Васил Левски 38
2011-08-04 16:15:55ТЕХНОЕКСПОРТСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД
TEHNOEKSPORTSTROY INTERNESHANAL EAD
SubjectOfActivity
Проектантска, строителна и предприемаческа дейност в страната и чужбина, сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, инженерингова, консултантска и транспортна дейност, миннодобивна дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България, за която не се изисква предварително разрешение /лицензия/ от държавен орган, като в случай, че за някоя от гореизброените дейности се изисква разрешение, то такава ще бъде извършвана след получаването му
2011-08-04 16:15:55Емил Василев Коцев
Emil Vasilev Kotsev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-08-04 16:15:55Явор Григоров Варадинов
YAvor Grigorov Varadinov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-08-04 16:15:55Емил Василев Коцев
Emil Vasilev Kotsev
БЪЛГАРИЯDirector
2011-08-04 16:15:55Валери Петров Китев
Valeri Petrov Kitev
БЪЛГАРИЯDirector
2011-08-04 16:15:55Емил Василев Коцев
Emil Vasilev Kotsev
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ТЕХНОЕКСПОРТСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ TEHNOEKSPORTSTROY INTERNESHANAL (ЕИК: 201663694)
Check other registries about the company ТЕХНОЕКСПОРТСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ TEHNOEKSPORTSTROY INTERNESHANAL (ID: 201663694)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate